Media

Zapraszamy przedstawicieli mediów do współpracy z Instytutem Polityk Publicznych.

Nasi eksperci chętnie udzielą Państwu komentarzy. Nasze specjalizacje to:

  • demokracja deliberatywna i uczestnicząca;
  • panel obywatelski i konsultacje społeczne;
  • energetyka i klimat;
  • sprawy zagraniczne i działania publiczne.
Z chęcią udzielamy informacji o aktualnie realizowanych przedsięwzięciach Instytutu Polityk Publicznych.

Krakowski Panel Klimatyczny w 9 wydaniu Dwutygodnika Miejskiego Kraków.pl
Deliberacja wywodzi się od łacińskiego słowa „deliberare”, które oznacza „rozważać, zastanawiać się”. To właśnie stąd wzięło się pojęcie demokracji deliberatywnej, inaczej uczestniczącej. Jest to demokratyczny proces podejmowania decyzji w wyniku równej i otwartej debaty, opartej na merytorycznej argumentacji i wypracowaniu porozumienia.

Cały artykuł pn. „Krakowski Panel Klimatyczny – nowa forma dialogu społecznego w naszym mieście” znajduje się na stronie 18.

Krakowski Panel Klimatyczny w 8 wydaniu Dwutygodnika Miejskiego Kraków.pl
Przesłanie propozycji rekomendacji to niepowtarzalna okazja, żeby współtworzyć jedno z ważniejszych wydarzeń w naszym mieście. Aby opracować najlepsze rozwiązania, niezbędne jest zebranie opinii jak największej ilości Mieszkańców i Mieszkanek. Państwa wnikliwe obserwacje i wnioski mogą okazać się przydatne dla Panelistów i Panelistek w wypracowywaniu rekomendacji dla przyszłości naszego miasta. Państwa rekomendacja może zostać poddana pod głosowanie uczestnikom Panelu, a tym sam. Zgłoś rekomendacje w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego! Tym ma szansę wejść w życie jako część polityki Krakowa. 

Cały artykuł pn. Zgłoś rekomendacje w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego! znajduje się na stronie 18.

Już wkrótce, z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa rozpocznie się Krakowski Panel Klimatyczny – pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Właśnie ruszyła wysyłka zaproszeń do 20 000 losowo wybranych gospodarstw domowych na terenie Krakowa. Rejestracja Panelistów i Panelistek potrwa do 26 marca 2021 r.

Pierwsze spotkanie Krakowskiego Panelu Klimatycznego odbędzie się w sobotę. Celem sześciu spotkań panelowych w kwietniu, maju i czerwcu jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie: „Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?”.

Jak wygląda Panel Obywatelski? Jest to rozwiązanie zbliżone do ławy przysięgłych, która funkcjonuje m.in. w amerykańskim sądownictwie. Spośród mieszkańców losuje się grupę osób na podstawie kryteriów: dzielnic, wieku, płci i wykształcenia. Następnie pracują oni wraz z ekspertami nad danym problemem. Jeśli rozwiązanie uzyska przynajmniej 80 proc. poparcia osób biorących udział w panelu, zostaje ono wdrożone w życie.

Losowo wybrani mieszkańcy miasta przez kilka miesięcy będą rozmawiać o tym, co zrobić, by Kraków stał się neutralny klimatycznie. Wypracowane przez nich rozwiązania urząd będzie musiał wcielić w życie. 10 kwietnia startuje Krakowski Panel Klimatyczny – pierwszy obywatelski panel w mieście.

Trwa nabór na ekspertów Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Ich zadaniem będzie przekazanie uczestnikom KPK wiedzy przydatnej w zakresie zagadnień związanych z tematem wydarzenia.

Krakowski Panel Klimatyczny – sprawdź skrzynkę pocztową!
Już wkrótce, z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa, rozpocznie się Krakowski Panel Klimatyczny – pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Właśnie ruszyła wysyłka zaproszeń do 20 000 losowo wybranych gospodarstw domowych na terenie Krakowa. Rejestracja Panelistów i Panelistek potrwa do 26 marca 2021 r.

