W dniu 24 lutego 2024 roku odbyła się online pierwsza z cyklu konferencja Ukraina a wybory do Parlamentu Europejskiego, poświęcona analizie dwuletniej pełnoskalowej wojny w Ukrainie oraz jej wpływu na politykę UE. Podczas konferencji przeanalizowano dwa lata wojny oraz jej konsekwencje dla Ukrainy i relacji między UE a jej wschodnimi sąsiadami. Zaproszeni eksperci i ekspertki przedyskutowali politykę bezpieczeństwa i obrony UE oraz potencjalne rozszerzenie się UE o Ukrainę. Omówiono także kwestie migracji, ochronę dziedzictwa kulturowego Ukrainy oraz inne społeczno-kulturowe aspekty wojny. 

ZAKRES TEMATYCZNY:

Panel I: O wojnie w Ukrainie

 • podsumowanie dwóch lat pełnoskalowej wojny,
 • wybory do Parlamentu Europejskiego a przyszłość Ukrainy,
 • wewnętrzna polityka państw UE względem pomocy Ukrainie,
 • wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE,
 • rozszerzanie się UE i akcesja Ukrainy,
 • dyskusja, pytania od publiczności.

Panel II: Społeczno-kulturowy wymiar wojny

 • Europejczycy w obliczu kryzysu wojny,
 • istota wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024,
 • migracja a wybory, lokalny wymiar migracji z Ukrainy w Polsce i Europie, polityka integracyjna,
 • ochrona i ratowanie dziedzictwa kulturowego Ukrainy,
 • rosyjskie zbrodnie kulturowe – cele, metody, przebieg, efekty, reakcje,
 • dyskusja, pytania od publiczności.

PRELEGENTKI I PRELEGENCI:

 • dr Marzenna Guz-Vetter – polska urzędniczka państwowa i unijna, w latach 2015–2016 i 2022–2023 pełniąca obowiązki dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
 • red. Bartłomiej Kucharski – dziennikarz, współpracujący z kilkoma polskimi i zagranicznymi redakcjami z branży militarnej, od 2015 r. z miesięcznikiem „Wojsko i Technika.
 • dr Elżbieta Olzacka – doktorka nauk społecznych, absolwentka socjologii i rosjoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kierowniczka modułu krajowego w projekcie realizowanym w ramach Erasmus+ Jean Monnet Policy Debate, 20232026 Challenges and opportunities for EU heritage diplomacy in Ukraine (HER-UKR).
 • dr Marta Pachocka – ekspertka Team EUROPE DIRECT Polska, adiunktka w Instytucie Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, adiunktka w Ośrodku Badań nad Migracjami UW, członkini Zarządu Research Committee RC46 „Migration and Citizenship” w IPSA, członkini Zarządu PECSA.
 • dr Monika Szynol – adiunktka w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ekspertka Team EUROPE DIRECT Polska.
 • red. Sławomir Zagórski – dziennikarz, historyk, autor i współautor kilku książek.

Działanie realizowane w ramach European Parliament Elections 2024 Awareness Campaign. Sfinansowane ze środków UE na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr COMM/SUBV/NAT/2024/E/101160418.
Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska ani Parlament Europejski nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Logotyp Parlamentu Europejskiego
Flaga Unii Europejskiej
Flaga Unii Europejskiej
Close Menu
English Skip to content