Polityki energetyczne miast

Polityki energetyczne miast

Kolejny projekt Instytutu Polityk Publicznych: Polityki energetyczne miast

 

Polityki energetyczne miast (PEM) to projekt Instytutu Polityk Publicznych poświęcony aktywizacji i zwiększeniu wiedzy obywateli i społeczności lokalnych w zakresie energetyki, a docelowo zwiększeniu ich wpływu na polityki publiczne.

Cele projektu:

 1. analiza PEM w Polsce (polityka energetyczna w wymiarze lokalnym);

 2. zwiększenie wiedzy obywateli w zakresie energii i klimatu;

 3. aktywizacja obywateli na rzecz wypracowywania obywatelskich zmian w polityce energetycznej Polski, w tym w wymiarze lokalnym.

Przedsięwzięcie odpowiada na problem:

 1. niekonsekwentnej i niskiej jakości polityki energetycznej Polski (w tym na poziomie lokalnym);

 2. niewielkiej wiedzy Polaków w obszarze energii i jej znaczenia dla funkcjonowania państwa;

 3. niskiej partycypacji obywateli w wypracowywaniu zmian w polityce energetycznej (także na poziomie lokalnym).

Wybrane działania:

 1. warsztaty tematyczne i spotkania dyskusyjne: polityki publiczne, energetyka i klimat, aktywność obywatelska i panele obywatelskie

 2. publikacja wywiadów z ekspertami, decydentami, przedstawicielami biznesu oraz NGO zajmujących się klimatem, energią i miastami

 3. publikacja komentarzy IPP

 4. infografiki poszerzające wiedzę z zakresu energetyki, polityki energetycznej, zmian klimatu i zasobów naturalnych

 5. animacje edukacyjne

 6. identyfikacja, analiza i projektowanie zmian dot. zarządzania energią na poziomie lokalnym w Polsce

 7. działalność edukacyjna i publikacyjna.

 

 

Animacje edukacyjne

Wywiady i artykuły zrealizowane w ramach projektu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Close Menu
English Skip to content