Konrad_Szpak

JĘZYKI

Konrad Szpak

Prezes Zarządu

Prezes Instytutu Polityk Publicznych. Ekspert ds. energetyki i spraw międzynarodowych, project manager, nauczyciel akademicki (od 2011 r.). Z wykształcenia internacjolog. Autor publikacji z zakresu energetyki i polityki zagranicznej. Przygotowuje pracę doktorską nt. transformacji energetycznej Polski w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek The International Association for Energy Aconomics, Climate-KIC Alumni Association oraz Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA).

  1. P. Cygan, K. Szpak (red.), Przywileje władzy – wybrane aspekty, Fundacja Instytut Polityk Publicznych, Kraków 2019 r.
  2. P. Cygan, K. Szpak (red.), Ranking Polityk Publicznych 2019, Fundacja Instytut Polityk Publicznych, Kraków, 2019 r.
ipp-sygnet-rgb

JĘZYKI

Dr Patrycja Cygan

Przewodnicząca Rady Fundacji

Dr nauk o polityce i administracji, wieloletni pracownik samorządowy, ekspertka w obszarze funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu i ocenie wniosków o dofinansowanie projektów oraz ich koordynacji zdobyte podczas pracy w administracji publicznej, a także w organizacjach pozarządowych. Autorka publikacji naukowych dot. teorii elit, samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej.

  1. P. Cygan, K. Szpak (red.), Przywileje władzy – wybrane aspekty, Fundacja Instytut Polityk Publicznych, Kraków 2019 r.
  2. P. Cygan, K. Szpak (red.), Ranking Polityk Publicznych 2019, Fundacja Instytut Polityk Publicznych, Kraków, 2019 r.
Aleksandra Błaszczak

JĘZYKI

Aleksandra Błaszczak

Przewodnicząca Rady Fundacji

Absolwentka specjalności zarządzanie projektami międzynarodowymi, nauczyciel akademicki (2013-2016) prowadząca zajęcia takie jak: zarządzanie jakością, zarządzanie dokumentacją finansową, ryzyko w projektach i inne. Posiada certyfikat znajomości metodyki PRINCE2. Koordynatorka i realizatorka wielu projektów społecznych i edukacyjnych (w tym międzynarodowego projektu Erasmus+ “E-Government 2.0”, na ok. 1 mln zł). Ukończone z wyróżnieniem podyplomowe studia menedżerskie. Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów wolontaryjnych, społecznych oraz biznesowych, a także w prowadzeniu zajęć i szkoleń (studia I, II stopnia i podyplomowe).

rafał wąsik_oferta

JĘZYKI

Rafał Wąsik

Członek Zarządu

Pracownik instytucji pośredniczącej 2. stopnia. Członek Zespołu ds. Strategii “Małopolska 2030” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 (od 2019 r.), ekspert dziedzinie “Rynek pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (od 2015 r.). Studia podyplomowe: Zarządzanie projektami, Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Absolwent Ekonomii: Ekonomika turystyki i hotelarstwa oraz Zarządzania i marketingu. Od kilkunastu lat związany z organizacjami pozarządowymi, doradca biznesowy NGO.

ipp-sygnet-rgb

JĘZYKI

Paweł Krzewicki

Ekonomista

Absolwent ekonomii (studia licencjackie), finansów, rachunkowości i ubezpieczeń (studia magisterskie) oraz europeistyki (studia licencjackie i magisterskie). Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje pracę doktorską w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie. Na co dzień pracuje jako analityk biznesowy w sektorze IT.

Jakub Machowina

JĘZYKI

Jakub Machowina

Członek Zarządu

Członek Zarządu Instytutu Polityk Publicznych, specjalista ds. polityki sportowej, dziennikarz sportowy. Specjalizuje się w piłce nożnej oraz w sportach amerykańskich – koszykówce i futbolu amerykańskim.

ipp-sygnet-rgb

JĘZYKI

Anna Biloboka

Specjalista ds. projektów

Studentka studiów II stopnia na kierunku „Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Menedżer Społeczny, wiceprezes stowarzyszenia „Wizerunok” oraz pracownik Działu Współpracy i Rozwoju w IPP. Interesuje się tematyką zarządzania projektami oraz ambient marketingiem.

Barbara Drąg

JĘZYKI

Barbara Drąg

Grafik

Grafik. Studentka Elektronicznego Zarządzania Informacją na Uniwersytecie Jagiellońskim, pasjonatka architektury. Obszar zainteresowań to smart cities i user experience design. Pracownik działu PR i promocji w IPP.

Close Menu