Instytut
Polityk
Publicznych

Instytut
Polityk
Publicznych

Misją Instytutu Polityk Publicznych jest doskonalenie Rzeczypospolitej, jej instytucji i organów, budowa wspólnoty aktywnych obywateli i wzmacnianie pozycji Polski w Europie i świecie.

Zmieniamy Polskę na lepsze poprzez m.in.:

  • prace eksperckie
  • działalność publikacyjną
  • projekty naukowe
  • akcje społeczne
  • działalność strażniczą
  • działalność edukacyjną i popularyzatorską
> 0
sympatyków
0
Członków zespołu
> 0
pobrań materiałów z naszej strony internetowej
> 0
zrealizowanych wydarzeń i spotkań
0
partnerów w projektach
0
projektów
0
m2 powierzchni biurowej
> 0
wypitych kaw 😉
Rozmowa EUROPE DIRECT Kraków – dr Michał Piekarski
Dr Michał Piekarski – adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W zakresie działalności naukowej, dr Piekarski specjalizuje się w bezpieczeństwie militarnym, współczesnych siłach zbrojnych, „nowych wojnach”, zagrożeniach cybernetycznych oraz wybranych aspektach bezpieczeństwa europejskiego.https://www.youtube.com/watch?v=ZjpwcEi_GJs&ab_channel=InstytutPolitykPublicznychTematyka wywiadu:➢ pandemia SARS-CoV-2, ➢ wydarzenia na wschodniej flance NATO, ➢ relacje czesko-rosyjskie, ➢ marynarka RP, ➢ idea tzw. “Trójmorza”, ➢ relacje polsko-amerykańskie ____________________________ Wywiad przeprowadził […]
Rozmowa Europe Direct Kraków – dr hab. Michał Lubina
Dr hab. Michał Lubina – adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk politycznych, podróżnik, badacz stosunków międzynarodowych oraz relacji rosyjsko-chińskich, autor książek na temat Birmy, m.in. biografii noblistki Aung San Suu Kyi.https://www.youtube.com/watch?v=WokT-sEMrlA&t=52s&ab_channel=InstytutPolitykPublicznych Tematyka wywiadu: ➢ zamach w Mjanmie, ➢ reperkusje zamachu na arenie międzynarodowej, ➢ reakcje Polski i Unii Europejskiej na te wydarzenia, ➢ wewnętrzne konflikty Mjanmy, ➢ postać Aung San […]
Wywiad IPP: Kamil Muzyka
Kamil Muzyka – doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,  Współredaktor strony “Prawo i Kosmos – Prawo Kosmiczne”, magister nauk prawnych, badacz stanu techniki.  Członek Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego oraz Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej, badający prawne, polityczne i technologiczne aspekty wydobycia, przetwórstwa i wykorzystania surowców kosmicznych oraz  warunków takich jak mikrograwitacja.  IPP: Jaka jest przyczyna i jaki jest sens eksploracji przestrzeni […]
Wywiad IPP: Krzysztof Płomiński
Krzysztof Płomiński – politolog i dyplomata. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Iraku, gdzie negocjował przejęcie przez Polskę reprezentacji interesów USA, oraz w Arabii Saudyjskiej, gdzie był pierwszym ambasadorem RP. Wcześniej pracownik placówek dyplomatycznych o profilu gospodarczym w Libii i Jordanii. B. dyrektor i dwukrotnie wicedyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. […]
Wywiad IPP: Prof. Piotr Kłodkowski
Dr hab. Piotr Kłodkowski – prof. UJ, polski orientalista, podróżnik, autor książek naukowych i beletrystycznych, laureat nagrody im. Beaty Pawlak i nagrody im. księdza Józefa Tischnera, ambasador RP w Indiach w latach 2009-2014, wykładowca uniwersytecki w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji. Profesor wizytujący na University of Rochester, (NY, USA). Obecnie jest członkiem Rady ds. Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. IPP: Jak pandemia ogólnie wpływa na stosunki dyplomatyczne? […]
