Nabór na Strony Krakowskiego Panelu Klimatycznego

NABÓR NA STRONY KRAKOWSKIEGO PANELU KLIMATYCZNEGO

Rozpoczynamy nabór na Strony Krakowskiego Panelu Klimatycznego, których zadaniem będzie przekazanie Panelistom i Panelistkom swoich stanowisk i uwag w temacie Panelu.

Kandydatów i Kandydatki na Strony Krakowskiego Panelu Klimatycznego zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:

TEMAT PANELU:

Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

Spotkania Panelistów i Panelistek w ramach Panelu planowane są w następujących terminach:

  1. 10 kwietnia 2021 r. – spotkanie inauguracyjne i edukacyjne;
  2. 17 kwietnia 2021 r. – spotkanie edukacyjne;
  3. 24 kwietnia 2021 r. – spotkanie edukacyjne;
  4. 15 maja 2021 r. – spotkanie deliberacyjne;
  5. 29 maja 2021 r. – spotkanie deliberacyjne;
  6. 12 czerwca 2021 r. – głosowanie i spotkanie podsumowujące.

Kim są Strony Panelu?

Nabór adresujemy do instytucji, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz innych podmiotów, których działalność związana jest z tematem Panelu, lub na które bezpośredni wpływ mają kwestie poruszane podczas Panelu.

Serdecznie zapraszamy do przedstawienia Państwa stanowiska w temacie Panelu, także w formie wystąpienia na żywo podczas spotkań Panelu.

ZASADY WSPÓŁPRACY:

Strony mają prawo do przedstawienia swoich stanowisk i uwag w temacie Panelu w formie wystąpienia podczas spotkania Panelu i/lub przekazania innych materiałów oraz opiniowania propozycji rekomendacji i przedstawiania własnych. Operator określa szczegółową formę udziału Stron, przy zapewnieniu równych warunków udziału w Panelu.

Strony są zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, przyjętych standardów oraz programu Panelu. Strony nie otrzymują wynagrodzenia za udział w Panelu. Materiały przekazane przez Strony udostępnianie są Panelistom i Panelistkom, w tym poprzez stronę internetową Panelu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Krakowskiego Panelu Klimatycznego

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ:

Termin przyjmowania zgłoszeń: 19.03.2021 r. – 31.03.2021 r. (zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu, szczególnie na wniosek strony społecznej)

Operator sporządza listę zidentyfikowanych Stron, które zaprasza do udziału w Panelu oraz dodatkowo prowadzi otwarty nabór na Strony. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem zaproszenia do udziału w Panelu w charakterze Strony. W przypadku odmowy udziału w Panelu, podmiotowi zgłaszającemu się przysługuje odwołanie do Zespołu Monitorującego, którego rozstrzygnięcie w zakresie udziału jest ostateczne. Lista Stron Panelu publikowana jest na stronie internetowej Panelu.

KONTAKT:

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Instytut Polityk Publicznych

Kazimierza Wielkiego 18/5

30-074 Kraków

E-mail: ipp@ipp.expert

Telefon: +48 793 762 000

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Instytut Polityk Publicznych. 
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Close Menu
English Skip to content