PROO 4. Rozwój instytucjonalny Instytutu Polityk Publicznych

PROO 4. Rozwój instytucjonalny Instytutu Polityk Publicznych

W ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 w Priorytecie 4 (rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich, edycja 2022) będziemy wzmacniać rozwój instytucjonalny naszej organizacji, a w efekcie zasięg i jakość naszych działań misyjnych.

Wsparcie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pozwoli nam na realizację zadania pt. Rozwój instytucjonalny Instytutu Polityk Publicznych, w ramach którego przeprowadzimy dodatkowe działania w latach 2022-2023 (m.in.):

  • aktualizacja strategii rozwoju;
  • współfinansowanie szkoleń dla pracowników;
  • zakup publikacji naukowych;
  • sfinansowanie licencji na narzędzia IT;
  • wsparcie internacjonalizacji Instytutu;
  • wsparcie promocji oraz rozpoczęcie działań fundraisingowych;
  • wsparcie działalności merytorycznej i publikacyjnej.

Dofinansowanie: 140.000 zł (2022-2023).
Całkowita wartość: 140.000 zł (2022-2023).

Close Menu
Skip to content