Łódzki Panel Obywatelski “Zieleń w mieście”

Łódzki Panel Obywatelski “Zieleń w mieście”

Raport podsumowujący Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście”

Prezentowany raport jest efektem 7-miesięcznego procesu prac nad Łódzkim Panelem Obywatelskim „Zieleń w Mieście”, pierwszym panelem obywatelskim w Polsce przeprowadzonym w sposób zdalny. Głosowanie nad rekomendacjami poprzedzały spotkania edukacyjne w formie stacjonarnej oraz internetowej. Panelistki i Paneliści wzięli udział w wykładach, podczas których zdobywali niezbędną wiedzę i mieli możliwość zadawania pytań ekspertom. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zmieniła się forma spotkań panelowych, nie zmienił się jednak cel Panelu – wypracowanie rekomendacji zmieniających Łódź w miasto bardziej zielone i przyjazne mieszkańcom. 

Zapraszamy do lektury naszego raportu!

Łódzki Panel Obywatelski finalistą konkursu Innovation in Politics!

 • Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście” pierwszy w Polsce panel obywatelski online, otrzymał tytuł finalisty w ogólnoeuropejskim konkursie Innovation in Politics 2020.

  1058 jurorów z 47 krajów wybrało Łódzki Panel Obywatelski on-line „Zieleń w mieście” jako wybitny przykład innowacji politycznej w Europie w kategorii Demokracja. Spośród 398 zgłoszeń, uplasował się wśród 10 najlepszych w tej tematyce i spośród 90 najlepszych w Europie. Jako finaliści zostaliśmy uznani jako członkowie społeczności najbardziej oddanych i inspirujących decydentów w Europie.

Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście”

Instytut Polityk Publicznych został operatorem Łódzkiego Panelu Obywatelskiego “Zieleń w mieście”. W ramach prac projektowych:

 • opracowaliśmy szczegółowy program spotkań Panelu;
 • opracowaliśmy Regulamin Pracy Panelu;
 • zapewniliśmy możliwość udziału 67 Panelistów i 6 Panelistów rezerwowych;
 • opracowaliśmy treści podręcznika dla Panelistów;
 • opracowaliśmy treści dla ekspertów i interesariuszy;
 • zapewniliśmy udział 15 ekspertów;
 • przeprowadziliśmy nabór stron, które przedstawioną swoje stanowiska;
 • przeprowadziliśmy 6 spotkań Panelu;
 • opracowaliśmy raport końcowy.

Okres realizacji: styczeń 2020 – lipiec 2020 r.

Dlaczego Instytut Polityk Publicznych?

Instytut Polityk Publicznych to założona w 2015 r. niezależna, pozarządowa organizacja think&do tank. Nasze działania skupiają się wokół publikacji prac naukowych, analitycznych i eksperckich.  Wśród naszych aktywności nie brakuje działań edukacyjnych i popularyzatorskich. Posiadamy odpowiednie doświadczenie w zakresie realizacji projektów grantowych i zadań publicznych. Od 2020 r. prowadzimy Centrum Obywatelskie Centrum C 10 w Krakowie.

Aktywnie współpracujemy z administracją publiczną oraz mamy wiedzę z obszaru funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych. Naszą siłą jest niezależność i apartyjność. W Panelu Obywatelskim przyjmujemy rolę honest broker.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego.
Jesteśmy partnerem na rzecz dostępności Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Czym jest panel obywatelski?

Panel obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej. Jest to sposób podejmowania istotnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę obywateli, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy biorąc pod uwagę dobro wspólne. Grupa ta ma odzwierciedlać ogólną populację.

Łódzki Panel Obywatelski

Łódzki Panel Obywatelski “Zieleń w mieście” zrealizowany został w okresie styczeń – lipiec 2020 r. W ramach działań 67 Panelistek i Panelistów (Mieszkańców Łodzi) wypracowało rekomendacje w następujących obszarach:

 • Kształtowanie zieleni w mieście Łodzi.
 • Wspólne działania Miasta i mieszkańców na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście.
 • Przeciwdziałanie skutkom suszy przez Miasto.

Panelistki i Paneliści wzięli udział się w 6 spotkaniach: trzech edukacyjnych, dwóch dyskusyjnych i jednym dodatkowym spotkaniu zorganizowanym w celu zapoznania uczestników z nową formułą pracy online. Każde spotkanie trwało od sześciu do ośmiu godzin, wraz z przerwą obiadową. Zaangażowanych zostało 15 ekspertów, zespół facylitacyjny, a także niezależne organizacje, prezentujące własne stanowiska.

Tematyka

Prace w ramach Panelu prowadzone były w obszarze następujących zagadnień:

 • Jakiego rodzaju zieleń i w jakiej ilości jest warunkiem do dobrego życia w centrum Łodzi?
 • Jaka powinna być struktura zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa?
 • Jak osiągnąć taką strukturę zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa mając na uwadze konieczność osiągnięcia kompromisów?
 • Jak miasto powinno porozumiewać się z mieszkańcami w zakresie zieleni?
 • Jak sprawić by mieszkańcy czuli się odpowiedzialni za zieleń?
 • Jak tworzyć ogrody społeczne?
 • Jakie formy edukacji i działania pilotażowe w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy powinny być realizowane w mieście?
 • W jaki sposób miasto powinno wspierać/promować/nagradzać działania mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zapobiegania skutkom suszy?
 • Jakie powinny być zasady kształtowania opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej przez miasto?

Filmy ze spotkań edukacyjnych

Jak kształtować zieleń w mieście?

Pierwsze spotkanie edukacyjne -  07.03.2020 r.

Jak Miasto powinno przeciwdziałać suszy?

Drugie spotkanie  edukacyjne- 6.06.2020 r.

Jak Miasto i mieszkańcy mogą wspólnie działać na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście?
Trzecie spotkanie edukacyjne - 20.06.2020 r.
Close Menu
English Skip to content