Grafika do wydarzenia Konferencja IV: Głos obywateli w Unii Europejskiej
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji na temat demokracji i wpływu obywateli na UE. Porozmawiamy m.in. o praktycznych wymiarach demokracji partycypacyjnej i deliberatywnej, a także o zastosowaniu tych modeli w energetyce i służbie zdrowia. Konferencja organizowana w ramach European Parliament Elections 2024 Awareness Campaign, prowadzonej przez Instytut Polityk Publicznych.
 

TERMIN I FORMA SPOTKANIA:

📅 KIEDY? 
23.04.2024,15:00-17:00 (wtorek)

🌐 GDZIE?
Spotkanie online (Zoom)

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wpływ obywateli na UE;
 • Funkcjonowanie UE;
 • Rządzenie wielopasmowe we współczesnej Europie;
 • Demokracja deliberacyjna w teorii i praktyce;
 • Demokracja partycypacyjna w teorii i praktyce;
 • Deliberacja w służbie zdrowia;
 • Deliberacja a energetyka;
 • Teoretyczne i praktyczne problemy z zastosowaniem omawianych idei.
Konferencja składać się będzie z dwóch paneli tematycznych. Panel I zostanie poświęcony teoriom, związanym z omawianymi zagadnieniami, panel II dotyczyć będzie praktycznych zastosowań modeli teoretycznych.
 

PRELEGENTKI I PRELEGENCI:

PANEL I

 • Dr hab. Marta Witkowska, prof. ucz. – doktor nauk o polityce (2002), habilitacja w dyscyplinie nauk o polityce (2014), adiunkt, kierownik Zakładu Prawa i Instytucji Europejskich (2015-2019), Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych (2011-2019), Z-ca Redaktora Naczelnego „Przeglądu Europejskiego” (2017-2021) obecnie od 2021 Redaktor Naczelny czasopisma, Ekspert Komisji Europejskiej w Polsce – członek Team Europe (2009-do chwili obecnej).
 • Dr hab. Piotr W. Juchacz, prof. UAM – polski filozof, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrektor Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami – DIKASTAI. Wice-Prezydent European Network of Associations of Lay Judges. Autor licznych publikacji z obszaru współczesnych teorii demokracji, a zwłaszcza teorii demokracji deliberatywnej, w tym książek: Deliberatywna filozofia publiczna (2015), Deliberacja – Demokracja Partycypacja (2006).
 • Dr Wojciech Ufel  doktor nauk o polityce i administracji, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz badacz w projekcie Horyzont 2020 „EUARENAS – Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy” na Uniwersytecie SWPS. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół filozofii polityki i teorii demokracji, a w szczególności deliberacji, populizmu i demokracji partycypacyjnej. Rozwija teorie polityczne oparte o filozofię gier językowych Ludwiga Wittgensteina, a także bada empirycznie oraz projektuje deliberacyjne innowacje społeczne.

PANEL II

 • Dr Michał Zabdyr-Jamróz – doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracownik Europejskiego Obserwatorium Systemów i Polityk Zdrowotnych w Brukseli. Gościnny wykładowca Uniwersytetu Kopenhaskiego. Prowadził badania m.in. na uniwersytetach Maastricht i Harvarda. Specjalizuje się w analizie polityk zdrowotnych z perspektywy teorii systemów deliberatywnych. Zajmuje się też popularyzacją badań naukowych w ramach założonego przez siebie Bloga Instytutu Zdrowia Publicznego.
 • Dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ – specjalizuje się w socjologii komunikowania i społecznych aspektach energetyki. Szczególnie interesują ją problemy komunikowania publicznego, deliberacji i komunikowania organizacji działających w różnych sektorach. Jest współautorką programu i koordynatorką specjalizacji Komunikowanie Społeczne IS UJ. Prowadzi autorskie badania nad wzorami dyskursu publicznego na przykładzie wybranych kwestii energetyki i ochrony zdrowia.
 • Konrad Szpak – prezes Instytutu Polityk Publicznych, internacjolog, nauczyciel akademicki, specjalizuje się w polityce publicznej i transformacji energetycznej. Członek The International Association for Energy Economics, Climate-KIC Alumni Association oraz Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA).
 •  

Działanie realizowane w ramach European Parliament Elections 2024 Awareness Campaign. Sfinansowane ze środków UE na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr COMM/SUBV/NAT/2024/E/101160418. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska ani Parlament Europejski nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Flaga Unii Europejskiej
Flaga Unii Europejskiej
Close Menu
English Skip to content