Krakowski Panel Klimatyczny

Miło nam powitać Państwa na oficjalnej stronie Instytutu Polityk Publicznych – operatora pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie.

Krakowski Panel Klimatyczny poświęcony jest zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Jego celem jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?
 

Czym jest panel obywatelski?

Panel obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej. Jest to sposób podejmowania istotnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę obywateli, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy biorąc pod uwagę dobro wspólne. Grupa ta ma odzwierciedlać ogólną populację.

Uwagi do regulaminu można  zgłaszać na adres e-mail: ipp@ipp.expert do 5 lutego (piątek) 2021 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje społeczne organizowane w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego rozpoczną się 4 stycznia br., a wszystkie działania projektowe zostaną zakończone do 30 czerwca 2021 r.

Zapraszamy do obserwowania naszych kanałów informacyjnych:

Facebook: https://www.facebook.com/InstytutPolitykPublicznych

STREFA WIEDZY

W Strefie Wiedzy znajdą Państwo dodatkowe materiały edukacyjne i informacyjne związane z Krakowskim Panelem Klimatycznym.

Konkurs plastyczny pn. „Dzieci tworzą dla klimatu”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pn. „Dzieci tworzą dla klimatu” organizowanym dla najmłodszych, w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego.

Instytut Polityk Publicznych

Instytut Polityk Publicznych jest założoną w 2015 r. niezależną, niepartyjną organizacją pozarządową o profilu eksperckim. Działania Instytutu skupione są wokół trzech obszarów:

1. think tank: prace eksperckie, analityczne i naukowe;

2. partycypacja społeczna: wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, projektowanie i realizacja procesów partycypacyjnych;

3. edukacja: działalność edukacyjna i popularyzatorska.

Instytut posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, jest także partnerem na rzecz dostępności Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W 2020 r. Instytut zorganizował Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście” – pierwszy w Polsce panel obywatelski przeprowadzony w czasie pandemii COVID-19. Innowacyjny, hybrydowy charakter projektu pozwolił nam na wypracowanie unikalnych doświadczeń, które zostaną wykorzystane także przy realizacji panelu w Krakowie. Nasze działania zostały docenione w ogólnoeuropejskim konkursie Innovation in Politics, w którym nasz projekt otrzymał tytuł finalisty. 1058 jurorów z 47 krajów wybrało Łódzki Panel Obywatelski jako wybitny przykład innowacji politycznej w Europie w kategorii Demokracja. Spośród 398 zgłoszeń, uplasował się on wśród 10 najlepszych w tej tematyce i spośród 90 najlepszych w Europie.

 

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Instytut Polityk Publicznych. 
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Miejska Platforma Internetowa “Magiczny Kraków”

Miejski Portal dla Organizacji Pozarządowych

Close Menu
Skip to content