Przedostatnia z cyklu była hybrydowa konferencja „Głos obywateli w Unii Europejskiej”, która odbyła się 24 kwietnia 2024 r. w Biurze Parlamentu EuropejskiegoPolsce w Warszawie. Zaproszeni prelegenci i prelegentki przedstawili teoretyczne i praktyczne aspekty demokracji deliberacyjnej i partycypacyjnej. Wyjaśniono, jak teoretyczne modele demokracji deliberacyjnej mogą wpływać na procesy polityczne oraz omówiono praktyczny wymiar wprowadzenia narzędzi deliberacyjnych, w tym prawne komplikacje, potencjalne wyzwania oraz potencjał deliberacji w dążeniu do dobra publicznego. Eksperci i ekspertki podzielili się własnym doświadczeniem praktycznego wykorzystania deliberacji w obszarach zdrowia publicznego, transformacji energetycznej i miejskiej polityki klimatycznej. Wielokrotnie podkreślano znaczenie edukacji i komunikacji jako kluczowych narzędzi w angażowaniu obywateli w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.  

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • wpływ obywateli na UE,
 • funkcjonowanie UE,
 • rządzenie wielopasmowe we współczesnej Europie,
 • demokracja deliberacyjna w teorii i praktyce,
 • demokracja partycypacyjna w teorii i praktyce,
 • deliberacja w służbie zdrowia,
 • deliberacja a energetyka,
 • teoretyczne i praktyczne problemy z zastosowaniem omawianych idei.

PRELEGENTKI I PRELEGENCI:

 • dr hab. Piotr W. Juchacz, prof. UAM – polski filozof, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrektor Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami – DIKASTAI. Wice-Prezydent European Network of Associations of Lay Judges. Autor licznych publikacji z obszaru współczesnych teorii demokracji, a zwłaszcza teorii demokracji deliberatywnej, w tym książek: Deliberatywna filozofia publiczna (2015), Deliberacja – Demokracja Partycypacja (2006).
 • Konrad Szpak – prezes Instytutu Polityk Publicznych, internacjolog, nauczyciel akademicki, specjalizuje się w polityce publicznej i transformacji energetycznej. Członek The International Association for Energy Economics, Climate-KIC Alumni Association oraz Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA).
 • dr Wojciech Ufel  doktor nauk o polityce i administracji, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz badacz w projekcie Horyzont 2020 „EUARENAS – Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy” na Uniwersytecie SWPS. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół filozofii polityki i teorii demokracji, a w szczególności deliberacji, populizmu i demokracji partycypacyjnej. Rozwija teorie polityczne oparte o filozofię gier językowych Ludwiga Wittgensteina, a także bada empirycznie oraz projektuje deliberacyjne innowacje społeczne.
 • dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ – specjalizuje się w socjologii komunikowania i społecznych aspektach energetyki. Szczególnie interesują ją problemy komunikowania publicznego, deliberacji i komunikowania organizacji działających w różnych sektorach. Jest współautorką programu i koordynatorką specjalizacji Komunikowanie Społeczne IS UJ. Prowadzi autorskie badania nad wzorami dyskursu publicznego na przykładzie wybranych kwestii energetyki i ochrony zdrowia.
 • dr hab. Marta Witkowska, prof. ucz. – doktorka nauk o polityce (2002), habilitacja w dyscyplinie nauk o polityce (2014), adiunktka, kierowniczka Zakładu Prawa i Instytucji Europejskich (20152019), Pełnomocniczka Rektora ds. Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych (20112019), zastępczyni Redaktora Naczelnego „Przeglądu Europejskiego” (20172021), Redaktorka naczelna tego czasopisma od 2021 roku, ekspertka Team EUROPE DIRECT Polska (od 2009).
 • dr Michał Zabdyr-Jamróz  doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracownik Europejskiego Obserwatorium Systemów i Polityk Zdrowotnych w Brukseli. Gościnny wykładowca Uniwersytetu Kopenhaskiego. Prowadził badania m.in. na uniwersytetach Maastricht i Harvarda. Specjalizuje się w analizie polityk zdrowotnych z perspektywy teorii systemów deliberatywnych. Zajmuje się też popularyzacją badań naukowych w ramach założonego przez siebie Bloga Instytutu Zdrowia Publicznego.

Działanie realizowane w ramach European Parliament Elections 2024 Awareness Campaign. Sfinansowane ze środków UE na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr COMM/SUBV/NAT/2024/E/101160418.
Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska ani Parlament Europejski nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Logotyp Parlamentu Europejskiego
Flaga Unii Europejskiej
Flaga Unii Europejskiej
Close Menu
English Skip to content