Działalność

Misją Instytutu Polityk Publicznych jest doskonalenie Rzeczypospolitej, jej instytucji i organów, budowa wspólnoty aktywnych obywateli i wzmacnianie pozycji Polski w Europie i świecie.

Zmieniamy Polskę na lepsze poprzez m.in.:

 • prace eksperckie,
 • działalność publikacyjną,
 • projekty naukowe,
 • akcje społeczne,
 • działalność strażniczą,
 • działalność edukacyjną i popularyzatorską.

Think Tank

Na co dzień prowadzimy działalność ekspercką w obszarach:

 • ogólnej jakości działań publicznych i polityk publicznych,
 • administracji publicznej,
 • energetyki, klimatu, środowiska,
 • społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora,
 • spraw międzynarodowych.

Działalność strażnicza

Patrzymy władzy na ręce. Każdej. Działalność strażniczą i rzeczniczą prowadzimy m.in. poprzez:

 • opracowywanie cyklicznego Rankingu Polityk Publicznych,
 • składanie wniosków o dostęp do informacji publicznej,
 • monitorowanie przywilejów władzy,
 • przygotowywanie petycji i proponowanie zmian w prawie.

Partycypacja obywatelska

Na co dzień wzmacniamy społeczeństwo obywatelskie i partycypację obywatelską w Polsce. Robimy to m.in. poprzez:

 • organizację warsztatów i szkoleń,
 • przeprowadzanie Akcji Społecznych IPP i realizację kampanii społecznych,
 • przeprowadzanie konsultacji społecznych,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie paneli obywatelskich: Krakowski Panel Klimatyczny (2020-2021), Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście” (2020),
 • prowadzenie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 w Krakowie.
Kampania profrekwencyjna. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Kampania profrekwencyjna Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 W okresie od lutego do czerwca 2024 roku IPP przeprowadzi kampanię społeczną mającą na celu podniesienie świadomości polskich obywateli na temat demokracji uczestniczącej oraz funkcji, uprawnień i działań Parlamentu Europejskiego. Ponadto naszym celem jest edukacja i aktywne zachęcanie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Chcemy wyjaśnić obywatelom znaczenie aktywnego i świadomego uczestnictwa w procesach demokratycznych, korzyści z nich płynące oraz potencjalny […]
Centrum Obywatelskie Centrum C 10 w Krakowie
Centrum Obywatelskie Centrum C 10. Edycja 2024 – 2026 Centrum Obywatelskie Centrum C 10 to zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa, realizowane od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2026 r. przez Fundację Instytut Polityk Publicznych. Główne cele Centrum C 10 to wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkanek i mieszkańców Krakowa, a także zwiększenie skuteczności grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych w realizacji ich misji. Centrum […]
PROO 1a. Rozwój instytucjonalny IPP
W ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO w Priorytecie 1a (zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego, edycja 2023) będziemy wzmacniać rozwój instytucjonalny naszej organizacji, a w efekcie zasięg i jakość naszych działań misyjnych. Wsparcie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pozwoli nam na realizację zadania pt. Rozwój instytucjonalny Instytutu Polityk Publicznych, w ramach którego przeprowadzimy dodatkowe działania […]
Strategia Rozwoju Krakowa
Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa – konsultacje społeczne Fundacja Instytut Polityk Publicznych, w ramach współpracy z Wydziałem Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa, przeprowadzi konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.  Przedmiot konsultacji:  Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050. Okres konsultacji społecznych: 23 stycznia 2023 r. – 24 marca 2023 r.  […]
Edukacja Ekologiczna Obywateli Ukrainy
 ❗ Edukacja ekologiczna obywateli Ukrainy ❗  W ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych prowadziliśmy działania edukacyjne dla obywateli Ukrainy w obszarze ekologii.  📆 Do końca grudnia 2022 r. m.in.:  🟢 zorganizowaliśmy 4 spotkania informacyjno-warsztatowe;  🟢 przygotowaliśmy filmiki edukacyjne o klimacie, gospodarce o obiegu zamkniętym i życiu zero waste;  🟢 opracowaliśmy broszurę informacyjną z eko wskazówkami i rekomendacjami na co dzień;  🟢 przeprowadziliśmy kampanię informacyjno-edukacyjną.  💡 […]
PROO 4. Rozwój instytucjonalny Instytutu Polityk Publicznych
W ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 w Priorytecie 4 (rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich, edycja 2022) będziemy wzmacniać rozwój instytucjonalny naszej organizacji, a w efekcie zasięg i jakość naszych działań misyjnych. Wsparcie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pozwoli nam na realizację zadania pt. Rozwój instytucjonalny Instytutu Polityk Publicznych, w ramach którego przeprowadzimy dodatkowe działania w latach 2022-2023 (m.in.): […]
Informator NGO
Aktualizacja i wydruk informatora „Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa” Projekt Fundacji Instytut Polityk Publicznych dotyczy aktualizacji i wydruku informatora „Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa” oraz prowadzenia odpowiednich działań komunikacyjnych, w okresie od 15 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r. Nasze działania pozwolą na przeanalizowanie dotychczasowej oferty organizacji pozarządowych dla mieszkańców i mieszkanek Krakowa, jej aktualizację w formie nowego i dostępnego cyfrowo […]
Deliberative Democracy in V4
“Deliberative Democracy in V4” — projekt mający na celu stworzenie i promowanie nowych podejść do istniejącego procesu konsultacji społecznych w Grupie Wyszehradzkiej oraz wzmocnienie aktywnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w procesy kształtowania polityki poprzez identyfikację, analizę i promocję najlepszych praktyk w obszarze konsultacji społecznych oraz procesów deliberacyjnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnej formy, jaką jest panel obywatelski. Działania: odpowiednie badania pogłębione, seminaria eksperckie, publikacja, kampania […]

#14 Polityka spójności i Unia Walutowa. Aleksandra Borowicz

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu dr Aleksandra Borowicz – adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.  Specjalizuje się w tematyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz ekonomiki integracji europejskiej. Ma doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Członek zarządu oraz skarbnik w Polskim Stowarzyszeniu Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). Członek eksperckiej sieci Team Europe przy Komisji Europejskiej powołany na lata 2019-2024 oraz kierownik studium […]

#13 Demokracja deliberacyjna w V4. Filip Pazderski

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Filip Pazderski – prawnik i socjolog po studiach na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył również European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation w Wenecji. Obecnie kończy pracę doktorską w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Analityk oraz kierownik projektów dotyczących edukacji obywatelskiej, społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji publicznej oraz jakości demokracji i funkcjonowania państwa prawa w Programie Społeczeństwa Obywatelskiego i Demokracji Instytutu […]

#12 Eurosceptycyzm, populizm i integracja europejska. Justyna Miecznikowska

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu jest dr hab. Justyna Miecznikowska – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz członek Towarzystwa Polsko-Austriackiego, w latach 2012 – 2022 była ekspertką sieci Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.  Autorka licznych publikacji dot. europeizacji partii i systemów […]

#11 Eurowybory, postawy obywatelskie i demokracja deliberatywna. Lena Kolarska-Bobińska

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu jest prof. zw. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska – profesor socjologii. Była dyrektor CBOS i Instytutu Spraw Publicznych. Europosłanka w latach 2009 – 2013. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2013 – 2015.  💬 Poruszane tematy: 🔹 Jakie postawy obywatelskie wobec eurowyborów obecne są wśród Polaków? Jak postawy te wyglądają na tle postaw obywatelskich w innych państwach Unii Europejskiej? […]
Close Menu
English
Skip to content