Wywiad z Justyną Wielosik z Carbon Footprint Foundation

Wywiad z Justyną Wielosik z Carbon Footprint Foundation

Instytut Polityk Publicznych: Czym zajmuje się Carbon Footprint Foundation?

Justyna Wielosik: Na co dzień zajmujemy się szeroko pojętą edukacją ekologiczną oraz wspieraniem biznesu w drodze do zielonej transformacji i osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. Realizujemy to między innymi poprzez obliczanie śladu węglowego i przeprowadzanie akcji sadzenia drzew, dzięki którym neutralizujemy negatywny wpływ na środowisko. Ponadto jesteśmy organizatorem szczytu klimatycznego Carbon Footprint Summit. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania drugiej edycji wydarzenia – pierwsza odbyła się w październiku tego roku. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, większość naszych działań przeniosła się do sieci. Od początku działalności prowadzimy bloga na stronie carbonfoodprintfoundation.com i social media, w tym od niedawna jesteśmy obecni także na YouTubie, gdzie regularnie zamieszczamy materiały edukacyjne, jak i vlogi z życia Fundacji.

IPP: Jak Fundacja motywuje swoje działania?  

Justyna Wielosik: Motorem naszych działań jest tworzenie społeczności ludzi świadomych i otwartych na potrzeby środowiska i klimatu. Ludzi, którzy znają swój wpływ na środowisko i chcą pozostawić po sobie tylko dobry ślad. Jako fundacja zostawiamy po sobie dobry ślad między innymi neutralizując ślad węglowy naszych działań, ale także inspirując innych do podejmowania odpowiedzialnych wyborów. Wywieramy pozytywny wpływ na osoby z naszego otoczenia, aby żyły i działały z największym poszanowaniem środowiska i klimatu.

IPP: Jakie są priorytety działania Fundacji?  

Justyna Wielosik: Naszymi priorytetami jest misja edukacyjna oraz kontynuacja inicjatywy Carbon Footprint Summit jako platformy do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami ze świata nauki, biznesu i aktywizmu społecznego. W ostatnim czasie, wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą, przeprowadziliśmy lokalną akcję ratowania chryzantem. Akcja została zrelacjonowana i udostępniona na naszym kanale na YouTube. Przeprowadziliśmy także akcję zbierania obuwia dla potrzebujących, które wysłaliśmy do firmy WoshWosh, gdzie zostaną odnowione i przekazane osobom bezdomnym. Chętnie włączamy się w tego typu inicjatywy, które są pomagają potrzebującym i jednocześnie są zgodne z ideą zero waste. Kolejnym priorytetem naszej działalności jest udoskonalanie naszych autorskich narzędzi – kalkulatorów śladu węglowego, które opracowaliśmy w dwóch wersjach: 1.0 dla osób indywidualnych i 2.0 dla przestrzeni biurowej.

IPP: Co Fundacja uważa za swoje największe sukcesy i osiągnięcia?  

Justyna Wielosik: Fundacja jest bardzo młoda, ponieważ działa od zaledwie 1,5 roku. Nasze prace zintensyfikowały się w 2020 roku, który jednocześnie przyniósł pewne przeszkody i zmienił niektóre plany, aczkolwiek mimo wszystko zorganizowaliśmy Summit, który jest naszym największym sukcesem. Zgromadziliśmy 500 uczestników w Krakowie i 1500 uczestników online, co przy pierwszej edycji w aktualnie panujących warunkach jest sporym sukcesem. W krótkim czasie zbudowaliśmy społeczność ponad czterdziestu zaangażowanych wolontariuszy, co również jest naszym sukcesem. Świat na chwilę się zatrzymał, ale my chcieliśmy dalej realizować nasze plany. Co do Summitu, udoskonalamy jego formę i planujemy wrócić za rok z jeszcze większym rozmachem.

IPP: Jak Fundacja ocenia edukację ekologiczną w Polsce?  

Justyna Wielosik: Jeśli chodzi ogólnie o świadomość ekologiczną musimy przyznać, że nie jest źle – świadomość z roku na rok rośnie. Świadomość osób młodych jest faktycznie znacznie wyższa niż wśród osób starszych. Pracując nad projektami przeprowadzamy liczne konsultacje społeczne i widzimy, że ludzie dostrzegają problem, ale do końca nie potrafią odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania. I tutaj pojawiamy się my. Uważamy, że kropla drąży skałę i dlatego edukujemy, odpowiadamy na liczne pytania i obalamy mity. Robimy to, ponieważ wierzymy, że nie wszystko jeszcze w tematyce klimatu zostało powiedziane, a nawet jeśli to z pewnością nie zostało usłyszane i zrozumiane przez wszystkich. Dlatego tak ważna jest edukacja ekologiczna.

W kontekście zmian klimatu świadomość szczególnie wzrosła, m.in. dzięki ruchom takim jak strajki klimatyczne. Ruchy te obrazują zachodzące zmiany w społeczeństwie, kiedy jeszcze kilka lat temu w podręcznikach do geografii rozszerzonej zjawisko ocieplenia klimatu przedstawiało się jako temat sporny pomiędzy naukowcami, jako ciekawostkę, co jest pewnym nadużyciem; w tym momencie nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że globalne ocieplenie znacznie przyspieszyło ze względu na działalność człowieka. To zjawisko nie podlega żadnej wątpliwości i prognozy na rok 2030 czy 2050 są potwierdzane przez wszystkich klimatologów. 