Wywiad z Bartłomiejem Kupcem, założycielem portalu Energystreamer | Polityki energetyczne miast
Instytut Polityk Publicznych: Jakie działania podejmował Pan jako aktywista na rzecz zrównoważonego rozwoju? Jaki jest Pana cel i motywacja? Bartłomiej Kupiec: Ochrona środowiska oraz wpływ działalności człowieka na środowisko zawsze były mi bardzo bliskie. Zacząłem działać jako aktywista już na początku studiów. Założyłem wtedy Koło Prawa Energetycznego UJ w celu promocji w środowisku akademickim zainteresowania odnawialnymi źródłami energii (OZE). Koło opierało swoją […]
Wywiad z dr inż. architektem krajobrazu Wojciechem Bobkiem | Polityki energetyczne miast
Instytut Polityk Publicznych: Jakie korzyści przynoszą mieszkańcom odpowiednio zagospodarowane tereny zieleni w mieście? Wojciech Bobek: Synergiczne. Po pierwsze zieleń silnie oddziałuje na psychikę. W kontakcie z zielenią zwykle łagodniejemy (o ile to nie jest trudny do przebycia teren – popularnie zwany chaszczami). Po drugie dobrze urządzona zieleń wpływa na nasze odczucie piękna. A kontakt z pięknem powoduje że stajemy się lepsi. Po trzecie naturalna zieleń wpływa kojąco na nasz wzrok – […]
Wywiad z Mariką Langot, aktywistką Extinction Rebellion | Polityki energetyczne miast
Instytut Polityk Publicznych: Czym zajmuje się ruch Extinction Rebellion? Marika Langot: Chcemy wywierać presję na władzę, instytucje i wszelkie odpowiedzialne podmioty, żeby podjęły szybkie działania w związku z katastrofą klimatyczną oraz spadkiem różnorodności biologicznej. Celem XR jest stworzenie masowego ruchu, który dzięki masie będzie wpływał na tych, którzy są w stanie wprowadzić zmiany systemowe. Wiemy, że w obecnej sytuacji są one kluczowe. Bez nich będzie tylko gorzej. IPP: Co […]
Rozmowa EUROPE DIRECT Kraków – dr Michał Piekarski
Dr Michał Piekarski – adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W zakresie działalności naukowej, dr Piekarski specjalizuje się w bezpieczeństwie militarnym, współczesnych siłach zbrojnych, „nowych wojnach”, zagrożeniach cybernetycznych oraz wybranych aspektach bezpieczeństwa europejskiego.https://www.youtube.com/watch?v=ZjpwcEi_GJs&ab_channel=InstytutPolitykPublicznychTematyka wywiadu:➢ pandemia SARS-CoV-2, ➢ wydarzenia na wschodniej flance NATO, ➢ relacje czesko-rosyjskie, ➢ marynarka RP, ➢ idea tzw. “Trójmorza”, ➢ relacje polsko-amerykańskie ____________________________ Wywiad przeprowadził […]
Rozmowa Europe Direct Kraków – dr hab. Michał Lubina
Dr hab. Michał Lubina – adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk politycznych, podróżnik, badacz stosunków międzynarodowych oraz relacji rosyjsko-chińskich, autor książek na temat Birmy, m.in. biografii noblistki Aung San Suu Kyi.https://www.youtube.com/watch?v=WokT-sEMrlA&t=52s&ab_channel=InstytutPolitykPublicznych Tematyka wywiadu: ➢ zamach w Mjanmie, ➢ reperkusje zamachu na arenie międzynarodowej, ➢ reakcje Polski i Unii Europejskiej na te wydarzenia, ➢ wewnętrzne konflikty Mjanmy, ➢ postać Aung San […]
Wywiad IPP: Kamil Muzyka
Kamil Muzyka – doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,  Współredaktor strony “Prawo i Kosmos – Prawo Kosmiczne”, magister nauk prawnych, badacz stanu techniki.  Członek Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego oraz Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej, badający prawne, polityczne i technologiczne aspekty wydobycia, przetwórstwa i wykorzystania surowców kosmicznych oraz  warunków takich jak mikrograwitacja.  IPP: Jaka jest przyczyna i jaki jest sens eksploracji przestrzeni […]
