Grafika do wydarzenia Konferencja I: Ukraina a wybory do Parlamentu Europejskiego
Zapraszamy Państwa do udziału w pierwszej konferencji poświęconej wyborom do Parlamentu Europejskiego 2024 organizowanej w ramach European Parliament Elections 2024 Awareness Campaign, prowadzonej przez Instytut Polityk Publicznych.
 

TERMIN I FORMA SPOTKANIA:

24.02.2024 (sobota) / 15:00-17:15 
spotkanie online (Zoom) 
Obowiązują zapisy.

PRELEGENTKI I PRELEGENCI:

 • Marzenna Guz-Vetter – polska urzędniczka państwowa i unijna, w latach 2015–2016 i 2022–2023 p.o. dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
 • Dr Elżbieta Olzacka – doktor nauk społecznych, absolwentka socjologii i rosjoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kierowniczka modułu krajowego w projekcie realizowanym w ramach Erasmus+ Jean Monnet Policy Debate, 2023-2026 Challenges and opportunities for EU heritage diplomacy in Ukraine (HER-UKR).
 • Dr Marta Pachocka – ekspert Team Europe Direct Polska, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, adiunkt w Ośrodku Badań nad Migracjami UW, Członek Zarządu Research Committee RC46 „Migration and Citizenship” w IPSA, Członek Zarządu PECSA.
 • Dr Monika Szynol – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ekspertka Team Europe.
 • Red. Bartłomiej Kucharski – dziennikarz, współpracował z kilkoma polskimi i zagranicznymi redakcjami z branży militarnej, od 2015 r. związany przede wszystkim z miesięcznikiem “Wojsko i Technika”.
 • Red. Sławomir Zagórski – dziennikarz, historyk, autor i współautor kilku książek.


ZAKRES TEMATYCZNY:

Panel I: O wojnie w Ukrainie

 • Podsumowanie dwóch lat pełnoskalowej wojny;
 • Wybory do Parlamentu Europejskiego a przyszłość Ukrainy;
 • Wewnętrzna polityka państw UE względem pomocy Ukrainie;
 • Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE;
 • Rozszerzanie się UE i akcesja Ukrainy;
 • Dyskusja, pytania od publiczności.

Panel II: Społeczno-kulturowy wymiar wojny

 • Europejczycy w obliczu kryzysu wojny;
 • Istota wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024;
 • Migracja a wybory, lokalny wymiar migracji z Ukrainy w Polsce i Europie, polityka integracyjna;
 • Ochrona i ratowanie dziedzictwa kulturowego Ukrainy;
 • Rosyjskie zbrodnie kulturowe – cele, metody, przebieg, efekty, reakcje;
 • Dyskusja, pytania od publiczności.

Działanie realizowane w ramach European Parliament Elections 2024 Awareness Campaign. Sfinansowane ze środków UE na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr COMM/SUBV/NAT/2024/E/101160418. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska ani Parlament Europejski nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Flaga Unii Europejskiej
Flaga Unii Europejskiej
Close Menu
English Skip to content