#11 Eurowybory, postawy obywatelskie i demokracja deliberatywna. Lena Kolarska-Bobińska

#11 Eurowybory, postawy obywatelskie i demokracja deliberatywna. Lena Kolarska-Bobińska

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu jest prof. zw. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska – profesor socjologii. Była dyrektor CBOS i Instytutu Spraw Publicznych. Europosłanka w latach 2009 – 2013. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2013 – 2015. 

💬 Poruszane tematy:
🔹 Jakie postawy obywatelskie wobec eurowyborów obecne są wśród Polaków? Jak postawy te wyglądają na tle postaw obywatelskich w innych państwach Unii Europejskiej?
🔹 Jak Polki i Polacy postrzegają Unię Europejską? Jakie poglądy są dominujące w Rzeczpospolitej, pro czy antyeuropejskie?
🔹 Jak rosnący w wielu państwach UE populizm i eurosceptycyzm wpływa na postawy wobec wspólnoty europejskiej?
🔹 Czym jest demokracja deliberatywna? Dlaczego określa się ją mianem innowacyjnego konceptu? Jak wpływa na reformy Unii?


Rozmowę poprowadził Bartłomiej Małczyński, specjalista ds. Unii Europejskiej w EUROPE DIRECT Kraków, współpracownik merytoryczny Instytutu Polityk Publicznych.

____________________________
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Close Menu
English Skip to content