Wywiad IPP: Krzysztof Płomiński
Krzysztof Płomiński – politolog i dyplomata. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Iraku, gdzie negocjował przejęcie przez Polskę reprezentacji interesów USA, oraz w Arabii Saudyjskiej, gdzie był pierwszym ambasadorem RP. Wcześniej pracownik placówek dyplomatycznych o profilu gospodarczym w Libii i Jordanii. B. dyrektor i dwukrotnie wicedyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. […]
Wywiad IPP: Prof. Piotr Kłodkowski
Dr hab. Piotr Kłodkowski – prof. UJ, polski orientalista, podróżnik, autor książek naukowych i beletrystycznych, laureat nagrody im. Beaty Pawlak i nagrody im. księdza Józefa Tischnera, ambasador RP w Indiach w latach 2009-2014, wykładowca uniwersytecki w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji. Profesor wizytujący na University of Rochester, (NY, USA). Obecnie jest członkiem Rady ds. Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. IPP: Jak pandemia ogólnie wpływa na stosunki dyplomatyczne? […]
Wywiad z Bartłomiejem Kupcem, założycielem portalu Energystreamer | Polityki energetyczne miast
Instytut Polityk Publicznych: Jakie działania podejmował Pan jako aktywista na rzecz zrównoważonego rozwoju? Jaki jest Pana cel i motywacja? Bartłomiej Kupiec: Ochrona środowiska oraz wpływ działalności człowieka na środowisko zawsze były mi bardzo bliskie. Zacząłem działać jako aktywista już na początku studiów. Założyłem wtedy Koło Prawa Energetycznego UJ w celu promocji w środowisku akademickim zainteresowania odnawialnymi źródłami energii (OZE). Koło opierało swoją […]
Wywiad z dr inż. architektem krajobrazu Wojciechem Bobkiem | Polityki energetyczne miast
Instytut Polityk Publicznych: Jakie korzyści przynoszą mieszkańcom odpowiednio zagospodarowane tereny zieleni w mieście? Wojciech Bobek: Synergiczne. Po pierwsze zieleń silnie oddziałuje na psychikę. W kontakcie z zielenią zwykle łagodniejemy (o ile to nie jest trudny do przebycia teren – popularnie zwany chaszczami). Po drugie dobrze urządzona zieleń wpływa na nasze odczucie piękna. A kontakt z pięknem powoduje że stajemy się lepsi. Po trzecie naturalna zieleń wpływa kojąco na nasz wzrok – […]
Wywiad z Mariką Langot, aktywistką Extinction Rebellion | Polityki energetyczne miast
Instytut Polityk Publicznych: Czym zajmuje się ruch Extinction Rebellion? Marika Langot: Chcemy wywierać presję na władzę, instytucje i wszelkie odpowiedzialne podmioty, żeby podjęły szybkie działania w związku z katastrofą klimatyczną oraz spadkiem różnorodności biologicznej. Celem XR jest stworzenie masowego ruchu, który dzięki masie będzie wpływał na tych, którzy są w stanie wprowadzić zmiany systemowe. Wiemy, że w obecnej sytuacji są one kluczowe. Bez nich będzie tylko gorzej. IPP: Co […]
Energetyka Panaji – Komentarz IPP | Polityki energetyczne miast
Panaji to indyjskie nadbrzeżne miasto, stolica stanu Goa. Odnotowuje się w nim najwyższy wskaźnik GDP na głowę mieszkańca, dwa i pół raza wyższy, niż w innych częściach Indii. Wysoko notuje się tamtejszą  jakość życia w odniesieniu do całej Republiki. Miasto to od 177 lat (1843 roku) pełni funkcje stolicy stanu Goa[1]. Panaji to miasto w indyjskim stanie Goa. Znajduje się za zachodnim wybrzeżu subkontynentu indyjskiego nad Morzem Arabskim. […]
