Konrad_Szpak

JĘZYKI

Konrad Szpak

Prezes Zarządu

Prezes Instytutu Polityk Publicznych. Ekspert ds. energetyki i spraw międzynarodowych, project manager, nauczyciel akademicki (od 2011 r.). Z wykształcenia internacjolog. Autor publikacji z zakresu energetyki i polityki zagranicznej. Przygotowuje pracę doktorską nt. transformacji energetycznej Polski w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek The International Association for Energy Aconomics, Climate-KIC Alumni Association oraz Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA).

  1. P. Cygan, K. Szpak (red.), Przywileje władzy – wybrane aspekty, Fundacja Instytut Polityk Publicznych, Kraków 2019 r.
  2. P. Cygan, K. Szpak (red.), Ranking Polityk Publicznych 2019, Fundacja Instytut Polityk Publicznych, Kraków, 2019 r.
ipp-sygnet-rgb

JĘZYKI

Dr Patrycja Cygan

Przewodnicząca Rady Fundacji

Dr nauk o polityce i administracji, wieloletni pracownik samorządowy, ekspertka w obszarze funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu i ocenie wniosków o dofinansowanie projektów oraz ich koordynacji zdobyte podczas pracy w administracji publicznej, a także w organizacjach pozarządowych. Autorka publikacji naukowych dot. teorii elit, samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej.

  1. P. Cygan, K. Szpak (red.), Przywileje władzy – wybrane aspekty, Fundacja Instytut Polityk Publicznych, Kraków 2019 r.
  2. P. Cygan, K. Szpak (red.), Ranking Polityk Publicznych 2019, Fundacja Instytut Polityk Publicznych, Kraków, 2019 r.
rafal_wasik

JĘZYKI

Rafał Wąsik

Członek Zarządu

Pracownik instytucji pośredniczącej 2. stopnia. Członek Zespołu ds. Strategii “Małopolska 2030” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 (od 2019 r.), ekspert dziedzinie “Rynek pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (od 2015 r.). Studia podyplomowe: Zarządzanie projektami, Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Absolwent Ekonomii: Ekonomika turystyki i hotelarstwa oraz Zarządzania i marketingu. Od kilkunastu lat związany z organizacjami pozarządowymi, doradca biznesowy NGO.

ipp-sygnet-rgb

JĘZYKI

Paweł Krzewicki

Ekonomista

Absolwent ekonomii (studia licencjackie), finansów, rachunkowości i ubezpieczeń (studia magisterskie) oraz europeistyki (studia licencjackie i magisterskie). Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje pracę doktorską w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie. Na co dzień pracuje jako analityk biznesowy w sektorze IT.

Jakub Machowina

JĘZYKI

Jakub Machowina

Członek Zarządu

Członek Zarządu Instytutu Polityk Publicznych, specjalista ds. polityki sportowej, dziennikarz sportowy. Specjalizuje się w piłce nożnej oraz w sportach amerykańskich – koszykówce i futbolu amerykańskim.

ipp-sygnet-rgb

JĘZYKI

Anna Biloboka

Specjalista ds. projektów

Studentka studiów II stopnia na kierunku „Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Menedżer Społeczny, wiceprezes stowarzyszenia „Wizerunok” oraz pracownik Działu Współpracy i Rozwoju w IPP. Interesuje się tematyką zarządzania projektami oraz ambient marketingiem.

Barbara Drąg

JĘZYKI

Barbara Drąg

Grafik

Grafik. Studentka Elektronicznego Zarządzania Informacją na Uniwersytecie Jagiellońskim, pasjonatka architektury. Obszar zainteresowań to smart cities i user experience design. Pracownik działu PR i promocji w IPP.

Close Menu
Skip to content