Polityki energetyczne miast

Polityki energetyczne miast

Nowy projekt naukowy Instytutu Polityk Publicznych: Polityki energetyczne miast

Polityki energetyczne miast

Polityki energetyczne miast (PEM) to projekt Instytutu Polityk Publicznych poświęcony aktywizacji i zwiększeniu wiedzy obywateli i społeczności lokalnych w zakresie energetyki, a docelowo zwiększeniu ich wpływu na polityki publiczne.

Cele projektu:

 1. analiza PEM w Polsce (polityka energetyczna w wymiarze lokalnym),

 2. zwiększenie wiedzy obywateli w zakresie energii i klimatu,

 3. aktywizacja obywateli na rzecz wypracowywania obywatelskich zmian w polityce energetycznej Polski, w tym w wymiarze lokalnym.

Przedsięwzięcie odpowiada na problem:

 1. niekonsekwentnej i niskiej jakości polityki energetycznej Polski (w tym na poziomie lokalnym),

 2. niewielkiej wiedzy Polaków w obszarze energii i jej znaczenia dla funkcjonowania państwa,

 3. niskiej partycypacji obywateli w wypracowywaniu zmian w polityce energetycznej (także na poziomie lokalnym).

Zostaną zrealizowane działania w Internecie oraz na terenie miasta Krakowa i gmin ościennych:

 1. warsztaty tematyczne: polityki publiczne oraz polityka energetyczno-klimatyczna UE,

 2. publikacje wywiadów z ekspertami, decydentami, przedstawicielami biznesu oraz NGO zajmujących się szerokopojętą energetyką i nie tylko,

 3. publikacje komentarzy IPP,

 4. infografiki poszerzające wiedzę z zakresu energetyki, polityki energetycznej, zmian klimatu i zasobów naturalnych,

 5. animacje edukacyjne publikowane w Internecie,

 6. identyfikacja PEM w Polsce (baza danych z miastami; ankieta dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) i wnioski o dostęp do informacji publicznej, pozyskanie danych, weryfikacja),

 7. analiza PEM w Polsce (weryfikacja i analiza danych, przegląd polityk i wybór dobrych praktyk),

 8. projektowanie PEM w Polsce (stworzenie szablonu dokumentów, list kontrolnych, opracowanie ram prawnych),

 9. wdrożenie polityki energetycznej w jednym JST (realne wdrożenie zmian),

 10. opracowanie <Rankingu Zielonych Miast>,

 11. publikacja raportu: Polityki energetyczne miast w Polsce (monografia naukowa),

 12. propozycje zmian w prawie, uruchomienie kampanii społecznej na rzecz ich wdrożenia.

PEM to pierwszy projekt analityczny zarządzania energią w Polsce o takim zasięgu i realnie aktywizujący społeczności lokalne do przyjęcia konkretnych zmian.

Zapraszamy do współpracy. Adres do kontaktu: ipp@ipp.expert

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Close Menu
Skip to content