„Wybieram Kraków!” – to projekt Instytutu Polityk Publicznych, który polega na przeprowadzeniu szerokiej kampanii społecznej dot. różnorodności i wielokulturowości,

 

W okresie 1 października – 31 grudnia 2021 r. m.in.:

– przeprowadzimy szeroką kampanię promocyjno-informacyjna dot. różnorodności, wielokulturowości online i offline;

– przygotujemy informator nt. organizacji pozarządowych, w tym skupiających obcokrajowców;

– prezentujemy organizacje pozarządowe reprezentujące mniejszości narodowe i etniczne i/lub działające na ich rzecz;

– prezentujemy aktywnych cudzoziemców i przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych działające na rzecz różnorodnego Krakowa (m.in. członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”, Krakowskich Ambasadorów Wielokulturowości);

– prezentujemy dziedzictwo wielokulturowe miasta, mniejszości narodowe i etniczne oraz ich wkład w rozwój miasta w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, sąsiedzkiego;

– prezentujemy Program „Otwarty Kraków”, z uwzględnieniem działań prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki Organizacyjne.

 
Nasze działania mają na celu:

– promocję i przybliżenie kultury cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Kraków;

– zwiększenie świadomości cudzoziemców w zakresie polskich zwyczajów kulturowych w celu zmniejszenia różnic kulturowych oraz integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim;

– budowanie wśród Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa poczucia solidarności oraz świadomości i wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości;

– kształtowanie postawy tolerancyjnej wobec cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych;

– zwiększenie świadomości Mieszkańców i Mieszkanek oraz cudzoziemców zamieszkujących Kraków w zakresie funkcjonowania we wspólnocie społeczeństwa wielokulturowego.

 

Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów komunikacyjnych i już teraz zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane osoby związane z różnorodnością i wielokulturowością w Krakowie!

„Wybieram Kraków!” – to projekt Instytutu Polityk Publicznych, który polega na przeprowadzeniu szerokiej kampanii społecznej dot. różnorodności i wielokulturowości,

 

W okresie 1 października – 31 grudnia 2021 r. m.in.:

– przeprowadzimy szeroką kampanię promocyjno-informacyjna dot. różnorodności, wielokulturowości online i offline;

– przygotujemy informator nt. organizacji pozarządowych, w tym skupiających obcokrajowców;

– prezentujemy organizacje pozarządowe reprezentujące mniejszości narodowe i etniczne i/lub działające na ich rzecz;

– prezentujemy aktywnych cudzoziemców i przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych działające na rzecz różnorodnego Krakowa (m.in. członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”, Krakowskich Ambasadorów Wielokulturowości);

– prezentujemy dziedzictwo wielokulturowe miasta, mniejszości narodowe i etniczne oraz ich wkład w rozwój miasta w różnych obszarach życia społecznego, gospodarczego, sąsiedzkiego;

– prezentujemy Program „Otwarty Kraków”, z uwzględnieniem działań prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki Organizacyjne.

 
Nasze działania mają na celu:

– promocję i przybliżenie kultury cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Kraków;

– zwiększenie świadomości cudzoziemców w zakresie polskich zwyczajów kulturowych w celu zmniejszenia różnic kulturowych oraz integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim;

– budowanie wśród Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa poczucia solidarności oraz świadomości i wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości;

– kształtowanie postawy tolerancyjnej wobec cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych;

– zwiększenie świadomości Mieszkańców i Mieszkanek oraz cudzoziemców zamieszkujących Kraków w zakresie funkcjonowania we wspólnocie społeczeństwa wielokulturowego.

 

Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów komunikacyjnych i już teraz zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane osoby związane z różnorodnością i wielokulturowością w Krakowie!

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Miasta Krakowa. 

Miejski Program “Otwarty Kraków”

otwarty.krakow.pl

Miejska Platforma Internetowa “Magiczny Kraków”

Miejski Portal dla Organizacji Pozarządowych

Close Menu
English Skip to content