Zaproszenia do udziału w Krakowskim Panelu Klimatycznym rozesłano do 20 tysięcy losowo wybranych gospodarstw domowych w stolicy Małopolski. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w panelu, będą mogły wspólnie decydować o przyszłości miasta. Rejestracja panelistów i panelistek potrwa do 26 marca.

W ciągu najbliższych dni sprawdzaj skrzynkę pocztową. Być może mieszkasz w jednym z losowo wybranych 20 tys. gospodarstw domowych w Krakowie, do których rozesłano zaproszenie do udziału w Krakowskim Panelu Klimatycznym – informują urzędnicy miejscy. O co chodzi? Tłumaczymy.

Krakowski Panel Klimatyczny w 3 wydaniu Dwutygodnika Miejskiego Kraków.pl
W swoich greckich korzeniach słowo „kryzys” – lub krisis – oznacza decyzję, punkt zwrotny. W XXI wieku musimy zmierzyć się ze skutkami kryzysu klimatyczno-ekologicznego, który może okazać się punktem zwrotnym w funkcjonowaniu powszechnie znanych i przyjętych struktur demokratycznych. 

Cały artykuł pn. Czym jest panel obywatelski znajduje się na stronie 16.

Panele obywatelskie stają się w Polsce coraz bardziej popularne. W tej bezpośredniej formie demokracji kluczowe dla rozwoju miast lub państw decyzje podejmować mają losowo wybrani mieszkańcy. Największe polskie miasta – Łódź, Warszawa, a ostatnio Kraków czy Poznań – zdecydowały, że pozwolą mieszkańcom ustalić jak miasto powinno reagować na zmiany klimatu. Czy taka forma demokracji będzie bardziej skuteczna od tradycyjnych metod? A może to jedynie pijarowy trick mający zamaskować coraz niższy poziom zaufani do polityków?
Gościem podcastu jest Konrad Szpak, prezes Instytutu Polityk Publicznych.

Kolejnym wyzwaniem, stojącym nie tylko przed Krakowem, jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Jest to temat przewodni trwającego obecnie Krakowskiego Panelu Klimatycznego, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych w mieście w 2021 r. – Panel klimatyczny to nowa formuła, pozwalająca zaczerpnąć opinie, poglądy, ale i rekomendacje mieszkańców w najważniejszych sprawach dla miasta.

Panel klimatyczny to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez miasto w 2021 r. Jest to nowa formuła, pozwalająca zaczerpnąć opinie, poglądy, ale i rekomendacje mieszkańców w najważniejszych sprawach dla miasta. Teraz tym najważniejszym wyzwaniem dla Krakowa, Polski, ale i Europy czy świata jest problem dostosowania się do zmian klimatycznych – w jaki sposób my będziemy w stanie odpowiedzieć na wyzwania, jakie narzucają nam zmiany w klimacie – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

Jak uratować Kraków przed katastrofą klimatyczną? Na to pytanie odpowiedź ma dać Krakowski Panel Klimatyczny. Do 29 stycznia potrwają konsultacje społeczne, które zadecydują o ostatecznym kształcie tego panelu.

Cel konsultacji społecznych: Zebranie pomysłów w zakresie ograniczenia zużycia energii i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej. Celem konsultacji jest także zapewnienie transparentności prac nad Panelem. Organizatorzy zamierzają skonsultować kwestie organizacyjne i techniczne, w tym m.in.:- regulamin Krakowskiego Panelu Klimatycznego,- sposób wyznaczania członków zespołu monitorującego i zasady jego działania. Celem jest także uzyskanie przejrzystości zasad doboru ekspertów oraz zgłaszania i wyboru stron Panelu.

Po spotkaniu urzędników, radnych oraz aktywistów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w lipcu 2020 r., zapadła decyzja o przeprowadzeniu panelu obywatelskiego w sprawie zmian klimatycznych. Jego celem będzie osiągnięcie neutralności klimatycznej Krakowa. O panel młodzi z MSK apelowali już w roku 2019. społeczne w ramach panelu.