Energetyka Delhi – Komentarz IPP | Polityki energetyczne miast
Energetyka Narodowego Stołecznego Terytorium Delhi Narodowe Stołeczne Terytorium Delhi (National Capital Territory of Delhi), wraz z Narodowym Stołecznym Regionem (National Capital Region) to potężne megamiasto zamieszkiwane przez około 30 mln obywateli. Sama ta liczba, w indyjskim systemie metrycznym trzy crore, powinna dać do myślenia jak niewyobrażalnym wyzwaniem dla miejskiego sektora energetycznego jest logistyka dystrybuowania do tak wielu osób, tak wiele jednostek energii. Narodowe […]
Energetyka miast Królestwa Bhutanu – Komentarz IPP | Polityki energetyczne miast
Na fladze Bhutanu widnieje Druk, w języku dzongkha Smok Grzmotu. Druk Jul natomiast to określenie Królestwo Smoka Grzmotu, a Druk Pa to nazwa narodu bhutańskiego, Ludu Smoka Grzmotu. Grzmot, jak widać, jest trwale zakorzeniony w mitologii i kulturze tego małego himalajskiego Królestwa, a jeśli grzmot jest słyszalny, to gdzieś pojawić się musi błyskawica, a tym samym – prąd elektryczny. Tekst niniejszy jest próbą zebrania i przybliżenia […]
Lakabe: a sustainable and innovative ecovillage – Komentarz IPP | Polityki energetyczne miast
Lakabe, meaning land of the forest, is a small village located in the Arce-Artizbar valley of Navarra. It was abandoned during the 60s and squatted in during the 1980’s by a group of young people within the consciousness objection movement. They dreamt to build a communitarian, alternative, and transformative space to adapt to the rhythm of nature. Today, this project continues with […]
Komentarz IPP: Karol Długosz – Jedzenie pod wpływem emocji
Zamawianie pizzy po ciężkim, stresującym dniu w pracy, potrzeba zjedzenia kubełka lodów po kolejnej kłótni z partnerem / partnerką lub nagradzanie siebie czekoladą po udanym spotkaniu. Znasz to uczucie, kiedy jedynym sposobem na poradzenie sobie z trudną sytuacją jest jej „zajedzenie”? Jest to niezwykle ciekawe zjawisko, analizowane przez psychologów, dietetyków, dziennikarzy i również Was – tych, którzy zmagają się z tym problemem na co dzień.  EMOCJONALNE JEDZENIE  Jedzenie, bo tak nazywa się zwyczaj jedzenia […]
Komentarz IPP: Odpowiedzialność karna, cywilna i dyscyplinarna sportowca faulującego z premedytacją
CZY PIŁKARZ, KTÓRY SPECJALNIE SFAULOWAŁ PRZECIWNIKA, W WYNIKU CZEGO TEN TRAFIŁ DO SZPITALA I MA TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU, MA POZOSTAĆ BEZ WINY? ALEKSANDER JOCHYM I KAROL WITAS OMAWIAJĄ RZADKO PORUSZANĄ KWESTIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, JAKA SPOCZYWA NA SPORTOWCU, KTÓRY BRUTALNIE SFAULUJE PRZECIWNIKA.   Zawodom sportowym od lat towarzyszą ogromne emocje. Niestety nierzadko zdarza się, że w ferworze walki zawodnicy przekraczają granice sportowej rywalizacji oraz zdrowego rozsądku. W przypadku brutalnych […]
Komentarz IPP: Karol Długosz – Najlepszy trening? Mały vs. duży ciężar
Jaki zakres powtórzeń należy wykonać, aby osiągnąć jak najlepsze efekty kształtowania sylwetki?! Duża ilość powtórzeń i mały ciężar vs. mała ilość powtórzeń i duży ciężar. To pytanie stawia sobie każdy trenujący na siłowni, który ma chrapkę na lepsze efekty treningowe! Nie będę ukrywał, że przez kilka lat również nie znałem dokładnej odpowiedzi, lecz dzięki nauce możemy dziś śmiało odpowiedzieć na to pytanie! By zrozumieć to, proponuję byśmy się przyjrzali […]
Komentarz IPP: Karol Długosz – Czy śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia?
