Działalność

Misją Instytutu Polityk Publicznych jest doskonalenie Rzeczypospolitej, jej instytucji i organów, budowa wspólnoty aktywnych obywateli i wzmacnianie pozycji Polski w Europie i świecie.

Zmieniamy Polskę na lepsze poprzez m.in.:

  • prace eksperckie
  • działalność publikacyjną
  • projekty naukowe
  • akcje społeczne
  • działalność strażniczą
  • działalność edukacyjną i popularyzatorską

Na co dzień prowadzimy działalność ekspercką w obszarach:
– ogólnej jakości działań publicznych i polityk publicznych
– administracji publicznej
– energetyki, klimatu, środowiska
– społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora
– spraw międzynarodowych

Patrzymy władzy na ręce. Każdej. Działalność strażniczą i rzeczniczą prowadzimy m.in. poprzez:
– opracowywanie cyklicznego Rankingu Polityk Publicznych
– składanie wniosków o dostęp do informacji publicznej
– monitorowanie przywilejów władzy
– przygotowywanie petycji i proponowanie zmian w prawie

Na co dzień wzmacniamy społeczeństwo obywatelskie i partycypację obywatelską w Polsce. Robimy to m.in. poprzez:
– organizację warsztatów i szkoleń
– przeprowadzanie Akcji Społecznych IPP i realizację kampanii społecznych
– przeprowadzanie konsultacji społecznych
– przygotowywanie i przeprowadzanie paneli obywatelskich: Krakowski Panel Klimatyczny (2020-2021), Łódzki Panel Obywatelski “Zieleń w mieście” (2020)
– prowadzenie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 w Krakowie

