Eksperci Instytutu Polityk Publicznych

Konrad Szpak

Prezes Zarządu, Ekspert ds. energetyki

ipp-sygnet-rgb

Dr Patrycja Cygan

Ekspert ds. administracji publicznej

Jakub Machowina

Ekspert ds. polityki sportowej

Rafał Wąsik

Przewodniczący rady fundacji

Absolwent studiów wyższych o kierunku ekonomia, obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zarządzania projektami.

Obecnie starszy inspektor wojewódzki w administracji samorządowej – w jednostce będącą Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Członek Zespołu ds. Strategii “Małopolska 2030” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 (od 2019 r.).

W swojej karierze zawodowej wielokrotnie pełnił funkcje przewodniczącego komisji oceny projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a od kilku lat jest także doradcą dla organizacji pozarządowych w kilku województwach.

Posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie kierowania i rozwijania organizacji pozarządowych, koordynowania projektów oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z wielu źródeł (m.in. EFS, FIO, ASOS, FOP, PFRON, MSiT, MEN, MSWiA, MSZ). Jest również ekspertem ds. oceny wniosków EFS, FIO, ASOS, PROO, a także od wielu lat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

ipp-sygnet-rgb

Paweł Krzewicki

Ekonomista, Specjalista ds. analizy biznesowej

ipp-sygnet
Dział Współpracy i Rozwoju

Rafał Wąsik

Ekspert ds. projektów

ipp-sygnet-rgb

Dr Patrycja Cygan

Ekspert ds. projektów

Konrad Szpak

Ekspert ds. projektów

ipp-sygnet-rgb

Anna Biloboka

Specjalista ds. projektów

ipp-sygnet
Dział PR i Promocji

Bartosz Oleszko-Pyka

Specjalista ds. komunikacji i promocji

ipp-sygnet
Centrum Obywatelskie Centrum C 10
ipp-sygnet
Zespół facylitacji
Close Menu
Skip to content