#10 Integracja Europejska. Agnieszka Nitszke

#10 Integracja Europejska. Agnieszka Nitszke

Przy okazji dyskusji na temat priorytetu Komisji Europejskiej „Promowanie naszego europejskiego stylu życia” w kolejnym spotkaniu z cyklu „Komentarz ekspertów” porozmawialiśmy o integracji europejskiej, relacjach łączących UE i Szwajcarię, a także o tendencjach w podejściu do UE w Grupie Wyszehradzkiej. 

👋 W „Komentarzu ekspertów” gościliśmy dr Agnieszkę Nitszke, politolożkę, adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe to integracja europejska, w tym polityki europejskie i instytucje UE, a także partie polityczne i ich wpływ na proces decyzyjny. Autorka monografii: Zasada federalizmu w państwach niemieckojęzycznych (2013) oraz System agencji UE (2017) oraz serii artykułów poświęconych integracji europejskiej i partiom politycznym. W latach 2016-2019 była członkiem zespołu realizującego grant Jean Monnet Chair pod kierunkiem prof. Janusza Węca pt. „European Union in Crisis: What’s Wrong and How to Fix It”. Członkini Team Europe Polska. 

🗣️ Podczas spotkania omówiliśmy: 

  • Procesy europeizacji, transformacji i deeuropeizacji, które zaszły i zachodzą w Grupie Wyszehradzkiej.
  • Relacje, jakie łączą Szwajcarię i Unię Europejską. 🌐
  • Szwajcarską demokrację. 
  • Zgromadzenia ludowe – Landsgemeinde w Szwajcarii. 🗳️
  • Przyszłość integracji europejskiej. 
  • Założenia priorytetu Komisji Europejskiej „Promowanie naszego europejskiego stylu życia. 🌍


Rozmowę poprowadził Bartłomiej Małczyński, specjalista ds. Unii Europejskiej w EUROPE DIRECT Kraków, współpracownik merytoryczny Instytutu Polityk Publicznych.

____________________________
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Close Menu
English Skip to content