Krakowski Panel Klimatyczny w mediach

W Krakowie zakończył się pierwszy Krakowski Panel Klimatyczny. Jego efektem było wypracowanie 32 rekomendacji, które zostały przekazane na ręce wiceprezydenta Andrzeja Kuliga.

W poniedziałek, 21 czerwca uczestnicy pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie przekazali na ręce wiceprezydenta Andrzeja Kuliga listę 32 rekomendacji, mających przeciwdziałać zmianom klimatycznym w najbliższych dziesięcioleciach. Efekty KPK wpisują się w politykę miasta w zakresie działań proklimatycznych.

Ambicje Krakowa: neutralność klimatyczna najpóźniej w 2050 roku. Plan dla Krakowa jest taki: redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 30 proc. do roku 2030 (w stosunku do 2018), o co najmniej 80 proc. do 2040 oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej nie później niż do 2050 roku.

Ponad trzydzieści rekomendacji dla władz miasta – to efekt zakończonego właśnie krakowskiego panelu klimatycznego. Przez dwa miesiące mieszkańcy, a także organizacje ekologiczne i eksperci szukali sposobów na ograniczenie zużycia energii i zwiększenie wykorzystania źródeł odnawialnych.

Zakończył się krakowski panel klimatyczny. Ponad 30 rekomendacji do władz miasta – to efekt konsultacji w ramach zakończonego krakowskiego panelu klimatyczny. Od kwietnia organizacje ekologiczne, eksperci oraz mieszkańcy szukali odpowiedzi na to jak ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.

W minioną sobotę zakończył pierwszy krakowski panel obywatelski poświęcony zmianom klimatycznym. Mieszkańcy, którzy brali w nim udział, wraz z ekspertami zaproponowali ponad 100 rekomendacji dla władz miasta. Wszystkie zostały poddane głosowaniu. Wdrażane będą te, które zdobyły poparcie ponad 80 proc. panelistów. Takich rekomendacji było 32.

Krakowski Panel Klimatyczny w 9 wydaniu Dwutygodnika Miejskiego Kraków.pl

Deliberacja wywodzi się od łacińskiego słowa „deliberare”, które oznacza „rozważać, zastanawiać się”. To właśnie stąd wzięło się pojęcie demokracji deliberatywnej, inaczej uczestniczącej. Jest to demokratyczny proces podejmowania decyzji w wyniku równej i otwartej debaty, opartej na merytorycznej argumentacji i wypracowaniu porozumienia.

Cały artykuł pn. “Krakowski Panel Klimatyczny – nowa forma dialogu społecznego w naszym mieście znajduje się na str. 18

Pierwsze spotkanie Krakowskiego Panelu Klimatycznego odbędzie się w sobotę. Celem sześciu spotkań panelowych w kwietniu, maju i czerwcu jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie: „Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?”.

09-04-2021

Jak wygląda Panel Obywatelski? Jest to rozwiązanie zbliżone do ławy przysięgłych, która funkcjonuje m.in. w amerykańskim sądownictwie. Spośród mieszkańców losuje się grupę osób na podstawie kryteriów: dzielnic, wieku, płci i wykształcenia. Następnie pracują oni wraz z ekspertami nad danym problemem. Jeśli rozwiązanie uzyska przynajmniej 80 proc. poparcia osób biorących udział w panelu, zostaje ono wdrożone w życie.

06-04-2021

Losowo wybrani mieszkańcy miasta przez kilka miesięcy będą rozmawiać o tym, co zrobić, by Kraków stał się neutralny klimatycznie. Wypracowane przez nich rozwiązania urząd będzie musiał wcielić w życie. 10 kwietnia startuje Krakowski Panel Klimatyczny – pierwszy obywatelski panel w mieście.

Trwa nabór na ekspertów Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Ich zadaniem będzie przekazanie uczestnikom KPK wiedzy przydatnej w zakresie zagadnień związanych z tematem wydarzenia.

Już wkrótce, z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa rozpocznie się Krakowski Panel Klimatyczny – pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Właśnie ruszyła wysyłka zaproszeń do 20 000 losowo wybranych gospodarstw domowych na terenie Krakowa. Rejestracja Panelistów i Panelistek potrwa do 26 marca 2021 r.

Krakowski Panel Klimatyczny – sprawdź skrzynkę pocztową!
Już wkrótce, z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa, rozpocznie się Krakowski Panel Klimatyczny – pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Właśnie ruszyła wysyłka zaproszeń do 20 000 losowo wybranych gospodarstw domowych na terenie Krakowa. Rejestracja Panelistów i Panelistek potrwa do 26 marca 2021 r.

23-03-2021

Zaproszenia do udziału w Krakowskim Panelu Klimatycznym rozesłano do 20 tysięcy losowo wybranych gospodarstw domowych w stolicy Małopolski. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w panelu, będą mogły wspólnie decydować o przyszłości miasta. Rejestracja panelistów i panelistek potrwa do 26 marca.

