Krakowski Panel Klimatyczny w mediach

Krakowski Panel Klimatyczny w mediach

Miasto zachęca do udziału w konsultacjach społecznych w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Mieszkańcy i organizacje mogą się wypowiedzieć nt. działań i wyzwań w obszarze ochrony powietrza, np. jeśli chodzi o zużywanie energii i wykorzystywanie energii odnawialnej.

Instytut Polityk Publicznych zaprasza na konsultacje społeczne, które odbywają się w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego, w dniach od 4 do 29 stycznia 2021 r. Panel jest poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. To pierwsza tego typu inicjatywa w Krakowie. O panel już w 2019 roku zabiegała młodzież z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (MSK).[…] W drugiej połowie minionego roku udało się wyłonić firmę, która przeprowadzi panel. To Instytut Polityk Publicznych, który poprowadzi konsultacje społeczne w ramach panelu.

04-01-2021

Cel konsultacji społecznych: Zebranie pomysłów w zakresie ograniczenia zużycia energii i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej. Celem konsultacji jest także zapewnienie transparentności prac nad Panelem. Organizatorzy zamierzają skonsultować kwestie organizacyjne i techniczne, w tym m.in.:- regulamin Krakowskiego Panelu Klimatycznego,- sposób wyznaczania członków zespołu monitorującego i zasady jego działania. Celem jest także uzyskanie przejrzystości zasad doboru ekspertów oraz zgłaszania i wyboru stron Panelu.

03-01-2021

W Krakowie odbędzie się panel obywatelski poświęcony ograniczaniu zużycia energii oraz neutralności klimatycznej miasta. 4 stycznia rozpoczyna się jego pierwszy etap – konsultacje społeczne. […] W 2020 r. Instytut Polityk Publicznych zorganizował Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście” – pierwszy w Polsce panel obywatelski przeprowadzony w czasie pandemii COVID-19. Innowacyjny, hybrydowy charakter projektu pozwolił na wypracowanie unikalnych doświadczeń, które zostaną wykorzystane także przy realizacji panelu w Krakowie. Działania zostały docenione w ogólnoeuropejskim konkursie Innovation in Politics.

01-01-2021

Cowkrakowie.pl

Instytut Polityk Publicznych zaprasza na konsultacje społeczne, które odbędą się w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego, w dniach od 4 do 29 stycznia 2021 r. Panel będzie poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Krakowski Panel Klimatyczny to pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Głównym celem będzie wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

29-12-2020

Radio Kraków

“Dobrze przeprowadzony panel obywatelski winien zakończyć się wiążącymi postulatami czy też deklaracjami ze strony Urzędu Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa. Jeśli mieszkańcy w tej formie konsultacji zarekomendują pewne rozwiązania, zarówno prezydent jak i rada miasta powinni się zobowiązać do tego, żeby wprowadzić w życie te rozwiązania. To jest zasadnicza różnica pomiędzy standardowym modelem konsultacji, które pełnią rolę doradczą” – mówi radny Łukasz Maślona z klubu Kraków dla Mieszkańców, który jest gorącym entuzjastą panelu.

02-12-2020

Zielona infrastruktura.pl

Instytut Polityk Publicznych, na podstawie otwartego konkursu ofert, został wybrany operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego – pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie. Panel będzie poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta, a jego celem będzie wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Instytut Polityk Publicznych.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Close Menu
Skip to content