Wszyscy słyszeliśmy: „jedz śniadanie, jest to najważniejszy posiłek w ciągu dnia”. Od kiedy pamiętam, ciągle powtarzała mi to mama. Lecz od dłuższego czasu nie spożywam żadnego posiłku rano i czuję się świetnie! Większość z Was, którzy czytają te słowa pewnie sobie pomyślą: „co on gada? Przecież wiadomo, że śniadania są konieczne by „przyśpieszyć” metabolizm. A zatem jak to wygląda w praktyce? Jeżeli przejrzymy fachową prasę dotyczącą zagadnienia odżywiania to możemy zauważyć […]
Energetyka Panaji – Komentarz IPP | Polityki energetyczne miast
Panaji to indyjskie nadbrzeżne miasto, stolica stanu Goa. Odnotowuje się w nim najwyższy wskaźnik GDP na głowę mieszkańca, dwa i pół raza wyższy, niż w innych częściach Indii. Wysoko notuje się tamtejszą  jakość życia w odniesieniu do całej Republiki. Miasto to od 177 lat (1843 roku) pełni funkcje stolicy stanu Goa[1]. Panaji to miasto w indyjskim stanie Goa. Znajduje się za zachodnim wybrzeżu subkontynentu indyjskiego nad Morzem Arabskim. […]
Energetyka Delhi – Komentarz IPP | Polityki energetyczne miast
Energetyka Narodowego Stołecznego Terytorium Delhi Narodowe Stołeczne Terytorium Delhi (National Capital Territory of Delhi), wraz z Narodowym Stołecznym Regionem (National Capital Region) to potężne megamiasto zamieszkiwane przez około 30 mln obywateli. Sama ta liczba, w indyjskim systemie metrycznym trzy crore, powinna dać do myślenia jak niewyobrażalnym wyzwaniem dla miejskiego sektora energetycznego jest logistyka dystrybuowania do tak wielu osób, tak wiele jednostek energii. Narodowe […]
Energetyka miast Królestwa Bhutanu – Komentarz IPP | Polityki energetyczne miast
Na fladze Bhutanu widnieje Druk, w języku dzongkha Smok Grzmotu. Druk Jul natomiast to określenie Królestwo Smoka Grzmotu, a Druk Pa to nazwa narodu bhutańskiego, Ludu Smoka Grzmotu. Grzmot, jak widać, jest trwale zakorzeniony w mitologii i kulturze tego małego himalajskiego Królestwa, a jeśli grzmot jest słyszalny, to gdzieś pojawić się musi błyskawica, a tym samym – prąd elektryczny. Tekst niniejszy jest próbą zebrania i przybliżenia […]
Lakabe: a sustainable and innovative ecovillage – Komentarz IPP | Polityki energetyczne miast
Lakabe, meaning land of the forest, is a small village located in the Arce-Artizbar valley of Navarra. It was abandoned during the 60s and squatted in during the 1980’s by a group of young people within the consciousness objection movement. They dreamt to build a communitarian, alternative, and transformative space to adapt to the rhythm of nature. Today, this project continues with […]
Komentarz IPP: Karol Długosz – Jedzenie pod wpływem emocji
Zamawianie pizzy po ciężkim, stresującym dniu w pracy, potrzeba zjedzenia kubełka lodów po kolejnej kłótni z partnerem / partnerką lub nagradzanie siebie czekoladą po udanym spotkaniu. Znasz to uczucie, kiedy jedynym sposobem na poradzenie sobie z trudną sytuacją jest jej „zajedzenie”? Jest to niezwykle ciekawe zjawisko, analizowane przez psychologów, dietetyków, dziennikarzy i również Was – tych, którzy zmagają się z tym problemem na co dzień.  EMOCJONALNE JEDZENIE  Jedzenie, bo tak nazywa się zwyczaj jedzenia […]
Komentarz IPP: Odpowiedzialność karna, cywilna i dyscyplinarna sportowca faulującego z premedytacją
CZY PIŁKARZ, KTÓRY SPECJALNIE SFAULOWAŁ PRZECIWNIKA, W WYNIKU CZEGO TEN TRAFIŁ DO SZPITALA I MA TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU, MA POZOSTAĆ BEZ WINY? ALEKSANDER JOCHYM I KAROL WITAS OMAWIAJĄ RZADKO PORUSZANĄ KWESTIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, JAKA SPOCZYWA NA SPORTOWCU, KTÓRY BRUTALNIE SFAULUJE PRZECIWNIKA.   Zawodom sportowym od lat towarzyszą ogromne emocje. Niestety nierzadko zdarza się, że w ferworze walki zawodnicy przekraczają granice sportowej rywalizacji oraz zdrowego rozsądku. W przypadku brutalnych […]
Komentarz IPP: Karol Długosz – Najlepszy trening? Mały vs. duży ciężar
Jaki zakres powtórzeń należy wykonać, aby osiągnąć jak najlepsze efekty kształtowania sylwetki?! Duża ilość powtórzeń i mały ciężar vs. mała ilość powtórzeń i duży ciężar. To pytanie stawia sobie każdy trenujący na siłowni, który ma chrapkę na lepsze efekty treningowe! Nie będę ukrywał, że przez kilka lat również nie znałem dokładnej odpowiedzi, lecz dzięki nauce możemy dziś śmiało odpowiedzieć na to pytanie! By zrozumieć to, proponuję byśmy się przyjrzali […]
Komentarz IPP: Karol Długosz – Czy śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia?
