#14 Polityka spójności i Unia Walutowa. Aleksandra Borowicz

#14 Polityka spójności i Unia Walutowa. Aleksandra Borowicz

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu dr Aleksandra Borowicz – adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.  Specjalizuje się w tematyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz ekonomiki integracji europejskiej. Ma doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Członek zarządu oraz skarbnik w Polskim Stowarzyszeniu Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). Członek eksperckiej sieci Team Europe przy Komisji Europejskiej powołany na lata 2019-2024 oraz kierownik studium podyplomowego „Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich” prowadzonego na UG. W latach 2005-2010 pracowała w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Autorka i współautorka publikacji z dziedziny zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz integracji europejskiej.

💬 Poruszane tematy:
🔹 Czym jest polityka spójności?
🔹 Czym jest region UE?
🔹 W jaki sposób środki finansowe są rozdzielane między państwa i regiony?
🔹 Jaką rolę odegrała Grupa Wyszehradzka w integracji europejskiej?
🔹 Jak inflacja wpływa na strefa euro?


Rozmowę poprowadził Bartłomiej Małczyński, specjalista ds. Unii Europejskiej w EUROPE DIRECT Kraków, współpracownik merytoryczny Instytutu Polityk Publicznych.

____________________________
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Close Menu
English Skip to content