Wyniki losowania Panelistek i Panelistów Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Sposób losowania

Etap nr 1

 • Wylosowanie 20 000 adresów gospodarstw domowych w Krakowie, do których wysłano unikalne zaproszenie listowne.
 • Do udziału zgłosiło się elektronicznie lub telefonicznie 580 osób, przy czym zaakceptowano 564 zgłoszenia (część rejestracji została dokonana przez osoby niepełnoletnie i/lub po terminie rejestracji).

Etap nr 2

 • Opracowano założenia zapewnienia reprezentatywności składu Panelu z uwzględnieniem określonych kryteriów społeczno-demograficznych i przestrzennych: płeć, grupa wiekowa, dzielnica zamieszkania i poziom wykształcenia.
 • Przeprowadzono losowanie elektronicznie z wykorzystaniem algorytmu symulowanego wyżarzania, które pozwoliło na wyróżnienie 6 potencjalnych składów Panelu. Losowanie było przeprowadzane za każdym razem z pełnej puli zarejestrowanych osób, dlatego można było znaleźć się w więcej niż jednym składzie.
 • Ostateczne losowanie zostało przeprowadzone za pomocą elektronicznego rzutu kostką i było transmitowane na żywo.

Został wyłoniony ostateczny skład Krakowskiego Panelu Klimatycznego.

Wylosowany skład podstawowy

Lista kodów weryfikacyjnych

1. 5WU2fzjoJo
2. Uhl3TUfrlK
3. 8KkzkV1SQx
4. hjuMzZrVcz
5. JCYUvLovr5
6. 2KQTImLvDY
7. dSiuaaK4a1
8. vXzLaLIBXU
9. uZbzYdt6Wl
10.  75AsksTih1
11.  TuoNQ3AXgU
12. 6asjR57W49
13. MFbYyPsyu8
14. MWpKKdSVKo
15. 4bya2NcNKD
16. B3kPRpNTjv
17. 4czb3PtPcV
18. bs24EhbACo
19. RHydg4ciyu
20. PZnLjKm8M8

21. MxuaLkZNeq
22. ahqeFRSQVw
23. U5lgTrgVlx
24. 74VuPFAPiz
25. ugrJDmoSpw
26. bJBJtQ9SWa
27. hlGmzsEAc2
28. o9e9MFbHiQ
29. Guh5tiyBrq
30. FaJNsfcVqm
31. bZf7ENxDCV
32. c87REH8bAk
33. e4Yeanr9Zb
34. TwV5mhUshW
35. EAp5aa6GW3
36. YVvLovr59R
37. PvJuNiDivo
38. QkUY3Zmf1w
39. Aa3A6JNf56
40. sjfsDVufqJ

41. elguFXfhsK
42. N7d4JaEZIM
43. gabZeMEMwT
44. FXBWEJoaXQ
45. o26NnozC6e
46. XE6Eo44MRV
47. WIF8UQrYkr
48. GmVosvmFoP
49. eiY2aB8mZx
50. oq2UNwycj6
51. 4wIFgMZgcp
52. zZbDLirfHB
53. eciRYh1XWo
54. YiwVrUvHmH
55. AM21mW2Tiy
56. lCRiLgQVzl
57. gXEsvJrxEA
58. 2uGDe4Yean
59.  fmhvFGgitL
60. 4p1TMvyby6

Wylosowany skład rezerwowy

Lista kodów weryfikacyjnych

1. GnBmFaobYR
2. xYFAwL9yFS
3. swSDA3QLmD
4. PQbnhGZuIg
5. TnXc6spi4z
6. 539qirShgy
7. w4zDYZyzBe
8. GuxMuzGCr8
9. gYEsvKsxER
10. DDxhEftBo9

Paneliści i Panelistki rezerwowi biorą udział w całym Panelu i otrzymują wynagrodzenie za swoje prace. Jedyną różnicą względem składu podstawowego jest brak udziału w finalnym głosowaniu (chyba, że zastępują nieobecne osoby ze składu podstawowego).

Niewylosowane składy

Metodologia

Procedura wyboru składu panelu została zbudowana w oparciu o algorytm symulowanego wyżarzania. 

Na początek definiujemy funkcję oceny danego składu. Przypuśćmy, że szukamy panelu w skład którego ma wejść Xmężczyzn i Xkobiet oraz Yosób z wykształceniem podstawowym, YS z wykształceniem średnim oraz Yz wykształceniem wyższym. Dla danego składu panelu P zliczamy ile w jego skład wchodzi kobiet mężczyzn i osób z danym wykształceniem i oznaczamy te liczby odpowiednio przez XM(P), XK(P), YP(P), YS(P), YW(P). 

Funkcję oceny danego panelu P definiujemy jako 

F(P)=( XM(P)-XM)2+( XK(P)-XK)2+( YP(P)-YP)2+( YS(P)-YS)2+( YW(P)-YW)2 

Idealny skład panelu jest równoważny warunkowi F(P)=0.  

Gdy skład panelu jest zdefiniowane przez większą liczbę parametrów na tej samej zasadzie dodajemy je do funkcji oceny. 

Opis algorytmu (wybór N osób do panelu) 

 1. Ustalamy parametr T nazywany temperaturą. 
 1. Wybieramy losowo N osób, które tworzą skład panelu P. 
 1. Liczymy wartość funkcji oceny F(P). 
 1. Losujemy nowy skład panelu P’ w otoczeniu P zgodnie z prawdopodobieństwem normalnym o średniej w punkcie P i wariancją równą T. 
 1. Liczymy wartość funkcji oceny F(P’). 
 1. Obliczamy wartość A=e(F(P)-F(P’))/T. Losujemy liczbę x z przedziału [0,1]. Jeżeli jest ona mniejsza od A, to zastępujemy skład panelu P składem panelu P’. 
 1. Zmniejszamy temperaturę  T o ΔT. 
 1. Jeśli temperatura jest większe od zera wracamy do punktu 3, w przeciwnym razie zwracamy skład panelu P. 

Dobór parametrów T i ΔT następujemy na zasadzie testów, aby zoptymalizować działanie algorytmu w danej sytuacji. 

Nagranie losowania składów

Nagranie z losowania grup podstawowych, 31.03.2021 r.

Nagranie z losowania grup rezerwowych, 31.03.2021 r.

Podsumowanie rejestracji kandydatów na Panelistki i Panelistów

✅ Dziękujemy wszystkim zarejestrowanym 5️⃣8️⃣0️⃣ osobom za zgłoszenie chęci udziału w Krakowskim Panelu Klimatycznym!
– Najmłodszy kandydat miał 16 lat, a najstarszy – 87. Wśród zarejestrowanych mamy 11 seniorów w wieku powyżej 80 lat.
– 43.96% spośród wszystkich zarejestrowanych to kobiety, 53.27% to mężczyźni.
Wykształcenie naszych zarejestrowanych kandydatek i kandydatów:
– brak/podstawowe: 2,2%
– średnie/zawodowe: 33,44%
– wyższe: 61,37%
Najwięcej zgłoszeń otrzymaliśmy od Państwa z dzielnicy nr 8, czyli Dębnik – 12,77%. Dziękujemy!

Close Menu
English Skip to content