Strategia Rozwoju Krakowa
Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa – konsultacje społeczne Fundacja Instytut Polityk Publicznych, w ramach współpracy z Wydziałem Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa, przeprowadzi konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.  Przedmiot konsultacji:  Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050. Okres konsultacji społecznych: 23 stycznia 2023 r. – 24 marca 2023 r.  […]
Edukacja Ekologiczna Obywateli Ukrainy
 ❗ Edukacja ekologiczna obywateli Ukrainy ❗  W ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych prowadziliśmy działania edukacyjne dla obywateli Ukrainy w obszarze ekologii.  📆 Do końca grudnia 2022 r. m.in.:  🟢 zorganizowaliśmy 4 spotkania informacyjno-warsztatowe;  🟢 przygotowaliśmy filmiki edukacyjne o klimacie, gospodarce o obiegu zamkniętym i życiu zero waste;  🟢 opracowaliśmy broszurę informacyjną z eko wskazówkami i rekomendacjami na co dzień;  🟢 przeprowadziliśmy kampanię informacyjno-edukacyjną.  💡 […]
Rozwój instytucjonalny Instytutu Polityk Publicznych
W ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 w Priorytecie 4 (rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich, edycja 2022) będziemy wzmacniać rozwój instytucjonalny naszej organizacji, a w efekcie zasięg i jakość naszych działań misyjnych. Wsparcie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pozwoli nam na przeprowadzenie dodatkowych działań w latach 2022-2023 (m.in.): aktualizacja strategii rozwoju; współfinansowanie szkoleń dla pracowników; zakup […]
Informator NGO
Aktualizacja i wydruk informatora „Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa” Projekt Fundacji Instytut Polityk Publicznych dotyczy aktualizacji i wydruku informatora „Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa” oraz prowadzenia odpowiednich działań komunikacyjnych, w okresie od 15 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r. Nasze działania pozwolą na przeanalizowanie dotychczasowej oferty organizacji pozarządowych dla mieszkańców i mieszkanek Krakowa, jej aktualizację w formie nowego i dostępnego cyfrowo […]
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Kraków
W gronie naszych partnerów serdecznie witamy Komisję Europejską! Dziękujemy za okazane zaufanie i zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem Punktu EUROPE DIRECT w Krakowie, którego jesteśmy operatorem. Punkt EUROPE DIRECT w Krakowie jest członkiem sieci EUROPE DIRECT w Polsce, która z kolei jest częścią ogólnoeuropejskiej grupy ośrodków. Ośrodki przybliżają europejskie zagadnienia mieszkańcom danego regionu i zachęcają ich do udziału w debatach na temat przyszłości UE. Siecią punktów EUROPE DIRECT […]
#Weźże_udział w Krakowskim Panelu Klimatycznym!
✅ #20_tys. Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa otrzymało zaproszenia do udziału w pierwszym panelu obywatelskim w Krakowie.  👉 W trakcie rejestracji Panelistów Krakowskiego Panelu Klimatycznego przeprowadziliśmy kampanię promocyjną pn. “Weźże udział w Krakowskim Panelu Klimatycznym”,  w której udział wzięli m.in. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Robert Makłowicz, Marcin Popkiewicz, Świat OZE oraz Krakowski Alarm Smogowy. ✅ Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zachęcali Mieszkanki i Mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w Panelu. Dzięki […]
Krakowski Panel Klimatyczny w mediach
22-06-2021 Portal Komunalny W Krakowie zakończył się pierwszy Krakowski Panel Klimatyczny. Jego efektem było wypracowanie 32 rekomendacji, które zostały przekazane na ręce wiceprezydenta Andrzeja Kuliga. W poniedziałek, 21 czerwca uczestnicy pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie przekazali na ręce wiceprezydenta Andrzeja Kuliga listę 32 rekomendacji, mających przeciwdziałać zmianom klimatycznym w najbliższych dziesięcioleciach. Efekty KPK wpisują się w politykę miasta w zakresie działań proklimatycznych. 21-06-2021 […]
Konkurs plastyczny pn. „Dzieci tworzą dla klimatu”
Wyniki konkursu plastycznego pn. „Dzieci tworzą dla klimatu” 28 lutego 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. “Dzieci tworzą dla klimatu”. Serdecznie dziękujemy za Państwa zainteresowanie i ponad zgłoszeń! Tematyką konkursy była ekologia, klimat i ochroną środowiska.Wszystkie nadesłane prace były ciekawe i trudno było wybrać najlepsze. O rozstrzygnięciu często decydowała różnica zaledwie 1 punktu!Ostatecznie komisja konkursowa wyłoniła trzy najlepsze prace w dwóch kategoriach […]
Strategia Rozwoju Krakowa
Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa – konsultacje społeczne Fundacja Instytut Polityk Publicznych, w ramach współpracy z Wydziałem Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa, przeprowadzi konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.  Przedmiot konsultacji:  Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050. Okres konsultacji społecznych: 23 stycznia 2023 r. – 24 marca 2023 r.  […]
