#13 Demokracja deliberacyjna w V4. Filip Pazderski

#13 Demokracja deliberacyjna w V4. Filip Pazderski

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Filip Pazderski  prawnik i socjolog po studiach na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył również European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation w Wenecji. Obecnie kończy pracę doktorską w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Analityk oraz kierownik projektów dotyczących edukacji obywatelskiej, społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji publicznej oraz jakości demokracji i funkcjonowania państwa prawa w Programie Społeczeństwa Obywatelskiego i Demokracji Instytutu Spraw Publicznych; autor ekspertyz oraz publikacji na wymienione tematy.

💬 Poruszane tematy:
🔹 Konferencja w sprawie Przyszłości Europy – jej potencjał i stan faktyczny dotyczący włączania społeczeństwa obywatelskiego w procesy podejmowania decyzji na poziomie unijnym? Jak Konferencja wpłynąć może na reformy UE?
🔹 Jakie inne przykłady demokracji deliberacyjnej obecne są w Europie?
🔹 Jakie postawy względem demokracji deliberacyjnej charakteryzują Europejczyków?
🔹 Jaki jest potencjał partycypacji obywatelskiej w krajach Grupy Wyszehradzkiej?
🔹 Czy mógłby scharakteryzować Pan przejawy populizmu w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej? Jak można mu przeciwdziałać?


Rozmowę poprowadził Bartłomiej Małczyński, specjalista ds. Unii Europejskiej w EUROPE DIRECT Kraków, współpracownik merytoryczny Instytutu Polityk Publicznych.

____________________________
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Close Menu
English Skip to content