#7 Źródła demokracji deliberatywnej. Piotr W. Juchacz

#7 Źródła demokracji deliberatywnej. Piotr W. Juchacz

Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Piotr W. Juchacz – polski filozof, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Dyrektor Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami – DIKASTAI. Wice-Prezydent  European Network of Associations of Lay Judges. Autor licznych publikacji z obszaru współczesnych teorii demokracji, a zwłaszcza teorii demokracji deliberatywnej, w tym książek:  Deliberatywna filozofia publiczna (2015),  Deliberacja – Demokracja Partycypacja (2006).

💬 Poruszane tematy:
🔹 Czym jest demokracja deliberacyjna?
🔹 Czym różni się partycypacja od deliberacji?
🔹 Jak wyglądały korzenie demokracji deliberacyjnej?
🔹 Na czym polega deliberacyjna filozofia publiczna?
🔹 Jakie mamy nowe modele zaangażowania?
🔹 Jak te elementy demokracji mogą zmienić postawy społeczne i wpływać na pojmowanie życia publicznego?


Rozmowę poprowadził Bartłomiej Małczyński, specjalista ds. Unii Europejskiej w EUROPE DIRECT Kraków, współpracownik merytoryczny Instytutu Polityk Publicznych.

____________________________
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Close Menu
English Skip to content