Działalność

Misją Instytutu Polityk Publicznych jest doskonalenie Rzeczypospolitej, jej instytucji i organów, budowa wspólnoty aktywnych obywateli i wzmacnianie pozycji Polski w Europie i świecie.

Zmieniamy Polskę na lepsze poprzez m.in.:

 • prace eksperckie,
 • działalność publikacyjną,
 • projekty naukowe,
 • akcje społeczne,
 • działalność strażniczą,
 • działalność edukacyjną i popularyzatorską.

Na co dzień prowadzimy działalność ekspercką w obszarach:

 • ogólnej jakości działań publicznych i polityk publicznych,
 • administracji publicznej,
 • energetyki, klimatu, środowiska,
 • społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora,
 • spraw międzynarodowych.

Patrzymy władzy na ręce. Każdej. Działalność strażniczą i rzeczniczą prowadzimy m.in. poprzez:

 • opracowywanie cyklicznego Rankingu Polityk Publicznych,
 • składanie wniosków o dostęp do informacji publicznej,
 • monitorowanie przywilejów władzy,
 • przygotowywanie petycji i proponowanie zmian w prawie.

Na co dzień wzmacniamy społeczeństwo obywatelskie i partycypację obywatelską w Polsce. Robimy to m.in. poprzez:

 • organizację warsztatów i szkoleń,
 • przeprowadzanie Akcji Społecznych IPP i realizację kampanii społecznych,
 • przeprowadzanie konsultacji społecznych,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie paneli obywatelskich: Krakowski Panel Klimatyczny (2020-2021), Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście” (2020),
 • prowadzenie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 w Krakowie.
PROO 1a. Rozwój instytucjonalny Instytutu Polityk Publicznych
W ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO w Priorytecie 1a (zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego, edycja 2023) będziemy wzmacniać rozwój instytucjonalny naszej organizacji, a w efekcie zasięg i jakość naszych działań misyjnych. Wsparcie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pozwoli nam na realizację zadania pt. Rozwój instytucjonalny Instytutu Polityk Publicznych, w ramach którego przeprowadzimy dodatkowe działania […]
Strategia Rozwoju Krakowa
Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa – konsultacje społeczne Fundacja Instytut Polityk Publicznych, w ramach współpracy z Wydziałem Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa, przeprowadzi konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.  Przedmiot konsultacji:  Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050. Okres konsultacji społecznych: 23 stycznia 2023 r. – 24 marca 2023 r.  […]
Edukacja Ekologiczna Obywateli Ukrainy
 ❗ Edukacja ekologiczna obywateli Ukrainy ❗  W ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych prowadziliśmy działania edukacyjne dla obywateli Ukrainy w obszarze ekologii.  📆 Do końca grudnia 2022 r. m.in.:  🟢 zorganizowaliśmy 4 spotkania informacyjno-warsztatowe;  🟢 przygotowaliśmy filmiki edukacyjne o klimacie, gospodarce o obiegu zamkniętym i życiu zero waste;  🟢 opracowaliśmy broszurę informacyjną z eko wskazówkami i rekomendacjami na co dzień;  🟢 przeprowadziliśmy kampanię informacyjno-edukacyjną.  💡 […]
PROO 4. Rozwój instytucjonalny Instytutu Polityk Publicznych
W ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 w Priorytecie 4 (rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich, edycja 2022) będziemy wzmacniać rozwój instytucjonalny naszej organizacji, a w efekcie zasięg i jakość naszych działań misyjnych. Wsparcie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pozwoli nam na realizację zadania pt. Rozwój instytucjonalny Instytutu Polityk Publicznych, w ramach którego przeprowadzimy dodatkowe działania w latach 2022-2023 (m.in.): […]
Informator NGO
Aktualizacja i wydruk informatora „Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa” Projekt Fundacji Instytut Polityk Publicznych dotyczy aktualizacji i wydruku informatora „Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa” oraz prowadzenia odpowiednich działań komunikacyjnych, w okresie od 15 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r. Nasze działania pozwolą na przeanalizowanie dotychczasowej oferty organizacji pozarządowych dla mieszkańców i mieszkanek Krakowa, jej aktualizację w formie nowego i dostępnego cyfrowo […]
Centrum Obywatelskie Centrum C 10 w Krakowie
Centrum Obywatelskie Centrum C 10. Edycja 2022 – 2023 Centrum Obywatelskie Centrum C 10 to zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa, realizowane od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. przez Fundację Instytut Polityk Publicznych. Główne cele Centrum C 10 to wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkanek i mieszkańców Krakowa, a także zwiększenie skuteczności grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych w realizacji ich misji.Centrum C […]
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Kraków
W gronie naszych partnerów serdecznie witamy Komisję Europejską! Dziękujemy za okazane zaufanie i zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem Punktu EUROPE DIRECT w Krakowie, którego jesteśmy operatorem. Punkt EUROPE DIRECT w Krakowie jest członkiem sieci EUROPE DIRECT w Polsce, która z kolei jest częścią ogólnoeuropejskiej grupy ośrodków. Ośrodki przybliżają europejskie zagadnienia mieszkańcom danego regionu i zachęcają ich do udziału w debatach na temat przyszłości UE. Siecią punktów EUROPE DIRECT […]
Krakowski Panel Klimatyczny
Serdecznie witamy Państwa na oficjalnej stronie Instytutu Polityk Publicznych – operatora pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie. Krakowski Panel Klimatyczny poświęcony jest zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Jego celem jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej? Czym jest panel obywatelski? Panel obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej. Jest to sposób podejmowania […]
Close Menu
Skip to content