Wszyscy słyszeliśmy: „jedz śniadanie, jest to najważniejszy posiłek w ciągu dnia”. Od kiedy pamiętam, ciągle powtarzała mi to mama. Lecz od dłuższego czasu nie spożywam żadnego posiłku rano i czuję się świetnie! Większość z Was, którzy czytają te słowa pewnie sobie pomyślą: „co on gada? Przecież wiadomo, że śniadania są konieczne by „przyśpieszyć” metabolizm. A zatem jak to wygląda w praktyce? Jeżeli przejrzymy fachową prasę dotyczącą zagadnienia odżywiania to możemy zauważyć […]
Strefa wiedzy Krakowskiego Panelu Klimatycznego
Strefa wiedzy Krakowskiego Panelu Klimatycznego W Strefie Wiedzy znajdą Państwo materiały edukacyjne i informacyjne związane z Krakowskim Panelem Klimatycznym. Zachęcamy do zapoznania się!  Materiały ze spotkań panelowych   Krakowski Panel Klimatyczny.  Spotkanie nr 1 – inauguracyjne i edukacyjne (10.04.2021 r.) Prezentacja: Konieczność głębokich zmian systemowych, Europejski Zielony Ład, główne kierunki transformacji klimatycznej. Marcin Popkiewicz Prezentacja: Na martwej planecie nie ma Krakowa! Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Prezentacja: […]
Łódzki Panel Obywatelski – Zieleń w mieście
Raport podsumowujący Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście” Prezentowany raport jest efektem 7-miesięcznego procesu prac nad Łódzkim Panelem Obywatelskim „Zieleń w Mieście”, pierwszym panelem obywatelskim w Polsce przeprowadzonym w sposób zdalny. Głosowanie nad rekomendacjami poprzedzały spotkania edukacyjne w formie stacjonarnej oraz internetowej. Panelistki i Paneliści wzięli udział w wykładach, podczas których zdobywali niezbędną wiedzę i mieli możliwość zadawania pytań ekspertom. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zmieniła się forma spotkań panelowych, […]
NABÓR NA INTERESARIUSZY Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”
Rozpoczynamy nabór na interesariuszy Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście!”, których zadaniem będzie przekazanie Panelistom swojego stanowiska w wybranych obszarach merytorycznych. TEMATYKA PANELU: 1. 7 marca 2020 r. (sobota): Jak kształtować zieleń w mieście? 1.1. Jakiego rodzaju zieleń i w jakiej ilości jest warunkiem do dobrego życia w centrum Łodzi? 1.2. Jaka powinna być struktura zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa? 1.3. Jak osiągnąć taką strukturę zieleni […]
NABÓR NA EKSPERTÓW Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”
Rozpoczynamy nabór na 15 ekspertów Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście!”, których zadaniem będzie przekazanie Panelistom przydatnej wiedzy w wybranych obszarach merytorycznych. TEMATYKA PANELU: 1. 7 marca 2020 r. (sobota): Jak kształtować zieleń w mieście? 1.1. Jakiego rodzaju zieleń i w jakiej ilości jest warunkiem do dobrego życia w centrum Łodzi? 1.2. Jaka powinna być struktura zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa? 1.3. Jak osiągnąć taką strukturę […]
Close Menu
Skip to content