#9 Demokracja deliberacyjna w polityce miejskiej i Euroregiony. Michał Sęk

#9 Demokracja deliberacyjna w polityce miejskiej i Euroregiony. Michał Sęk

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Michał Sęk — badacz i koordynator projektów, ekspert od spraw miejskich. Były pracownik Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmował się wpływem rozwiązań systemowych na rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach wieloetnicznych. Członek redakcji Magazynu Miasta. Z wykształcenia geograf, specjalizujący się w rozwoju regionalnym. Hobbystycznie zajmujący się Indonezją oraz wspinaniem.

💬 Poruszane tematy:
🔹 Jak demokracja deliberacyjna wpływa na politykę miejską w Unii Europejskiej?
🔹 Czy panele obywatelskie mogą mieć realny wpływ na podejmowanie decyzji na poziomie miast i realne oddziaływanie, na przykład na zmiany klimatyczne?
🔹 Czego potrzeba, aby budować świadome i uczestniczące społeczeństwo miejskie?
🔹 Co kryje się pod pojęciem euroregionu?
🔹 Jaki wpływ ma ten podział na kształt wspólnoty europejskiej?
🔹 Jaki jest cel tego podziału?


Rozmowę poprowadził Bartłomiej Małczyński, specjalista ds. Unii Europejskiej w EUROPE DIRECT Kraków, współpracownik merytoryczny Instytutu Polityk Publicznych.

____________________________
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Close Menu
English Skip to content