Instytut Polityk Publicznych zaprasza na konsultacje społeczne, które odbywają się w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego, w dniach od 4 do 29 stycznia 2021 r. Panel jest poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. To pierwsza tego typu inicjatywa w Krakowie. O panel już w 2019 roku zabiegała młodzież z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (MSK). […] W drugiej połowie minionego roku udało się wyłonić firmę, która przeprowadzi panel. To Instytut Polityk Publicznych, który poprowadzi konsultacje społeczne w ramach panelu.

Cel konsultacji społecznych: Zebranie pomysłów w zakresie ograniczenia zużycia energii i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej. Celem konsultacji jest także zapewnienie transparentności prac nad Panelem. Organizatorzy zamierzają skonsultować kwestie organizacyjne i techniczne, w tym m.in.: regulamin Krakowskiego Panelu Klimatycznego, sposób wyznaczania członków zespołu monitorującego i zasady jego działania. Celem jest także uzyskanie przejrzystości zasad doboru ekspertów oraz zgłaszania i wyboru stron Panelu.

W Krakowie odbędzie się panel obywatelski poświęcony ograniczaniu zużycia energii oraz neutralności klimatycznej miasta. 4 stycznia rozpoczyna się jego pierwszy etap – konsultacje społeczne. […] W 2020 r. Instytut Polityk Publicznych zorganizował Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście” – pierwszy w Polsce panel obywatelski przeprowadzony w czasie pandemii COVID-19. Innowacyjny, hybrydowy charakter projektu pozwolił na wypracowanie unikalnych doświadczeń, które zostaną wykorzystane także przy realizacji panelu w Krakowie. Działania zostały docenione w ogólnoeuropejskim konkursie Innovation in Politics.

Instytut Polityk Publicznych zaprasza na konsultacje społeczne, które odbędą się w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego, w dniach od 4 do 29 stycznia 2021 r. Panel będzie poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Krakowski Panel Klimatyczny to pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Głównym celem będzie wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

„Dobrze przeprowadzony panel obywatelski winien zakończyć się wiążącymi postulatami czy też deklaracjami ze strony Urzędu Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa. Jeśli mieszkańcy w tej formie konsultacji zarekomendują pewne rozwiązania, zarówno prezydent jak i rada miasta powinni się zobowiązać do tego, żeby wprowadzić w życie te rozwiązania. To jest zasadnicza różnica pomiędzy standardowym modelem konsultacji, które pełnią rolę doradczą” – mówi radny Łukasz Maślona z klubu Kraków dla Mieszkańców, który jest gorącym entuzjastą panelu.

Instytut Polityk Publicznych, na podstawie otwartego konkursu ofert, został wybrany operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego – pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie. Panel będzie poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta, a jego celem będzie wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

Zadbanie o ten proces podczas łódzkiego panelu, w dodatku w kontekście pandemii, było jednym z większych wyzwań, z jakimi przyszło nam się mierzyć. I mówiąc „nam”, mam na myśli cały, niesamowity zespół, z którym miałam zaszczyt pracować: Kasię Ociepkę-Miąsik, Olę Kudlik, Paulinę Kozub-Chwastek, Sabinę Zając oraz Konrada Szpaka, a także cały zespół Instytutu Polityk Publicznych, który stworzył świetne warunki do pracy moderacyjnej – mówi Ola Latocha, psycholożka i trenerka, współorganizatorka Łódzkiego Panelu Obywatelskiego.

Ze względu na epidemię, większość spotkań odbyła się online, tłumaczy Konrad Szpak z krakowskiego Instytutu Polityk Publicznych, który był operatorem panelu.
Zorganizowaliśmy trzy spotkania edukacyjne, na których wystąpiło 15 ekspertów, także przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, grup nieformalnych, którzy przekazywali swoje opinie i stanowiska w sprawie. Mieszkańcy pracowali w grupach, zarówno stacjonarnie jak i online. Korzystaliśmy z narzędzi tak, aby każdy z mieszkańców mógł czuć się pewnie i komfortowo oraz żeby mógł przekazywać informacje i razem pracować nad rekomendacjami – informuje Szpak.

