Współpraca

Biznes

Jesteśmy wiarygodnym partnerem dla biznesu  

NGO

Od kilkunastu lat aktywnie działamy w trzecim sektorze i wzmacniamy społeczeństwo obywatelskie w Polsce

Uczelnie

Jesteśmy stale zakotwiczeni
w środowisku akademickim i świecie nauki

Samorząd

Znamy potrzeby samorządów i pomagamy im lepiej zarządzać energią

BIZNES
zobacz naszą ofertę dla Biznesu

NGO
zobacz naszą ofertę dla NGO

UCZELNIE
zobacz naszą ofertę dla Uczelni

JST
zobacz naszą ofertę dla JST

Instytut Polityk Publicznych podejmuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie profesjonalnego i rzetelnego opracowania ważnych zagadnień merytorycznych. W ramach podejmowanych przez nas prac badawczych i analitycznych wykorzystujemy nasze kompetencje będące wynikiem doświadczeń przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi musi być zgodna z zasadami niezależności eksperckiej Instytutu Polityk Publicznych:

1. Misyjność:
Kierujemy się zasadą prymatu dobra wspólnego. Nasze działania prowadzimy w celu zmiany Polski na lepsze, nie jesteśmy podmiotem lobbingowym.

2. Niezależność:
Warunkiem współpracy jest pełna niezależność badawcza. Nie publikujemy materiałów pod wcześniej opracowaną tezę.

3. Przejrzystość:
Warunkiem współpracy jest jej przejrzystość. Adnotacja o partnerstwie jest zawarta w każdej publikacji, w tym także w ewentualnych materiałach dla mediów.

Nasza zindywidualizowana oferta dla instytucji

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dedykowanymi ofertami współpracy i partnerstwa przy realizacji projektów, szkoleń, zajęć dydaktycznych czy opracowaniu ekspertyz.

Zapraszamy serdecznie do współpracy.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu raportów, analiz, czy wykonywaniu ekspertyz w obszarach energetyki, polityk publicznych oraz sektora organizacji pozarządowych.

Regularnie bierzemy udział w konsultacjach publicznych i na co dzień wzmacniamy partycypację obywatelską. Byliśmy operatorem pierwszego Łódzkiego Panelu Obywatelskiego oraz pierwszego Krakowskiego Panelu Klimatycznego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i ocenie wniosków projektowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich, w tym finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

Posiadamy istotne doświadczenie w przeprowadzaniu zajęć dydaktycznych, edukacyjnych dla młodzieży oraz szkoleń, w tym na studiach podyplomowych.

Wspieramy mniejsze organizacje pozarządowe w obszarze kwestii prawnych.

Posiadamy istotne doświadczenie w projektowaniu i przeprowadzaniu badań jakościowych i ilościowych.

0
zrealizowanych projektów
0
uczestników projektów
0
pozyskanych środków (PLN)
0
100% zaangażowania

BIZNES

Przygotowanie ekspertyz z obszaru: energetyki, spraw międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego.

Przygotowanie wniosków o dotacje krajowe i zagraniczne.

Realizacja i rozliczenie projektów.

Razem możemy zmieniać Polskę na lepsze.

Przygotujemy ekspertyzy w zakresie spraw międzynarodowych, energetyki, jakości działań publicznych czy społeczeństwa obywatelskiego.

Prowadzimy także działalność zbieżną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu,

Cenimy sobie niezależność:

 • nie jesteśmy podmiotem lobbingowym, wszystkie nasze działania związane z wpływaniem na rzeczywistość są jawne i transparentne;
 • nie publikujemy materiałów przygotowanych pod wcześniej opracowaną tezę;
 • adnotacja o partnerstwie zawarta jest w każdej publikacji czy materiałach dla mediów.

Współpraca z podmiotami biznesu odbywa się co do zasady za pośrednictwem naszej Spółki: Instytut Polityk Publicznych Sp. z o.o.

NGO

Ekspertyzy, raporty w obszarze NGO.

Wnioski o dotacje krajowe i międzynarodowe.

Szkolenia z zarządzania projektami.

Od kilkunastu lat aktywnie działamy w sektorze organizacji pozarządowych.

Wzmacniamy partycypację obywatelską w Polsce m.in. poprzez:

 • organizowanie warsztatów z polityki publicznej;
 • koordynowanie panelu obywatelskiego w Łodzi oraz w Krakowie;
 • realizację cyklicznych Akcji Społecznych IPP;
 • prowadzenie kampanii społecznych.

Posiadamy doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu środków m.in. w ramach współpracy z takimi podmiotami jak:

 • Fundusze Wyszehradzkie;
 • Komisja Europejska;
 • Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki;
 • Urząd Miasta Łodzi;
 • Urząd Miasta Krakowa;
 • Województwo Małopolskie.

UCZELNIE

Projekty krajowe i międzynarodowe,

Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów I, II stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Jesteśmy mocno związani ze środowiskiem akademickim. Członkowie naszego zespołu współpracowali m.in. z następującymi podmiotami:

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • Uniwersytet Warszawski;
 • Uniwersytet Pedagogiczny;
 • Akademia Górniczo-Hutnicza;
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Jesteśmy gotowi do współpracy przy wspólnych projektach naukowych, publikacyjnych, rozwojowych, w tym międzynarodowych.

Proponujemy także współpracę dydaktyczną w następujących obszarach:

 • zarządzanie projektami;
 • społeczeństwo obywatelskie;
 • demokracja deliberatywna i uczestnicząca;
 • polityki publiczne;
 • energetyka, klimat, środowisko, ekologia;
 • sprawy międzynarodowe;
 • politologia.

SAMORZĄD

Pomagamy JST obniżyć wydatki na energię.

Wspieramy JST w procesie aplikowania o środki finansowe.

Pomagamy samorządom w ich codziennej działalności:

 • pomoc w obniżeniu wydatków na energię;
 • wsparcie w aplikowaniu o zewnętrzne środki finansowe, w tym unijne.
Nasz zespół

Konrad Szpak

Ekspert ds. demokracji deliberatywnej

Anna Biloboka

Specjalistka ds. projektów

Bartłomiej Małczyński

Specjalista ds. Unii Europejskiej

Barbara Drąg

Grafik

Jan Targowski

Specjalista ds. komunikacji i promocji

Close Menu
English Skip to content