Polityki energetyczne miast

Polityki energetyczne miast

Kolejny projekt Instytutu Polityk Publicznych: Polityki energetyczne miast

Polityki energetyczne miast

Polityki energetyczne miast (PEM) to projekt Instytutu Polityk Publicznych poświęcony aktywizacji i zwiększeniu wiedzy obywateli i społeczności lokalnych w zakresie energetyki, a docelowo zwiększeniu ich wpływu na polityki publiczne.

Cele projektu:

 1. analiza PEM w Polsce (polityka energetyczna w wymiarze lokalnym);

 2. zwiększenie wiedzy obywateli w zakresie energii i klimatu;

 3. aktywizacja obywateli na rzecz wypracowywania obywatelskich zmian w polityce energetycznej Polski, w tym w wymiarze lokalnym.

Przedsięwzięcie odpowiada na problem:

 1. niekonsekwentnej i niskiej jakości polityki energetycznej Polski (w tym na poziomie lokalnym);

 2. niewielkiej wiedzy Polaków w obszarze energii i jej znaczenia dla funkcjonowania państwa;

 3. niskiej partycypacji obywateli w wypracowywaniu zmian w polityce energetycznej (także na poziomie lokalnym).

Wybrane działania:

 1. warsztaty tematyczne i spotkania dyskusyjne: polityki publiczne oraz energetyka i klimat;

 2. publikacja wywiadów z ekspertami, decydentami, przedstawicielami biznesu oraz NGO zajmujących się klimatem, energią i miastami;

 3. publikacja komentarzy IPP;

 4. infografiki poszerzające wiedzę z zakresu energetyki, polityki energetycznej, zmian klimatu i zasobów naturalnych;

 5. animacje edukacyjne;

 6. identyfikacja PEM w Polsce (baza danych z miastami, pozyskanie danych, weryfikacja),

 7. analiza PEM w Polsce (weryfikacja i analiza danych, przegląd polityk);

 8. projektowanie PEM w Polsce (projektowanie zmian, w tym prawnych, rekomendacje);

 9. publikacje naukowe i popularnonaukowe.

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Close Menu
Skip to content