Podcast Instytutu Polityk Publicznych

#14 Polityka spójności i Unia Walutowa. Aleksandra Borowicz

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu dr Aleksandra Borowicz – adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.  Specjalizuje się w tematyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz ekonomiki integracji europejskiej. Ma doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Członek zarządu oraz skarbnik w Polskim Stowarzyszeniu Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). Członek eksperckiej sieci Team Europe przy Komisji Europejskiej powołany na lata 2019-2024 oraz kierownik studium […]

#13 Demokracja deliberacyjna w V4. Filip Pazderski

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Filip Pazderski – prawnik i socjolog po studiach na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył również European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation w Wenecji. Obecnie kończy pracę doktorską w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Analityk oraz kierownik projektów dotyczących edukacji obywatelskiej, społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji publicznej oraz jakości demokracji i funkcjonowania państwa prawa w Programie Społeczeństwa Obywatelskiego i Demokracji Instytutu […]

#12 Eurosceptycyzm, populizm i integracja europejska. Justyna Miecznikowska

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu jest dr hab. Justyna Miecznikowska – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz członek Towarzystwa Polsko-Austriackiego, w latach 2012 – 2022 była ekspertką sieci Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.  Autorka licznych publikacji dot. europeizacji partii i systemów […]

#11 Eurowybory, postawy obywatelskie i demokracja deliberatywna. Lena Kolarska-Bobińska

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu jest prof. zw. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska – profesor socjologii. Była dyrektor CBOS i Instytutu Spraw Publicznych. Europosłanka w latach 2009 – 2013. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2013 – 2015.  💬 Poruszane tematy: 🔹 Jakie postawy obywatelskie wobec eurowyborów obecne są wśród Polaków? Jak postawy te wyglądają na tle postaw obywatelskich w innych państwach Unii Europejskiej? […]

#10 Demokracja deliberacyjna i populizm w UE. Wojciech Białożyt

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Wojciech Białożyt jest doradcą politycznym w Sojuszu Liberałów i Demokratów dla Europy (ALDE Party) w Brukseli. Jest również członkiem zarządu Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka. W przeszłości był menedżerem i analitykiem ds. europejskich w sektorze think-tanków i organizacji pozarządowych w Polsce. 💬 Poruszane tematy: 🔹 Program polityczny partii ALDE – Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. 🔹 ALDE to europejska […]

#9 Demokracja deliberacyjna w polityce miejskiej i Euroregiony. Michał Sęk

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Michał Sęk — badacz i koordynator projektów, ekspert od spraw miejskich. Były pracownik Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmował się wpływem rozwiązań systemowych na rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach wieloetnicznych. Członek redakcji Magazynu Miasta. Z wykształcenia geograf, specjalizujący się w rozwoju regionalnym. Hobbystycznie zajmujący się Indonezją oraz wspinaniem. 💬 Poruszane tematy: 🔹 Jak demokracja deliberacyjna wpływa na politykę miejską […]

#8 Demokracja deliberacyjna i partycypacyjna w Japonii. Michał Piegzik

🔵 Zapraszamy do posłuchania podcastu „W kierunku Europy”. 💬 Gościem podcastu jest Michał A. Piegzik – doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, samodzielny badacz na Tokijskim Uniwersytecie Metropolitarnym, dwukrotnie nagradzany stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji dla zagranicznych naukowców (JASSO w latach 2016-2017, MEXT w latach 2020-2022). Autor pięciu monografii i ponad 20 artykułów z zakresu wojny na Pacyfiku oraz dawnego i współczesnego japońskiego prawa cywilnego […]

#7 Źródła demokracji deliberatywnej. Piotr W. Juchacz

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Piotr W. Juchacz – polski filozof, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Dyrektor Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami – DIKASTAI. Wice-Prezydent  European Network of Associations of Lay Judges. Autor licznych publikacji z obszaru współczesnych teorii demokracji, a zwłaszcza teorii demokracji deliberatywnej, w tym […]

#10 Integracja Europejska. Agnieszka Nitszke

Przy okazji dyskusji na temat priorytetu Komisji Europejskiej „Promowanie naszego europejskiego stylu życia” w kolejnym spotkaniu z cyklu „Komentarz ekspertów” porozmawialiśmy o integracji europejskiej, relacjach łączących UE i Szwajcarię, a także o tendencjach w podejściu do UE w Grupie Wyszehradzkiej.  👋 W „Komentarzu ekspertów” gościliśmy dr Agnieszkę Nitszke, politolożkę, adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe to integracja europejska, w tym polityki europejskie i instytucje UE, […]

#9 Migracje i polityka strachu w UE. Karol Wilczyński

🟡 Przy okazji dyskusji o migracjach i polityce strachu w Unii Europejskiej rozmawiamy o tym, czym charakteryzuje się polska polityka migracyjna oraz jak Polska i polskie społeczeństwo reaguje na wydarzenia z granicy polsko-białoruskiej oraz polsko-ukraińskiej. 👋 Gościem „Komentarza ekspertów” jest dr Karol Wilczyński – organizator społeczności i strateg komunikacji, który prowadził liczne kampanie polityczne, społeczne i crowdfundingowe. Także współtworzył organizacje: m.in. Ekipę Szymona Hołowni, Grupę Granica czy Salam Lab. Obecnie […]
Close Menu
English Skip to content