Druga konferencja online „Unia Europejska i Ład Światowy” była poświęcona wyborom planowanym w 2024 roku (do PE oraz w Indiach i Stanach Zjednoczonych), relacjom między globalnym południem a północą, migracjom, trwającym konfliktom oraz przyszłości UE w kontekście globalnych wyzwań politycznych i społecznych. Konferencja była podzielona na dwa panele tematyczne: Europa i Bliski Wschód oraz Europa, Indie i Chiny. 
Pierwszy panel „Europa i Bliski Wschód” odbył się 18 marca 2024 r. i obejmował dyskusje na temat Europy w obliczu kryzysu migracyjnego oraz jej relacji z Bliskim WschodemPrzedstawiono aktualne wyzwania związane z polityką migracyjną i azylową UE, omówiono sytuację na Bliskim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem trwających konfliktów, oraz rolę, jaką mogą odegrać USA, UE i NATO w stabilizacji ładu światowego. Podkreślono również znaczenie europejskich wartości demokratycznych, praw człowieka i solidarności. 

ZAKRES TEMATYCZNY PANELU I:

 • istota wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 w Europie,
 • przyszłość integracji europejskiej i rola UE na świecie,
 • promowanie naszego europejskiego stylu życia,
 • Europa w obliczu kryzysu migracyjnego,
 • Bliski Wschód w obliczu konfliktów,
 • rola USA, UE i NATO.

PRELEGENTKI I PRELEGENCI PANELU I:

 • dr Sylwia K. Mazur – doktorka nauk prawnych, badaczka w Centrum Badawczym nad Przyszłością Prawa na Universidade Católica Portuguesa oraz adiunktka w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Autorka publikacji naukowych poświęconych unijnej polityce migracyjnej i azylowej, prawom podstawowym oraz relacjom zewnętrznym UE. Staże naukowe odbywała m.in. na University of Kent oraz Universidad de Zaragoza. Obecnie zaangażowana w Akcję COST „History of Identity Documentation in European Nations: Citizenship, Nationality and Migration” oraz projekt „Platformisation & labour market: current trends in law and jurisprudence”. Redaktorka bloga „Obserwator Międzynarodowy” poświęconemu prawu międzynarodowemu, bezpieczeństwu oraz polityce. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (University of Michigan) oraz programu „Mistrzowie Dydaktyki” (Rijksuniversiteit Groningen).
 • amb. Krzysztof Płomiński – emerytowany dyplomata, ambasador ad personam, były dyrektor i dwukrotny wicedyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pracował na placówkach w Libii, Jordanii, pełnił funkcję ambasadora RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej. Podczas jego misji w Bagdadzie Polska podjęła się reprezentowania interesów USA w Iraku. Amb. Płomiński jest doradcą Krajowej Izby Gospodarczej oraz współfundatorem Fundacji Inicjatywa Polsko-Arabska. Autor kilkunastu publikacji z zakresu ekonomii i polityki zagranicznej w regionie Bliskiego Wschodu, wykładowca akademicki i komentator. W styczniu 2019 roku opublikował książkę „Arabia Incognita. Raport polskiego ambasadora”. Amb. Płomiński jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta, a także medalami saudyjskimi i amerykańskimi.
 • amb. Jan Truszczyński – wykładowca na Akademii Finansów i Biznesu Vistula i w Polskim Instytucie Dyplomacji. Kariera zawodowa Ambasadora Truszczyńskiego jest związana z Unią Europejską: był specjalistą ds. integracji europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (1982-1988), zastępcą ambasadora Przedstawicielstwa Polski przy Wspólnotach Europejskich (1989-1993), Stałym Przedstawicielem Polski przy UE (1996-2001), doradcą prezydenta ds. UE (2001). W latach 2001-2005 był głównym negocjatorem członkostwa Polski w UE oraz, kolejno, podsekretarzem stanu i sekretarzem stanu w MSZ. Od 2007 do 2014 piastował stanowiska kierownicze w Komisji Europejskiej. Był kolejno zastępcą dyrektora generalnego w DG Rozszerzenie i DG Edukacja i Kultura, a w latach 2010-2014 dyrektorem generalnym DG Edukacja i Kultura.

Drugi panel konferencji „Europa, Indie i Chiny” odbył się 22 marca 2024 r. i skupił się na roli UE i NATO w tworzeniu ładu międzynarodowego, wpływie kryzysu integracji europejskiej na relacje z Indiami i Chinami, eskalującą rywalizację USA i Chin oraz jej konsekwencjach dla globalnego porządku i polityki UE. Dyskutowano również o wyborach w USA i Indiach oraz relacjach między globalnym południem a północą w kontekście migracji.

ZAKRES TEMATYCZNY PANELU II:

 • wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 na świecie,
 • rola UE w tworzeniu ładu międzynarodowego,
 • kryzys integracji europejskiej a Indie i Chiny,
 • 75 lat NATO,
 • rywalizacja USA i Chin,
 • wybory w USA i Indiach,
 • globalne południe i północ w kontekście migracji.

PRELEGENTKI I PRELEGENCI PANELU II:

 • prof. dr hab. Bogdan Góralczyk – politolog, sinolog, dyplomata, publicysta. W latach 20032008 ambasador RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Myanmar (d. Birma). Wcześniej, w latach 19911998 przebywał na placówce dyplomatycznej na Węgrzech. Był też szefem Gabinetu ministra MSZ RP. Specjalizacja: współczesne stosunki międzynarodowe, w tym szczególnie globalizacja i wyzwania globalne, Chiny, Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia na arenie międzynarodowej, pozycja międzynarodowa UE i integracja europejska, problematyka węgierska. Autor wielu prac książkowych.
 • dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. UJ – profesor w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2009–2014 pełnił funkcję ambasadora RP w Indiach, z akredytacją w Bangladeszu, Nepalu, na Sri Lance i na Malediwach. Obecnie jest członkiem Rady ds. Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jest również członkiem Rady Konsultacyjnej (Advisory Board) czasopisma „Muslim Perspectives”, wydawanego przez Muslim Institute z siedzibą w Islamabadzie i Londynie. Jest absolwentem UJ, a dodatkowo studiował w National Institute of Modern Languages w Islamabadzie oraz na University College Cork (Irlandia).
 • dr Marek Moroń – doktor socjologii, wykładowca w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, doradca, dyplomata, konsul generalny RP w Mumbaju (2001–2006). Członek zarządu Rady Wspólnej Polskich Katolików i Muzułmanów oraz działacz Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”. Specjalizuje się w kwestiach dotyczących Azji Południowej. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę związaną z kwestiami narodowościowymi, historią i współczesnością nacjonalizmów i separatyzmów. Był zapraszany z wykładami gościnnymi m.in. przez uniwersytety w Cambridge, Leicester, Uniwersytet Warszawski, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach. Jest również autorem kilku tomików poezji.

Działanie realizowane w ramach European Parliament Elections 2024 Awareness Campaign. Sfinansowane ze środków UE na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr COMM/SUBV/NAT/2024/E/101160418.
Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska ani Parlament Europejski nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Logotyp Parlamentu Europejskiego
Flaga Unii Europejskiej
Flaga Unii Europejskiej
Close Menu
English Skip to content