Monitor polskiej polityki zagranicznej

Monitor polskiej polityki zagranicznej

Monitor polskiej polityki zagranicznej

Program merytoryczny polegający na analizie polskiej polityki zagranicznej, w tym szczególnie na monitorowaniu stopnia realizacji jej priorytetów.

Cele Monitora PPZ:

Polityka zagraniczna – w przypadku której spora część informacji ze względu na interes państwowy chroniona jest tajemnicą – jest szczególnie podatna na tendencyjne i nieprawdziwe oceny. Część aktorów życia publicznego w obliczu braku pełnej dostępności informacji, zdaje sobie sprawę z nieweryfikowalności ich twierdzeń czy ocen i wykorzystuje tę sytuację do realizowania partykularnych interesów czy gier partyjnych. Wobec tego ważne jest, aby pojawiały się analizy przedstawiające opinii publicznej merytoryczne, oparte o rzetelne dane, oceny nt. zewnętrznej działalności państwa.

Po co to robimy:

  • wpływanie na kształt polskiej polityki zagranicznej (włączanie się w debatę publiczną;
  • próba docierania do decydentów m.in. poprzez przekazywanie policy papers, raportów);
  • promowanie wartości, zasad jakie według IPP powinny być obecne w planowaniu i realizowaniu polityki zagranicznej;
  • popularyzowanie wiedzy na temat działań podejmowanych w polskiej polityce zagranicznej;
  • zwiększanie zrozumienia i akceptacji dla, istotnych z punktu widzenia IPP, działań podejmowanych w ramach polityki zagranicznej;
  • działanie na rzecz utrzymania odpowiednich standardów w debacie na temat polityki zagranicznej (punktowanie tendencyjnych ocen, weryfikowanie ocen – factchecking)

 

 

 

 

ZESPÓŁ MERYTORYCZNY

 

Jakub Żylicz

Jakub Żylicz
koordynator programu Monitor polskiej polityki zagranicznej IPP

języki: angielski, rosyjski

kontakt: jakub.zylicz@ipp.expert

Konrad Szpak

Konrad Szpak
obszar: Unia Europejska, specjalizacja: energetyka

języki: angielski, norweski

kontakt: konrad.szpak@ipp.expert

Łukasz Gawron
obszar: Unia Europejska, specjalizacja: energetyka

języki: angielski

kontakt: lukasz.gawron@ipp.expert

Bartosz Dudek
obszar: Unia Europejska, specjalizacja: WPBiO

języki: angielski

Jakub Łata
obszar: Europa Środkowo-Wschodnia, specjalizacja: nowy jedwabny szlak, energetyka

języki: angielski

Szymon Mach
obszar: Europa Środkowo-Wschodnia, specjalizacja: Grupa Wyszehradzka

języki: angielski

Justyna Antoł
obszar: Europa Środkowo-Wschodnia, specjalizacja: nowy jedwabny szlak, Grupa Wyszehradzka

języki: angielski

Dawid Niewdana
obszar: transatlantycki, specjalizacja: bezpieczeństwo militarne

języki: angielski

Agnieszka Koza
obszar: Bliski Wschód, specjalizacja: bezpieczeństwo militarne

języki: angielski

DOŁĄCZ DO NAS!

 

AKTYWNOŚCI

 

Close Menu
English Skip to content