Zorganizowaliśmy specjalne, dodatkowe spotkanie wprowadzające do formuły online, po to, by mieszkańcy czuli się w tej nowej formule komfortowo. Także ci, dla których największą barierą była bariera techniczna, czyli komputer i Internet. Ale wspierali nas w tym wolontariusze ze strony harcerzy, a także ze strony pracowników urzędu miasta – mówi Konrad Szpak z Instytutu Polityk Publicznych z Krakowa.

1 marca 2020 r. rozpoczęło swoją misję „CENTRUM OBYWATELSKIE C 10” finansowane ze środków Miasta Krakowa i realizowane przez Fundację Instytut Polityk Publicznych. Główne cele: to wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkanek i mieszkańców Krakowa oraz zwiększenie skuteczności grup nieformalnych i organizacji pozarządowych.

Ponad tysiąc mieszkańców zgłosiło się do Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście.
Jest to pierwszy panel obywatelski w Łodzi, a jego operatorem jest Instytut Polityk Publicznych. Dla „Wyborczej” komentarza udzieliła Aleksandra Błaszczak – Dyrektor Działu Współpracy i Rozwoju i koordynatorka projektu.

Losujemy więcej panelistów. Panel musi być taką „Łodzią w pigułce”, musimy uwzględnić konkretne cechy demograficzne, takie jak płeć, czy miejsce zamieszkania mówi Konrad Szpak z Instytutu Polityk Publicznych z Krakowa.

1061 osób zgłosiło chęć wzięcia udziału w Łódzkim Panelu Obywatelskim „Zieleń w mieście”. Teraz spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wylosowane 67 panelistów i 6 rezerwowych. Losowanie przeprowadzi wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa – Fundacja Instytut Polityk Publicznych z Krakowa.

Trwają konsultacje społeczne dotyczące zieleni w mieście. Zebrane głosy będą punktem wyjścia do dyskusji podczas Łódzkiego Panelu Obywatelskiego. Operatorem pierwszego panelu obywatelskiego w Łodzi jest Instytut Polityk Publicznych.

Petycja Fundacji „Instytut Polityk Publicznych” z 31 grudnia 2019 r., dotycząca regulaminów określających warunki organizacji konkursów na realizację zadań publicznych.

Debata Instytutu Polityk Publicznych: Porozmawiajmy o edukacji. 
Niedawny strajk nauczycieli uświadomił wielu osobom, że kształt edukacji dzieci i młodzieży w Polsce powinien ulec zmianie. Tylko jakiej? Przyjdź na debatę organizowaną przez Instytut Polityk Publicznych, posłuchaj zaproszonych gości (nauczycieli, ekspertów) i podziel się swoim zdaniem!

Narodowy Bank Polski odmówił opublikowania zarobków współpracowniczek prezesa Adam Glapińskiego. Tych, które według „Gazety Wyborczej”, zarabiają nawet 65 tysięcy złotych.
Bardzo kiepska konferencja NBP.  Polityka komunikacyjna NBP powinna być jasna, konkretna, sprawna. Tymczasem zero konkretów, dalsze wątpliwości. Pewne jak w banku? Nie w NBP – napisał Instytut Polityk Publicznych. 

Z przyjemnością informujemy o nowym projekcie Instytutu Polityk Publicznych pn. Akademia Polityk Publicznych.
Przedsięwzięcie polega m.in. na opracowaniu konkretnych propozycji zmian w Polsce (w tym w obszarze energetyki) na 100-lecie odzyskania niepodległości. 

[01.12.2020] Instytut Polityk Publicznych operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego (pobierz PDF).

Paczka logo jpg

Paczka logo svg

Paczka logo png

Paczka logo inna

Informacja
O IPP

Press
Pack

Close Menu
Skip to content