Trzeba wspierać i uświadamiać mieszkańców. Marcelina Słotwińska

Trzeba wspierać i uświadamiać mieszkańców. Marcelina Słotwińska

  • IPP: Na czym polega praca Ekodoradcy? 

Ekodoradcy Gminy Biskupice zatrudnieni w ramach projektu EKO TEAM współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego ELENA służą pomocą głównie w zakresie wyboru najkorzystniejszych możliwości dofinansowań pozwalających potencjalnym Beneficjentom zrefundować w możliwie najszerszym zakresie poniesione wydatki. Działalność ekodoradców to również uświadamianie mieszkańców o konieczności stosowania się do zapisów uchwały antysmogowej, jak również Programu Ochrony Powietrza województwa małopolskiego – w szczególności w zakresie wymiany nieefektywnych kotłów węglowych. Ekodoradcy pomagają także mieszkańcom w składaniu dokumentów aplikacyjnych do programów finansowanych ze środków krajowych, jak i zagranicznych. 

  • IPP: Na ile przydatne okazało się utworzenie stanowisk Ekodoradców? Czy mieszkańcy chętnie korzystają z możliwości konsultacji? 

Mieszkańcy chętnie korzystają z usług ekodoradców. Zainteresowanie dotyczy głównie pomocy w zakresie wnioskowania o dofinansowanie do wymiany starych, nieekologicznych kotłów na paliwo stałe zastępowanych bardziej ekologicznymi źródłami grzewczymi (piece gazowe, pelletowe, pompy ciepła). Właściciele starych nieruchomości często zwracają się również o pomoc w uzyskaniu refundacji kosztów związanych z koniecznością termomodernizacji budynków, głównie w zakresie ocieplenia, ale również wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 

  • IPP: Nad jakimi obszarami doradztwa Ekodoradców należy jeszcze popracować? Jakie są największe wyzwania tej inicjatywy? 

Usługi ekodoradcze, pomimo że niejednokrotnie odgrywają istotną rolę w decydowaniu o realizacji inwestycji proekologicznych, nie rozwiązują wielu problemów, które towarzyszą tego typu działaniom. Najczęstszym problemem zgłaszanym przez osoby zainteresowane podnoszeniem efektywności energetycznej swoich budynków w zakresie wymiany kotłów, termomodernizacji, jak również montażu OZE, jest konieczność pełnego finansowania na etapie realizacji inwestycji. Aktualna oferta programów dofinansowujących w znacznej mierze opiera się na refundacji poniesionych kosztów dopiero po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. Stąd też mieszkaniec zainteresowany wymianą pieca lub termomodernizacją budynku musi dysponować własnym wkładem finansowym przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. 

 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała Aleksandra Prusak. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Close Menu
English Skip to content