Polska transformacja energetyczna

Polska transformacja energetyczna

Projekt poświęcony zwiększaniu wiedzy i aktywizacji obywateli w zakresie energetyki, a docelowo zwiększaniu wpływu obywateli na politykę energetyczną Polski, także w wymiarze lokalnym.

Polska transformacja energetyczna to projekt poświęcony zwiększaniu wiedzy i aktywizacji obywateli w zakresie energetyki, a docelowo zwiększaniu wpływu obywateli na politykę energetyczną Polski, także w wymiarze lokalnym.

Główne cele projektu:

 • zwiększanie wiedzy Polaków w obszarze energetyki, środowiska i polityk publicznych;
 • aktywizacja Polaków w obszarze energetyki, środowiska i polityk publicznych;
 • zwiększanie wpływu Polaków na politykę energetyczną, także w wymiarze lokalnym.

Przedsięwzięcie odpowiada na problemy:

 • niekonsekwentnej i niskiej jakości polityki energetycznej Polski, w tym w wymiarze lokalnym;
 • niewielkiej wiedzy Polaków nt. energetyki i jej znaczenia dla rozwoju państwa;
 • niskiej partycypacji obywateli w wypracowywaniu zmian w polityce energetycznej.

Działania realizowane w 2017 r.:

 • przeprowadzenie prelekcji nt. polityki publicznej wobec energetyki i programu polskiej energetyki jądrowej oraz organizacja warsztatów z fact-checkingu w ramach Akademickiego Forum Energii Jądrowej (17-19 maja 2017 r.), we współpracy ze Stowarzyszeniem Demagog = zadanie wykonane więcej
 • organizacja warsztatów z analizy polityk publicznych (na przykładzie energetyki) oraz fact-checkingu (13 października 2017 r.) = zadanie wykonane;więcej
 • organizacja warsztatów w zakresie analizy polityki energetycznej UE dla 20 os. (10 listopada 2017 r.) = zadanie wykonane;
 • organizacja 3 wydarzeń (spotkania, debaty, projekcje filmowe) w zakresie energetyki = zadanie wykonane;
 • zorganizowanie cyklu 5 zmagań stacjonarnych drużyn na zasadach z aplikacji “Quizwanie” w zakresie polityki, energetyki i środowiska = zadanie wykonane;
 • fact-checking wypowiedzi osób publicznych w zakresie energetyki, środowiska i spraw lokalnych (min. 50x) = zadanie wykonane;
 • działania edukacyjne (grafiki/infografiki, komentarze i artykuły popularnonaukowe, wywiady) = zadanie wykonane;
 • identyfikacja możliwych zmian prawnych w obszarze energetyki oraz ich opracowanie = w przygotowaniu;
 • przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz przyjęcia wybranych zmian w przepisach prawa = w przygotowaniu.

Projekt jest realizowany przez Fundację Wpierania Inicjatyw Studentów i Absolwentów oraz Instytut Polityk Publicznych. Przedsięwzięcie ma charakter długofalowy, a wsparcie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich trwa do 31 grudnia 2017 r. Zapraszamy Państwa do współpracy!

Konsorcjum Projektu:

Instytut Polityk PublicznychFundacja Wspierania Inicjatyw Studentów i Absolwentów

 

Partnerzy:

Stowarzyszenie DemagogKoło Naukowe Energetyków Jądrowych “URANIUM” (AGH)

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Close Menu
English Skip to content