IPP: Co, według CFF, jest najważniejsze w budowaniu zrównoważonej polityki energetycznej i klimatycznej w Polsce? 

Justyna Wielosik: Przede wszystkim mocno wspieramy rozwój energetyki rozproszonej i dywersyfikację źródeł energii elektrycznej, podkreślając konieczność stałego poszukiwania alternatyw dla węgla. Jesteśmy częścią ruchu “Więcej niż energia”, który zrzesza organizacje, instytucje i samorządy, które są przekonane w tym, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Jesteśmy również członkiem klastra South Poland Cleantech i prowadzimy merytoryczną dyskusję z jego członkami, rekomendując działania dla biznesu. W budowaniu zrównoważonej polityki klimatycznej w Polsce bardzo ważna jest diagnoza i dlatego skonstruowaliśmy autorskie kalkulatory śladu węglowego, dzięki którym możemy dokładnie zbadać ślad węglowy i zaproponować konkretne rozwiązania w danych obszarach. 

IPP: Czy Fundacja ma realny wpływ na kreowanie i kształt polityki energetycznej i klimatycznej na szczeblu lokalnym?  

Justyna Wielosik: Fundacja zarówno jako organizacja, jak i pojedynczy członkowie, wywiera pozytywny wpływ na politykę energetyczną na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym. Jeśli chodzi o projekt jakim jest Carbon Footprint Summit to tam poruszaliśmy tematy związane z energetyką odnawialną, także nasi partnerzy są związani z branżą OZE. Podczas konferencji, w prezentacjach i panelach dyskusyjnych, poruszaliśmy tematy związane z nowoczesną energetyką. Uczestnicy wykazywali zaciekawienie i zadawali dużo pytań.

Myślę, że oddziałując na jednostki, osoby indywidualne, powiększając ich świadomość, odpowiadając na ich pytania zwiększamy ich świadomość dot. OZE. Wierzę, że każdy uczestnik konferencji mógł się zainspirować, by później w swoim otoczeniu przekazać tę wiedzę i przemyślenia dalej. Organizacja tego typu konferencji i wydzielenie przestrzeni ze wstępem wolnym sprzyja aktywizacji obywateli i włączaniu ich do dyskursu klimatycznego, a na tym również nam zależy.  

IPP: Czy współpracowaliście z innymi organizacjami, fundacjami?  

Justyna Wielosik: Tak, nawiązaliśmy liczne współprace z organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami – wszystko to w ramach Summitu. Jednak te współprace nie zakończyły się z dniem 10 października. Pozostajemy w kontakcie z naszymi partnerami i organizacjami, które zajmują się nie tylko problemami klimatycznymi, ale także szerzej rozumianą odpowiedzialnością społeczną. Jesteśmy w trakcie rozwijania współpracy i planowania kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

IPP: Jak zapatrujecie się na panele obywatelskie? Czy Fundacja chciałaby wziąć udział w ogólnopolskim panelu klimatycznym? 

Justyna Wielosik: Oczywiście. Bardzo mocno wspieramy tego typu debaty, panele. Poza Summitem organizowaliśmy webinary dotyczące zrównoważonej mody oraz warsztaty klimatyczne cechujące się wysoką interakcją z innymi uczestnikami. Braliśmy udział także w konferencji Oxford Economics Talks. Cenimy sobie udział w różnych konferencjach i debatach, ponieważ nie tylko dzielimy się swoją wiedzą, ale także czerpiemy inspirację od innych organizacji, wymieniając się wiedzą i spostrzeżeniami. Dzięki temu wspólnie możemy wypracować kluczowe rozwiązania. 

IPP: Czy jest jeszcze coś co Pani chciałaby powiedzieć na temat pracy Fundacji?  

Justyna Wielosik: Chciałabym podkreślić to, że często uważamy, że jako jednostki nie mamy wpływu na to co się dzieje, a już w szczególności w kontekście zmian klimatycznych. Oczekujemy odpowiedzialności od biznesmenów, producentów, największych graczy i tym samym największych emitentów gazów cieplarnianych. Jest to zrozumiałe, jednak to my – jako konsumenci – podejmując codzienne wybory wywieramy nacisk na większe podmioty, producentów, którzy chcą spełnić nasze wymagania i odpowiedzieć na aktualne potrzeby rynkowe. W tym momencie każda nasza decyzja rzutuje na decyzje większych podmiotów. Dlatego tak ważne jest, aby kształtować i wzmacniać swoją świadomość jako jednostka – myśleć przede wszystkim szeroko, krytycznie i z poczuciem odpowiedzialności za swoje wybory, chcąc zostawić po sobie tylko dobry ślad.

IPP: Dziękujemy za udzielenie wywiadu.
____________________________
Justyna Wielosik –
specjalistka ds. komunikacji w Carbon Footprint Foundation oraz studentką Prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bliska jest jej idea zrównoważonego rozwoju oraz ruchu zero waste; jest bardzo mocno związana z misją #CFF, która działa na rzecz budowania świadomości społecznej w zakresie śladu węglowego i ochrony klimatu, wykorzystując autorskie narzędzia jakimi są kalkulatory śladu węglowego (dla osób fizycznych i przestrzeni biurowej).
____________________________
Materiał powstał w ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych pn. Polityki energetyczne miast.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2018.

Close Menu
English Skip to content