Edukacja Ekologiczna Obywateli Ukrainy
 ❗ Edukacja ekologiczna obywateli Ukrainy ❗  W ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych prowadziliśmy działania edukacyjne dla obywateli Ukrainy w obszarze ekologii.  📆 Do końca grudnia 2022 r. m.in.:  🟢 zorganizowaliśmy 4 spotkania informacyjno-warsztatowe;  🟢 przygotowaliśmy filmiki edukacyjne o klimacie, gospodarce o obiegu zamkniętym i życiu zero waste;  🟢 opracowaliśmy broszurę informacyjną z eko wskazówkami i rekomendacjami na co dzień;  🟢 przeprowadziliśmy kampanię informacyjno-edukacyjną.  💡 […]
Rozwój instytucjonalny Instytutu Polityk Publicznych
W ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 w Priorytecie 4 (rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich, edycja 2022) będziemy wzmacniać rozwój instytucjonalny naszej organizacji, a w efekcie zasięg i jakość naszych działań misyjnych. Wsparcie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pozwoli nam na przeprowadzenie dodatkowych działań w latach 2022-2023 (m.in.): aktualizacja strategii rozwoju; współfinansowanie szkoleń dla pracowników; zakup […]
Informator NGO
Aktualizacja i wydruk informatora „Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa” Projekt Fundacji Instytut Polityk Publicznych dotyczy aktualizacji i wydruku informatora „Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa” oraz prowadzenia odpowiednich działań komunikacyjnych, w okresie od 15 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r. Nasze działania pozwolą na przeanalizowanie dotychczasowej oferty organizacji pozarządowych dla mieszkańców i mieszkanek Krakowa, jej aktualizację w formie nowego i dostępnego cyfrowo […]
Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Kraków
W gronie naszych partnerów serdecznie witamy Komisję Europejską! Dziękujemy za okazane zaufanie i zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem Punktu EUROPE DIRECT w Krakowie, którego jesteśmy operatorem. Punkt EUROPE DIRECT w Krakowie jest członkiem sieci EUROPE DIRECT w Polsce, która z kolei jest częścią ogólnoeuropejskiej grupy ośrodków. Ośrodki przybliżają europejskie zagadnienia mieszkańcom danego regionu i zachęcają ich do udziału w debatach na temat przyszłości UE. Siecią punktów EUROPE DIRECT […]
#Weźże_udział w Krakowskim Panelu Klimatycznym!
✅ #20_tys. Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa otrzymało zaproszenia do udziału w pierwszym panelu obywatelskim w Krakowie.  👉 W trakcie rejestracji Panelistów Krakowskiego Panelu Klimatycznego przeprowadziliśmy kampanię promocyjną pn. “Weźże udział w Krakowskim Panelu Klimatycznym”,  w której udział wzięli m.in. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Robert Makłowicz, Marcin Popkiewicz, Świat OZE oraz Krakowski Alarm Smogowy. ✅ Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zachęcali Mieszkanki i Mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w Panelu. Dzięki […]
Krakowski Panel Klimatyczny w mediach
22-06-2021 Portal Komunalny W Krakowie zakończył się pierwszy Krakowski Panel Klimatyczny. Jego efektem było wypracowanie 32 rekomendacji, które zostały przekazane na ręce wiceprezydenta Andrzeja Kuliga. W poniedziałek, 21 czerwca uczestnicy pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie przekazali na ręce wiceprezydenta Andrzeja Kuliga listę 32 rekomendacji, mających przeciwdziałać zmianom klimatycznym w najbliższych dziesięcioleciach. Efekty KPK wpisują się w politykę miasta w zakresie działań proklimatycznych. 21-06-2021 […]
Konkurs plastyczny pn. „Dzieci tworzą dla klimatu”
Wyniki konkursu plastycznego pn. „Dzieci tworzą dla klimatu” 28 lutego 2021 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. “Dzieci tworzą dla klimatu”. Serdecznie dziękujemy za Państwa zainteresowanie i ponad zgłoszeń! Tematyką konkursy była ekologia, klimat i ochroną środowiska.Wszystkie nadesłane prace były ciekawe i trudno było wybrać najlepsze. O rozstrzygnięciu często decydowała różnica zaledwie 1 punktu!Ostatecznie komisja konkursowa wyłoniła trzy najlepsze prace w dwóch kategoriach […]
NABÓR NA STRONY KRAKOWSKIEGO PANELU KLIMATYCZNEGO Rozpoczynamy nabór na Strony Krakowskiego Panelu Klimatycznego, których zadaniem będzie przekazanie Panelistom i Panelistkom swoich stanowisk i uwag w temacie Panelu. Kandydatów i Kandydatki na Strony Krakowskiego Panelu Klimatycznego zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: Formularz zgłoszeniowy na Strony Krakowskiego Panelu Klimatycznego TEMAT PANELU: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej? Spotkania Panelistów i Panelistek w ramach […]
Close Menu
Skip to content