Strategia Rozwoju Krakowa

Strategia Rozwoju Krakowa

Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa – konsultacje społeczne

Fundacja Instytut Polityk Publicznych, w ramach współpracy z Wydziałem Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa, przeprowadzi konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030. 

Przedmiot konsultacji:  
Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050.

Okres konsultacji społecznych: 
23 stycznia 2023 r. – 24 marca 2023 r. 

Cel konsultacji:  
Wysłuchanie głosu mieszkańców i mieszkanek Krakowa, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz innych osób prawnych, w zakresie projektu Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050.

Konsultacje społeczne są prowadzone zgodnie z Uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.  

Formy konsultacji:  
zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie za pomocą formularzy konsultacyjnych online i papierowych: w terminie 23 stycznia – 24 marca 2023 r. w następujący sposób:  

  • ankietę elektroniczną;  
  • otwarte, protokołowane spotkania z mieszkańcami (online i stacjonarnie):  
  • dyżury telefoniczne:  

 

Szczegółowe informacje nt. otwartych konsultacji społecznych, w tym terminów zgłoszeń na spotkania, będą dostępne na stronach:  

Realizatorem konsultacji społecznych jest Fundacja Instytut Polityk Publicznych.

Zadanie finansowane ze środków Miasta Krakowa.

 

Miejska Platforma Internetowa “Magiczny Kraków”

Miejski Portal dla Organizacji Pozarządowych

Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Close Menu
English Skip to content