Informacje nt. uczestnictwa w spotkaniach na platformie ZOOM

Poniżej umieszczamy instrukcję, która pozwoli zainstalować program i uczestniczyć w spotkaniach na platformie ZOOM:

Proszę wybrać Join without camera jeśli nie chcemy być widoczni lub Join with camera.

Jeżeli jednak wybiorą Państwo opcję Join with camera wyrażacie Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych jakim jest wizerunek. Informacja na temat jak będą przetwarzane Państwa dane w postaci wizerunku przekazujemy w postaci dokumentu pdf do pobrania.

Prosimy o zapoznanie się.

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Instytut Polityk Publicznych. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Close Menu
English Skip to content