Grafika do wydarzenia Konferencja V: UE na miarę ery cyfrowej
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, podczas której omówimy rolę UE w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego. Odpowiemy m.in. na takie pytania: Jak nowe media wpływają na myślenie, społeczeństwa i państwa? Jakie są cyfrowe szanse i zagrożenia dla demokracji? Jaka rola technologii i nowych media w wyborach? Konferencja organizowana w ramach European Parliament Elections 2024 Awareness Campaign, prowadzonej przez Instytut Polityk Publicznych.
 

TERMIN I FORMA SPOTKANIA:

📅 KIEDY? 
16.05.2024,15:00-16:45 (czwartek)

🌐 GDZIE?
Spotkanie online (Zoom)

ZAKRES TEMATYCZNY:

 • Wybory do Parlamentu Europejskiego;
 • Rola Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego;
 • Nowe technologie i nowe media w kontekście wyborów powszechnych;
 • Jak nowe media wpływają na myślenie, społeczeństwa i całe państwa?
 • Cyfrowe szanse i zagrożenia dla demokracji;
 • Akt o usługach cyfrowych;
 • Priorytet Komisji Europejskiej „Europa na miarę ery cyfrowej”.
 

PRELEGENTKI I PRELEGENCI:

 • Dr hab. Marta Witkowska, prof. ucz. – doktor nauk o polityce (2002), habilitacja w dyscyplinie nauk o polityce (2014), adiunkt, kierownik Zakładu Prawa i Instytucji Europejskich (2015-2019), Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych (2011-2019), Z-ca Redaktora Naczelnego „Przeglądu Europejskiego” (2017-2021) obecnie od 2021 Redaktor Naczelny czasopisma, Sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym (2005-2008), wielokrotna stypendystka uczelni niemieckich i austriackich, wykonawca Jean Monnet Network „MoreEU – More Europe to Overcome the Crisis” (2016-2019, Komisja Europejska), Ekspert Komisji Europejskiej w Polsce – członek Team Europe (2009-do chwili obecnej), Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich O/Warszawa (2014-2022), członek Rady Naukowej „The Review of European Affairs” (ISSN 2544-6703; 2014-do chwili obecnej), Członek Kolegium Redakcji czasopisma „История, философия, экономика и право” (Historia, filozofia, ekonomia i prawo; ISSN 2305-9583; 2017-do chwili obecnej).
 • Dr Jarosław Greser – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz badacz w Cyber and Data Security Lab na Vrije Universiteit Brussel (VUB). Badacz specjalizujący się w prawie nowych technologii, w szczególności regulacji technologii medycznych, Internetu Rzeczy oraz cyberbezpieczeństwa. Realizował projekt badawczy „Cyberbezpieczeństwo medycznego Internetu Rzeczy – perspektywa prawna” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
 • Dr Damian Flisak – doktor nauk prawnych (Uniwersytet Ludwika i Maksymiliana w Monachium), radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem prowadzenia sporów prawnych, sprawował funkcję dyrektora lub zastępcy dyrektora dużych polskich przedsiębiorstw (EADS PZL Warszawa-Okęcie, Poczta Polska S.A.), arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Jest członkiem grupy ekspertów Komisji Europejskiej (Team Europe Direct), specjalistą w zakresie prawa najnowszych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji, oraz własności intelektualnej. Prowadzi profesjonalne doradztwo regulacyjne (public affairs), wielokrotnie opiniował krajowe i unijne projekty legislacyjne, współtworzył strategię rozwoju AI w Polsce. Był stypendystą Instytutu Maxa Plancka Innowacji i Konkurencji w Monachium. Autor licznych wystąpień, szkoleń dla prawników i kilkudziesięciu publikacji naukowych. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN, na Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Głównej Szkole Handlowej. Prowadzi regularne zajęcia z prawa autorskiego w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
 • Mgr Ilona Poselużna – doktorantka nauk o polityce w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadząca badania w polityce UE wobec sztucznej inteligencji z perspektywy stosunków międzynarodowych. Członkini grupy badawczej w Center for AI and Digital Policy (USA). Jako stypendystka Europaeum (Uniwersytet Oksfordzki) uczestniczy w programie doktoranckim w zakresie polityki i przywództwa, prowadzonym przez sieć wiodących europejskich uniwersytetów. Specjalizuje się w polityce AI i innowacyjnej oraz transformacji cyfrowej w UE. Pracuje również w foresightcie technologicznym i strategicznym w 4CF z klientami prywatnymi i publicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi.

Działanie realizowane w ramach European Parliament Elections 2024 Awareness Campaign. Sfinansowane ze środków UE na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr COMM/SUBV/NAT/2024/E/101160418. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska ani Parlament Europejski nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Flaga Unii Europejskiej
Flaga Unii Europejskiej
Close Menu
English Skip to content