W ramach działań projektowych przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych postulatów dla nowej (starej) większości parlamentarnej w latach 2023-2027. Odnoszą się one m.in. do programowania polityk publicznych, funkcjonowania administracji publicznej, finansów publicznych i systemu podatkowego, systemu ochrony zdrowia czy neutralności klimatycznej. Jest to oczywiście tylko wycinek działań państwa i przyczynek do dalszej, pogłębionej dyskusji. Nie odnieśliśmy się m.in. do katastrofy demograficznej, spójności społecznej, pułapki średniego dochodu, kwestii systemowego finansowania kościołów i religii, zarządzania lasami państwowymi, innowacyjności polskiej gospodarki, polityki kulturalnej czy też relacji z Ukrainą i wielu innych zagadnień.

Jesteśmy przekonani, że realizacja, chociażby części z naszych pomysłów istotnie poprawiłoby jakość polityk publicznych w Polsce. Postulaty mają charakter ogólny i odnoszą się przede wszystkim do kierunków interwencji publicznych. Będziemy jednak kontynuować nasze prace eksperckie i prezentować dalsze propozycje, z nadzieją na ich wdrażanie przez decydentów.

Publikacja (z wyłączeniem grafik) jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BYNC- ND 4.0).

Zachęcamy do wykorzystania raportu Instytutu Polityk Publicznych. Prosimy jednak o zachowanie informacji o finansowaniu raportu oraz podanie aktywnego linku do naszej strony internetowej.

Działanie sfinansowane ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Publikacja ma na celu dynamizację debaty publicznej wokół obszaru polityk publicznych. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Instytutu Polityk Publicznych. Nie mogą być również utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Close Menu
English Skip to content