Edukacja Ekologiczna Obywateli Ukrainy

Edukacja Ekologiczna Obywateli Ukrainy

 ❗ Edukacja ekologiczna obywateli Ukrainy ❗ 

W ramach projektu Instytutu Polityk Publicznych prowadziliśmy działania edukacyjne dla obywateli Ukrainy w obszarze ekologii. 

📆 Do końca grudnia 2022 r. m.in.: 

🟢 zorganizowaliśmy 4 spotkania informacyjno-warsztatowe; 

🟢 przygotowaliśmy filmiki edukacyjne o klimacie, gospodarce o obiegu zamkniętym i życiu zero waste; 

🟢 opracowaliśmy broszurę informacyjną z eko wskazówkami i rekomendacjami na co dzień; 

🟢 przeprowadziliśmy kampanię informacyjno-edukacyjną. 

💡 Celem naszego projektu było poszerzanie wiedzy obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Województwa Małopolskiego, w kwestiach dotyczących: 
zmian klimatycznych; 
gospodarki o obiegu zamkniętym; 
gospodarki odpadami, w tym dot. selektywnej zbiórki, segregacji, przetwarzania odpadów oraz zapobiegania powstawania odpadów; 
idei zero waste – „zero odpadów” itp. 

Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów komunikacyjnych, by uzyskać pełne informacje dotyczące projektu! 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

 

❗ „Екологічне виховання громадян України” ❗ 

У межах проєкту Інституту Публічної Політики ми проводили освітню діяльність для громадян України в галузі екології. 

📆 До кінця грудня 2022 року ми, зокрема: 

🟢 організували 4 інформаційні зустрічі; 

🟢 підготували навчальні відео про клімат, циркулярну економіку та ідею життя без відходів; 

🟢 розробили інформаційну брошуру з еко порадами та рекомендаціями для повсякденного життя; 

🟢 провели інформаційно-освітню кампанію. 

💡 Метою нашого проєкту було підвищення рівня знань громадян України, які проживають на території Малопольського воєводства, з питань, що стосуються: 
змін клімату; 
економіки замкненого циклу або ж циркулярної економіки; 
поводження з відходами, включаючи селективне збирання, сортування, перероблення та запобігання утворенню відходів; 
ідеї zero waste – „нуль відходів” та ін. 

Якщо бажаєте дізнатись більше про проєкт — підписуйтесь на наші соціальні мережі! 

Проєкт зреалізовано за фінансової підтримки Малопольського воєводства. 

Ekoporadnik — 50 porad jak żyć bardziej ekologicznie i oszczędnie

Екодовідник — 50 порад, як жити екологічніше та економніше

Szanowni Państwo,

 
postępujące zmiany klimatyczne powodują konieczność zmiany naszych codziennych wyborów i sposobu korzystania z zasobów, w tym z energii, czy wody. Jest to tym bardziej potrzebne w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę i wykorzystywanie przez Rosję nośników energii do celów politycznych oraz rosnących cen energii i ogólnych kosztów życia. Nawet drobne zmiany w naszym zachowaniu mogą doprowadzić do realnych oszczędności.
 

Przygotowany przez nas Ekoporadnik prezentuje dobre praktyki oraz proekologiczne nawyki związane m.in. z oszczędzaniem prądu, ciepła, żywności, wody czy z transportem. W materiale znajduje się także słowniczek najważniejszych pojęć oraz zasady segregacji śmieci.

Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury Poradnika, a przede wszystkim do korzystania z informacji i porad w nim zawartych w codziennym życiu.

Zespół Instytutu Polityk Publicznych

Шановні пані та панове,

 

стрімка зміна клімату вимагає також зміни наших щоденних звичок та способу використання ресурсів, зокрема води, тепло та електроенергії. Це набуває особливої актуальності в умовах російського вторгнення в Україну та використання Росією енергоносіїв у політичних цілях, а також в умовах підвищення цін на тепло й електроенергію та загального зростання вартості життя. Навіть невеликі зміни у нашій поведінці можуть допомогти значно заощадити.

У опрацьованому нами Екодовіднику представлені корисні практики та проекологічні звички, пов’язані, зокрема, з заощадженням електроенергії, тепла, харчових продуктів та води, а також з економним використанням транспорту. Матеріал також містить словник ключових термінів та правила сортування сміття.

Щиро запрошуємо вас ознайомитися з Довідником та використовувати поради з нього у повсякденному житті.

Команда „Інституту публічної політики”

Filmiki edukacyjne

Idea Europejskiego Zielonego Ładu
Європейський зелений курс

Europejski Zielony Ład w praktyce
Європейський зелений курс на практиці

Nowy Europejski Bauhaus
Новий європейський Баугауз

Nowy Europejski Bauhaus
Новий європейський Баугауз на практиці

Gospodarka o obiegu zamkniętym
Економіка замкнутого циклу

Zapobieganie powstawania odpadów
Запобігання утворенню відходів

Selektywna zbiórka odpadów
Роздільний збір сміття

Idea Zero waste
Ідея „нуль відходів”

Nawyki proekologiczne
Екозвички

Marnowanie żywności

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Close Menu
English Skip to content