Krakowski Panel Klimatyczny w mediach

Krakowski Panel Klimatyczny w mediach

09-04-2021

Pierwsze spotkanie Krakowskiego Panelu Klimatycznego odbędzie się w sobotę. Celem sześciu spotkań panelowych w kwietniu, maju i czerwcu jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie: „Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?”.

09-04-2021

Jak wygląda Panel Obywatelski? Jest to rozwiązanie zbliżone do ławy przysięgłych, która funkcjonuje m.in. w amerykańskim sądownictwie. Spośród mieszkańców losuje się grupę osób na podstawie kryteriów: dzielnic, wieku, płci i wykształcenia. Następnie pracują oni wraz z ekspertami nad danym problemem. Jeśli rozwiązanie uzyska przynajmniej 80 proc. poparcia osób biorących udział w panelu, zostaje ono wdrożone w życie.

06-04-2021

Losowo wybrani mieszkańcy miasta przez kilka miesięcy będą rozmawiać o tym, co zrobić, by Kraków stał się neutralny klimatycznie. Wypracowane przez nich rozwiązania urząd będzie musiał wcielić w życie. 10 kwietnia startuje Krakowski Panel Klimatyczny – pierwszy obywatelski panel w mieście.

Trwa nabór na ekspertów Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Ich zadaniem będzie przekazanie uczestnikom KPK wiedzy przydatnej w zakresie zagadnień związanych z tematem wydarzenia.

Już wkrótce, z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa rozpocznie się Krakowski Panel Klimatyczny – pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Właśnie ruszyła wysyłka zaproszeń do 20 000 losowo wybranych gospodarstw domowych na terenie Krakowa. Rejestracja Panelistów i Panelistek potrwa do 26 marca 2021 r.

Krakowski Panel Klimatyczny – sprawdź skrzynkę pocztową!
Już wkrótce, z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa, rozpocznie się Krakowski Panel Klimatyczny – pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Właśnie ruszyła wysyłka zaproszeń do 20 000 losowo wybranych gospodarstw domowych na terenie Krakowa. Rejestracja Panelistów i Panelistek potrwa do 26 marca 2021 r.

23-03-2021

Zaproszenia do udziału w Krakowskim Panelu Klimatycznym rozesłano do 20 tysięcy losowo wybranych gospodarstw domowych w stolicy Małopolski. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w panelu, będą mogły wspólnie decydować o przyszłości miasta. Rejestracja panelistów i panelistek potrwa do 26 marca.

W ciągu najbliższych dni sprawdzaj skrzynkę pocztową. Być może mieszkasz w jednym z losowo wybranych 20 tys. gospodarstw domowych w Krakowie, do których rozesłano zaproszenie do udziału w Krakowskim Panelu Klimatycznym – informują urzędnicy miejscy. O co chodzi? Tłumaczymy.

29 stycznia zakończyły się konsultacje społeczne organizowane w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego. W najbliższy czwartek 4 lutego odbędzie się jednak dodatkowe spotkanie konsultacyjne dotyczące regulaminu i zespołu monitorującego.

25-01-2021

Kolejnym wyzwaniem, stojącym nie tylko przed Krakowem, jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Jest to temat przewodni trwającego obecnie Krakowskiego Panelu Klimatycznego, który jest jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych w mieście w 2021 r. – Panel klimatyczny to nowa formuła, pozwalająca zaczerpnąć opinie, poglądy, ale i rekomendacje mieszkańców w najważniejszych sprawach dla miasta.

19-01-2021

Panel klimatyczny to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez miasto w 2021 r. Jest to nowa formuła, pozwalająca zaczerpnąć opinie, poglądy, ale i rekomendacje mieszkańców w najważniejszych sprawach dla miasta. Teraz tym najważniejszym wyzwaniem dla Krakowa, Polski, ale i Europy czy świata jest problem dostosowania się do zmian klimatycznych – w jaki sposób my będziemy w stanie odpowiedzieć na wyzwania, jakie narzucają nam zmiany w klimacie – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

06-01-2021

Jak uratować Kraków przed katastrofą klimatyczną? Na to pytanie odpowiedź ma dać Krakowski Panel Klimatyczny. Do 29 stycznia potrwają konsultacje społeczne, które zadecydują o ostatecznym kształcie tego panelu.

04-01-2021

Po spotkaniu urzędników, radnych oraz aktywistów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w lipcu 2020 r., zapadła decyzja o przeprowadzeniu panelu obywatelskiego w sprawie zmian klimatycznych. Jego celem będzie osiągnięcie neutralności klimatycznej Krakowa. O panel młodzi z MSK apelowali już w roku 2019. społeczne w ramach panelu.

Instytut Polityk Publicznych zaprasza na konsultacje społeczne, które odbywają się w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego, w dniach od 4 do 29 stycznia 2021 r. Panel jest poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. To pierwsza tego typu inicjatywa w Krakowie. O panel już w 2019 roku zabiegała młodzież z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (MSK).[…] W drugiej połowie minionego roku udało się wyłonić firmę, która przeprowadzi panel. To Instytut Polityk Publicznych, który poprowadzi konsultacje społeczne w ramach panelu.

04-01-2021

Cel konsultacji społecznych: Zebranie pomysłów w zakresie ograniczenia zużycia energii i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej. Celem konsultacji jest także zapewnienie transparentności prac nad Panelem. Organizatorzy zamierzają skonsultować kwestie organizacyjne i techniczne, w tym m.in.:- regulamin Krakowskiego Panelu Klimatycznego,- sposób wyznaczania członków zespołu monitorującego i zasady jego działania. Celem jest także uzyskanie przejrzystości zasad doboru ekspertów oraz zgłaszania i wyboru stron Panelu.

03-01-2021

W Krakowie odbędzie się panel obywatelski poświęcony ograniczaniu zużycia energii oraz neutralności klimatycznej miasta. 4 stycznia rozpoczyna się jego pierwszy etap – konsultacje społeczne. […] W 2020 r. Instytut Polityk Publicznych zorganizował Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście” – pierwszy w Polsce panel obywatelski przeprowadzony w czasie pandemii COVID-19. Innowacyjny, hybrydowy charakter projektu pozwolił na wypracowanie unikalnych doświadczeń, które zostaną wykorzystane także przy realizacji panelu w Krakowie. Działania zostały docenione w ogólnoeuropejskim konkursie Innovation in Politics.

01-01-2021

Cowkrakowie.pl

Instytut Polityk Publicznych zaprasza na konsultacje społeczne, które odbędą się w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego, w dniach od 4 do 29 stycznia 2021 r. Panel będzie poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Krakowski Panel Klimatyczny to pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Głównym celem będzie wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

29-12-2020

Radio Kraków

“Dobrze przeprowadzony panel obywatelski winien zakończyć się wiążącymi postulatami czy też deklaracjami ze strony Urzędu Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa. Jeśli mieszkańcy w tej formie konsultacji zarekomendują pewne rozwiązania, zarówno prezydent jak i rada miasta powinni się zobowiązać do tego, żeby wprowadzić w życie te rozwiązania. To jest zasadnicza różnica pomiędzy standardowym modelem konsultacji, które pełnią rolę doradczą” – mówi radny Łukasz Maślona z klubu Kraków dla Mieszkańców, który jest gorącym entuzjastą panelu.

02-12-2020

Zielona infrastruktura.pl

Instytut Polityk Publicznych, na podstawie otwartego konkursu ofert, został wybrany operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego – pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie. Panel będzie poświęcony zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta, a jego celem będzie wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Instytut Polityk Publicznych.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Close Menu
Skip to content