Podcast Instytutu Polityk Publicznych

#53 Edukacja, komunikacja, transformacja. Małgorzata Molęda-Zdziech

W ostatnim odcinku serii „Komentarz wyborczy” Małgorzata Molęda-Zdziech opowiada o wyborach do Parlamentu Europejskiego w kontekście komunikowania i edukacji o zielonej transformacji (oraz innych politykach unijnych).  Poruszane tematy: istota wyborów do PE, idea Europejskiego Zielonego Ładu, przyrodnicze uwarunkowania EZŁ, przekonywanie nieprzekonanych a przyszłość zrównoważonego rozwoju, edukacja a przyszłość projektu europejskiego, komunikacja na linii instytucji UE – obywatel, protesty rolników. Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech – socjolożka i politolożka. Kieruje Katedrą Studiów […]

#52 Młodzi w Unii Europejskiej. Tobiasz Gajda

W tym wyborczym odcinku „Komentarza ekspertów” z Tobiaszem Gajdą rozmawiamy o wyborach do Parlamentu Europejskiego w kontekście młodzieży i młodych Europejczyków, a także o prawie nowych technologii w UE. Poruszane tematy: sposoby motywowania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym, przyczyny, dlaczego młode osoby powinny iść na wybory i czemu nie chodzą, różnice pomiędzy udziałem w życiu publicznych młodzieży i starszych obywateli, proces ustanowienia współpracy transgranicznej i wspólnego realizowania celów międzypaństwowych, zagrożenia […]

#51 Kto wygra wybory? Adam Kirpsza

W tym epizodzie dr Adam Kirpsza opowiedział o możliwych wyników wyborów i zastanowił się, jakie ugrupowania mają szansę na wygraną w wyborach do PE. Poruszane tematy: rola i znaczenie wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, przewidywania wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego, możliwe układy i koalicje w Parlamencie Europejskim po wyborach, proces negocjacji w Brukseli, związki polsko-niemieckie w unijnej przyszłości. Dr Adam Kirpsza – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi […]

#50 Co zmieni nasz głos? Marzenna Guz-Vetter

Z panią dr Marzenną Guz-Vetter rozmawiamy o wpływie pojedynczego głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, o roli wyboru posłów do PE oraz o wymiarze personalnym Unii Europejskiej. Poruszane tematy: kogo wybieramy w wyborach do Parlamentu Europejskiego? czym jest i jak funkcjonuje PE? funkcjonowanie Unii Europejskiej i jej wymiar personalny, potrzeba integracji i wspólnej Europy w obliczu (wielu) kryzysów (dlaczego razem jest lepiej?), zagrożenia ze strony populizmu i eurosceptycyzmu oraz jakie mamy formy przeciwdziałania […]

#49 Rozszerzenie UE. Natasza Styczyńska

W specjalnym wyborczym cyklu „Komentarza ekspertów” rozmawiamy o wyborach do Parlamentu Europejskiego i o perspektywie rozszerzenia się UE o nowe państwa. Poruszane tematy: rozszerzanie się Unii Europejskiej – kto następny? populizm i eurosceptycyzm, a kontekst integracji europejskiej, specyfika polskiego eurosceptycyzmu, akcesja Polski do UE – 20-lecie, wybory do Parlamentu Europejskiego a populiści i eurosceptycy. Dr Natasza Styczyńska – doktorka nauk o polityce (2015), adiunktka w ISE. Jej zainteresowania badawcze obejmują region Europy Środkowej i Wschodniej oraz państwa Bałkańskie, […]

#48 Demokracja i dobrostan psychiczny. Piotr Toczyski

O tym, jak demokracja łączy się z ludzkim dobrostanem i zdrowiem psychicznym, opowiedział dr Piotr Toczyski. Poruszane tematy: wartości kulturowe, personalny wymiar UE w życiu codziennym Europejczyków, dlaczego warto głosować? dlaczego razem żyje się lepiej? populizm, dezinformacja, budowanie poczucia zagrożenia i demokracja, wybory europejskie i krajowe. Dr Piotr Toczyski – rzecznik APS, najstarszej polskiej uczelni pedagogicznej, gdzie kieruje zakładem socjologii i europejskimi projektami badawczymi. Współtworzył kilka […]

#46 Europejski Zielony Ład. Hanna Schudy

Z gościnią „Komentarza wyborczego” dr Hanną Schudy rozmawiamy o Europejskim Zielonym Ładzie, jego implementacji oraz korzyściach i kontrowersjach z nim związanych. Poruszane tematy: idea Europejskiego Zielonego Ładu, przyrodnicze uwarunkowania EZŁ, edukacja a przyszłość zielonej transformacji, przyszłość Europejskiego Zielonego Ładu w wymiarze społecznym, przekonywanie nieprzekonanych a przyszłość zrównoważonego rozwoju. Dr Hanna Schudy – doktorka nauk humanistycznych, absolwentka studiów magisterskich w obszarze ochrony środowiska (Wydział Nauk Biologicznych UWR), studentka w Centrum […]

#43 Eurosceptycyzm i populizm w UE. Filip Tereszkiewicz

Z Filipem Tereszkiewiczem porozmawialiśmy o sytuacji związanej ze zjawiskami eurosceptycyzmu i populizmu w Unii Europejskiej, wieloaspektowości omawianych problemów oraz formach przeciwdziałania kreacji zniekształconych narracji. Poruszane tematy: czym jest eurosceptycyzm, a czym jest populizm? Różnice i punkty styczne, przykłady zagrożeń dla demokracji wynikające z eurosceptycyzmu i populizmu w Europie i świecie, związek mediów i nowych technologii z demokracją, eurosceptycyzmem oraz populizmem, zewnętrznie napędzane i motywowane eurosceptyczne i populistyczne podejścia, dyskursywne punkty węzłowe w eurosceptycznych […]

#40 Eurowybory a Węgry, Francja i Włochy. Małgorzata Monika Bonikowska

W nowym odcinku „Komentarza ekspertów” z Małgorzatą Moniką Bonikowską porozmawiamy o przedwyborczej atmosferze na Węgrzech, Francji i we Włoszech w kontekście Eurowyborów.  Poruszane tematy: istota wyborów do Parlamentu Europejskiego, podsumowanie bieżących wydarzeń w polityce zagranicznej i wewnętrznej Węgier, analiza działań kampanii przedwyborczych we Francji i Włoszech, wpływ kryzysu migracyjnego na postrzeganie polityki unijnej w Europie, tendencje i prognozy związane z wyborami do PE. Dr Małgorzata Monika Bonikowska – ekspertka Team EUROPE DIRECT Polska, […]

#39 Dezinformacja w UE. Marcin Szewczyk

Z profesorem Marcinem Szewczykiem omówiona została problematyka dezinformacji i jej zagrożenia dla demokracji. Poruszane tematy: czym jest dezinformacja? główne tematy dezinformacji, główne kierunki docierania dezinformacji – wewnątrz i zewnątrz UE, wpływ na społeczeństwo: jak dezinformacja i fake newsy wpływają na myślenie, zagrożenia dla demokracji, kontekst wyborów do PE, dezinformacja w rękach populistów, sposoby ochrony przed dezinformacją: co może zrobić obywatel? edukacja, instytucjonalne sposoby przeciwdziałania. […]
Close Menu
English Skip to content