Krakowski Panel Klimatyczny

Serdecznie witamy Państwa na oficjalnej stronie Instytutu Polityk Publicznych – operatora pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie.

Krakowski Panel Klimatyczny poświęcony jest zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Jego celem jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?
 

Czym jest panel obywatelski?

Panel obywatelski jest formą demokracji deliberacyjnej. Jest to sposób podejmowania istotnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę obywateli, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy biorąc pod uwagę dobro wspólne. Grupa ta ma odzwierciedlać ogólną populację.

Chcesz być na bieżąco z Krakowskim Panelem Klimatycznym? Zapraszamy do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych:

Transmisja z pierwszego spotkania (10.04)

Program spotkań panelowych

10:0010:05 – Wstęp, powitanie uczestników
10:0510:20 – Wystąpienia inauguracyjne: Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski; Młodzieżowy Strajk Klimatyczny; Instytut Polityk Publicznych (IPP) 
10:2010:40 – Wprowadzenie do formuły Panelu, sposobu i zasad pracy: zespół facylitacyjny IPP
 
10:4010:55 – Przerwa
 
Część II: 
Wprowadzenie do tematyki zmian klimatycznych 10:5511:35 – Marcin Popkiewicz
11:3511:55 – Weronika Michalak, Heal Polska, Lekarze dla Klimatu
11:55 – 12.15 – Praca w grupach
 
Część III:
 Miasto Kraków wobec zmian klimatycznych 12.25 – 13.10 – Wystąpienia wprowadzające UMK: – Andrzej Łazęcki, Wydział Gospodarki Komunalnej UMK – Marek Bogacki, Klimat – Energia – Gospodarka Wodna: – Marek Krokos, Wydział ds. jakości Powietrza UMK – Wspólna sesja Q&A – 10 min 
 
Część IV:
Wystąpienia Stron – 13:1013:30 – Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dr Joanna Kajzer-Bonk – Młodzieżowy Strajk Klimatyczny – Extinction Rebellion – Koło Naukowe Wyzwań Zielonego Ładu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
13:3513:55 – Praca w grupach
13:5514:00 – Podsumowanie, zakończenie

Obserwatorzy i obserwatorki podczas pierwszego spotkania panelowego

Przedstawiciele i przedstawicielki Zespołu Monitorującego:

  1. Ewa Lutomska
  2. Dominik Madej
  3. Aleksandra Owca
  4. Emilia Olszewska
  5. Joanna Kądziołka

Eksperci i Ekspertki

Zadaniem Ekspertów jest przekazanie Panelistkom i Panelistom przydatnej wiedzy w zakresie zagadnień związanych z tematem Panelu.

Strony Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Zadaniem Stron Krakowskiego Panelu Klimatycznego będzie przekazanie Panelistom i Panelistkom swoich stanowisk i uwag w temacie Panelu.

Regulamin Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Krakowskiego Panelu Klimatycznego.

Nabór do Zespołu Monitorującego (zakończony)

Zespół Monitorujący czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu Krakowskiego Panelu Klimatycznego i przyjętych standardów.

Zaproszenie do udziału w Krakowskim Panelu Klimatycznym

Zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem do Krakowskiego Panelu Klimatycznego!

Konsultacje społeczne

Instytut Polityk Publicznych w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego zorganizował konsultacje społeczne (04.01-29.01. 2021 r.), więcej informacji:

Strefa wiedzy Krakowskiego Panelu Klimatycznego

W Strefie Wiedzy znajdą Państwo dodatkowe materiały edukacyjne i informacyjne związane z Krakowskim Panelem Klimatycznym.

Krakowski Panel Klimatyczny w mediach

Zapraszamy do lektury artykułów nt. Krakowskiego Panelu Klimatycznego!

Konkurs plastyczny pn. „Dzieci tworzą dla klimatu”

W ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego zorganizowaliśmy dodatkowy konkurs plastyczny pn. „Dzieci tworzą dla klimatu” : zapraszamy do zapoznania się ze zwycięskimi pracami!

#Weźżeudział w Krakowskim Panelu Klimatycznym!

Zapraszamy do współtworzenia Krakowskiego Panelu Klimatycznego poprzez nagranie krótkiego filmiku z zaproszeniem do wzięcia udziału w Panelu lub przysłanie nam zdjęcia z hasłem #weżże_udział!

 

Instytut Polityk Publicznych

Instytut Polityk Publicznych jest założoną w 2015 r. niezależną, niepartyjną organizacją pozarządową o profilu eksperckim. Działania Instytutu skupione są wokół trzech obszarów:

1. think tank: prace eksperckie, analityczne i naukowe;
2. partycypacja społeczna: wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, projektowanie i realizacja procesów partycypacyjnych;
3. edukacja: działalność edukacyjna i popularyzatorska.

Instytut posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, jest także partnerem na rzecz dostępności Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W 2020 r. Instytut zorganizował Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście” – pierwszy w Polsce panel obywatelski przeprowadzony w czasie pandemii COVID-19. Innowacyjny, hybrydowy charakter projektu pozwolił nam na wypracowanie unikalnych doświadczeń, które zostaną wykorzystane także przy realizacji panelu w Krakowie. Nasze działania zostały docenione w ogólnoeuropejskim konkursie Innovation in Politics, w którym nasz projekt otrzymał tytuł finalisty. 1058 jurorów z 47 krajów wybrało Łódzki Panel Obywatelski jako wybitny przykład innowacji politycznej w Europie w kategorii Demokracja. Spośród 398 zgłoszeń, uplasował się on wśród 10 najlepszych w tej tematyce i spośród 90 najlepszych w Europie.

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Instytut Polityk Publicznych. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Miejski Portal dla Organizacji Pozarządowych

Miejska Platforma Internetowa “Magiczny Kraków”

Close Menu
Skip to content