Grafika do wydarzenia Debata: Reforma traktatowa a przyszłość integracji europejskiej
Zapraszamy Państwa do udziału w debacie hybrydowej, podczas której porozmawiamy o tym, czy reforma traktatowa UE jest potrzebna, o aktualnych propozycjach reformy traktatowej, oraz o jej wpływie na przyszłość integracji europejskiej. Debata organizowana w ramach European Parliament Elections 2024 Awareness Campaign, prowadzonej przez Instytut Polityk Publicznych.
 

TERMIN I FORMA SPOTKANIA:

📅 KIEDY? 
11.04.2024,15:00-16:30 (czwartek)

🌐 GDZIE?

Spotkanie hybrydowe. 
W debacie udział można będzie wziąć:

  • online: Zoom
  • stacjonarnie: Wydział Studiów Politycznych i Międzynarodowych UJ, sala 038 (ul. Władysława Reymonta 4, 30-059 Kraków).

ZAKRES TEMATYCZNY:

W ostatnim czasie temat zmian traktatowych stał się kluczowy dla rozważań dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Propozycje rewizji traktatów, przedstawione zarówno przez Francję, Niemcy jak i Parlament Europejski w listopadzie 2023 roku, wywołały różne reakcje wśród państw członkowskich i obywateli Unii. Podczas gdy niektórzy podkreślają, że zmiany są konieczne dla sprawnego funkcjonowania Unii Europejskiej w obliczu wyzwań, jakie stoją przed nią, inni widzą reformę traktatową jako coś, co może stanowić potencjalne ryzyko dla jedności i stabilności wspólnoty, a nawet możliwe zagrożenie dla suwerenności państw członkowskich. Co będzie oznaczać reforma traktatowa dla przyszłości integracji europejskiej? Nad tą kwestią będą debatować nasi eksperci.

 

PRELEGENTKI I PRELEGENCI:

  • Dr hab. Karolina Borońska-Hryniewiecka, prof. – profesorka w Instytucie Politologii i członkini Katedry Jeana Monneta na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2020 roku wykładowczyni wizytująca w Centre européen de sociologie et science politique na Uniwersytecie Paris 1-Pantheon Sorbonne. Ekspertka Team Europe Direct. Posiada bogate doświadczenie badawcze, m.in. jako Jean Monnet Fellow w European University Institute we Florencji oraz kierowniczka Programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Ekspertka Team Europe Direct, zajmująca się m.in. instytucjami i prawem UE, funkcjonowaniem demokracji w Unii oraz procesem konferencji w sprawie przyszłości Europy.
  • Dr Marzenna Guz-Vetter – była dyrektorka Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, w latach 2005-2023 urzędniczka Komisji Europejskiej związana z Dyrekcją Generalną ds. Komunikacji, DG COMM. Od 2024 pracuje jako niezależna ekspertka i publicystka specjalizująca się w tematyce Unii Europejskiej i stosunkach polsko-niemieckich. Członkini sieci eksperckiej Team Europe Direct Komisji Europejskiej. Przed rozpoczęciem pracy w Komisji Europejskiej, pracowała jako dziennikarka dla polskich i niemieckich mediów, m.in. dla Polskiego Radia oraz jako korespondentka Financial Times Deutschland w Polsce i korespondent Gazety Wyborczej na Węgrzech. Współpracowała z Instytutem Spraw Publicznych, dla którego przygotowała szereg analiz na temat przygotowania polskiej administracji do wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz na temat polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej. W 2008 roku obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Wrocławskim na temat „Szanse i zagrożenia polsko-niemieckiego pogranicza w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Studiowała germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim.
  • Prof. Janusz Józef Węc – kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Katedry Jean Monnet w instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2016-2019. Doświadczony politolog i historyk. Autor licznych publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą m.in. na temat UE i stosunków międzynarodowych. Specjalista od integracji europejskiej, zajmujący się m.in. ustrojem UE i reformami traktatowymi.
  • Dr hab. Marta Witkowska, prof. – profesorka UW w Katedrze Polityki Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Prawa i Instytucji Europejskich oraz Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego „Przegląd Europejski”. Ekspertka Team Europe Direct, gdzie specjalizuje się m.in. w politykach i instytucjach UE, oraz kwestiach związanych z procesami podejmowania decyzji w UE.

Działanie realizowane w ramach European Parliament Elections 2024 Awareness Campaign. Sfinansowane ze środków UE na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr COMM/SUBV/NAT/2024/E/101160418. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska ani Parlament Europejski nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Flaga Unii Europejskiej
Flaga Unii Europejskiej
Close Menu
English Skip to content