Piąta konferencja „Unia Europejska na miarę ery cyfrowej” odbyła się 16 maja 2024 r. i dotyczyła kwestii cyfrowej transformacji, cyberzagrożeń i sztucznej inteligencji w UE, szczególnie w kontekście nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. Podczas spotkania przedstawiono aktualny stan transformacji cyfrowej w Polsce, omówiono regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa i AI oraz podkreślono znaczenie bezpieczeństwa cyfrowego. Dyskusje skupiały się również na cyfrowych szansach i zagrożeniach dla demokracji oraz problemie dezinformacji w kontekście wyborów narodowych i europejskich.  

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • wybory do Parlamentu Europejskiego,
 • rola Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego,
 • nowe technologie i nowe media w kontekście wyborów powszechnych,
 • wpływ nowych media na myślenie, społeczeństwa i całe państwa,
 • cyfrowe szanse i zagrożenia dla demokracji,
 • akt o usługach cyfrowych,
 • priorytet Komisji Europejskiej „Europa na miarę ery cyfrowej”.

PRELEGENTKI I PRELEGENCI:

 • dr Damian Flisak – doktor nauk prawnych (Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium), radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem prowadzenia sporów prawnych, sprawował funkcję dyrektora lub zastępcy dyrektora dużych polskich przedsiębiorstw (EADS PZL Warszawa-Okęcie, Poczta Polska S.A.), arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Jest członkiem grupy ekspertów Komisji Europejskiej (Team Europe Direct), specjalistą w zakresie prawa najnowszych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji, oraz własności intelektualnej. Prowadzi profesjonalne doradztwo regulacyjne (public affairs), wielokrotnie opiniował krajowe i unijne projekty legislacyjne, współtworzył strategię rozwoju AI w Polsce. Był stypendystą Instytutu Maxa Plancka Innowacji i Konkurencji w Monachium. Autor licznych wystąpień, szkoleń dla prawników i kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN, na Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Głównej Szkole Handlowej. Prowadzi regularne zajęcia z prawa autorskiego w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
 • dr Jarosław Greser – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz badacz w Cyber and Data Security Lab na Vrije Universiteit Brussel (VUB). Badacz specjalizujący się w prawie nowych technologii, w szczególności regulacji technologii medycznych, Internetu Rzeczy oraz cyberbezpieczeństwa. Realizował projekt badawczy „Cyberbezpieczeństwo medycznego Internetu Rzeczy – perspektywa prawna” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
 • Mgr Ilona Poselużna – doktorantka nauk o polityce w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadząca badania w polityce UE wobec sztucznej inteligencji z perspektywy stosunków międzynarodowych. Członkini grupy badawczej w Center for AI and Digital Policy (USA). Jako stypendystka Europaeum (Uniwersytet Oksfordzki) uczestniczy w programie doktoranckim w zakresie polityki i przywództwa, prowadzonym przez sieć wiodących europejskich uniwersytetów. Specjalizuje się w polityce AI i innowacyjnej oraz transformacji cyfrowej w UE. Pracuje również w foresightcie technologicznym i strategicznym w 4CF z klientami prywatnymi i publicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi.
 • dr hab. Marta Witkowska, prof. ucz. – doktorka nauk o polityce (2002), habilitacja w dyscyplinie nauk o polityce (2014), adiunktka, kierowniczka Zakładu Prawa i Instytucji Europejskich (20152019), Pełnomocniczka Rektora ds. Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych (20112019), zastępczyni Redaktora Naczelnego „Przeglądu Europejskiego” (20172021), Redaktorka naczelna tego czasopisma od 2021 roku, Sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym (20052008), wielokrotna stypendystka uczelni niemieckich i austriackich, wykonawca Jean Monnet Network „MoreEU – More Europe to Overcome the Crisis” (20162019, Komisja Europejska), ekspertka Team EUROPE DIRECT Polska od 2009 roku, Prezeska Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich O/Warszawa (20142022), członkini Rady Naukowej „The Review of European Affairs” (ISSN 2544-6703; 2014 – do chwili obecnej), Członkini Kolegium Redakcji czasopisma „История, философия, экономика и право” (Historia, filozofia, ekonomia i prawo; ISSN 2305-9583; 2017 – do chwili obecnej).

Działanie realizowane w ramach European Parliament Elections 2024 Awareness Campaign. Sfinansowane ze środków UE na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr COMM/SUBV/NAT/2024/E/101160418.
Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska ani Parlament Europejski nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Logotyp Parlamentu Europejskiego
Flaga Unii Europejskiej
Flaga Unii Europejskiej
Close Menu
English Skip to content