W ciągu najbliższych dni sprawdzaj skrzynkę pocztową. Być może mieszkasz w jednym z losowo wybranych 20 tys. gospodarstw domowych w Krakowie, do których rozesłano zaproszenie do udziału w Krakowskim Panelu Klimatycznym – informują urzędnicy miejscy. O co chodzi? Tłumaczymy.

29 stycznia zakończyły się konsultacje społeczne organizowane w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego. W najbliższy czwartek 4 lutego odbędzie się jednak dodatkowe spotkanie konsultacyjne dotyczące regulaminu i zespołu monitorującego.

25-01-2021

Kolejnym wyzwaniem, stojącym nie tylko przed Krakowem, jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Jest to temat przewodni trwającego obecnie Krakowskiego Panelu Klimatycznego, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych w mieście w 2021 r. – Panel klimatyczny to nowa formuła, pozwalająca zaczerpnąć opinie, poglądy, ale i rekomendacje mieszkańców w najważniejszych sprawach dla miasta.

19-01-2021

Panel klimatyczny to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez miasto w 2021 r. Jest to nowa formuła, pozwalająca zaczerpnąć opinie, poglądy, ale i rekomendacje mieszkańców w najważniejszych sprawach dla miasta. Teraz tym najważniejszym wyzwaniem dla Krakowa, Polski, ale i Europy czy świata jest problem dostosowania się do zmian klimatycznych – w jaki sposób my będziemy w stanie odpowiedzieć na wyzwania, jakie narzucają nam zmiany w klimacie – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

06-01-2021

Jak uratować Kraków przed katastrofą klimatyczną? Na to pytanie odpowiedź ma dać Krakowski Panel Klimatyczny. Do 29 stycznia potrwają konsultacje społeczne, które zadecydują o ostatecznym kształcie tego panelu.

04-01-2021

Po spotkaniu urzędników, radnych oraz aktywistów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w lipcu 2020 r., zapadła decyzja o przeprowadzeniu panelu obywatelskiego w sprawie zmian klimatycznych. Jego celem będzie osiągnięcie neutralności klimatycznej Krakowa. O panel młodzi z MSK apelowali już w roku 2019. społeczne w ramach panelu.

Instytut Polityk Publicznych zaprasza na konsultacje społeczne, które odbywają się w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego, w dniach od 4 do 29 stycznia 2021 r. Panel jest poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. To pierwsza tego typu inicjatywa w Krakowie. O panel już w 2019 roku zabiegała młodzież z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (MSK).[…] W drugiej połowie minionego roku udało się wyłonić firmę, która przeprowadzi panel. To Instytut Polityk Publicznych, który poprowadzi konsultacje społeczne w ramach panelu.

04-01-2021

Cel konsultacji społecznych: Zebranie pomysłów w zakresie ograniczenia zużycia energii i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej. Celem konsultacji jest także zapewnienie transparentności prac nad Panelem. Organizatorzy zamierzają skonsultować kwestie organizacyjne i techniczne, w tym m.in.:- regulamin Krakowskiego Panelu Klimatycznego,- sposób wyznaczania członków zespołu monitorującego i zasady jego działania. Celem jest także uzyskanie przejrzystości zasad doboru ekspertów oraz zgłaszania i wyboru stron Panelu.

03-01-2021

W Krakowie odbędzie się panel obywatelski poświęcony ograniczaniu zużycia energii oraz neutralności klimatycznej miasta. 4 stycznia rozpoczyna się jego pierwszy etap – konsultacje społeczne. […] W 2020 r. Instytut Polityk Publicznych zorganizował Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście” – pierwszy w Polsce panel obywatelski przeprowadzony w czasie pandemii COVID-19. Innowacyjny, hybrydowy charakter projektu pozwolił na wypracowanie unikalnych doświadczeń, które zostaną wykorzystane także przy realizacji panelu w Krakowie. Działania zostały docenione w ogólnoeuropejskim konkursie Innovation in Politics.

01-01-2021

Cowkrakowie.pl

Instytut Polityk Publicznych zaprasza na konsultacje społeczne, które odbędą się w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego, w dniach od 4 do 29 stycznia 2021 r. Panel będzie poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Krakowski Panel Klimatyczny to pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Głównym celem będzie wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

29-12-2020

Radio Kraków

“Dobrze przeprowadzony panel obywatelski winien zakończyć się wiążącymi postulatami czy też deklaracjami ze strony Urzędu Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa. Jeśli mieszkańcy w tej formie konsultacji zarekomendują pewne rozwiązania, zarówno prezydent jak i rada miasta powinni się zobowiązać do tego, żeby wprowadzić w życie te rozwiązania. To jest zasadnicza różnica pomiędzy standardowym modelem konsultacji, które pełnią rolę doradczą” – mówi radny Łukasz Maślona z klubu Kraków dla Mieszkańców, który jest gorącym entuzjastą panelu.

02-12-2020

Zielona infrastruktura.pl

Instytut Polityk Publicznych, na podstawie otwartego konkursu ofert, został wybrany operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego – pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie. Panel będzie poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta, a jego celem będzie wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Instytut Polityk Publicznych.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Close Menu
English Skip to content