Informator NGO

Informator NGO

Aktualizacja i wydruk informatora „Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa”

Projekt Fundacji Instytut Polityk Publicznych dotyczy aktualizacji i wydruku informatora „Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa” oraz prowadzenia odpowiednich działań komunikacyjnych, w okresie od 15 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r.

Nasze działania pozwolą na przeanalizowanie dotychczasowej oferty organizacji pozarządowych dla mieszkańców i mieszkanek Krakowa, jej aktualizację w formie nowego i dostępnego cyfrowo informatora, a także promocję katalogu organizacji pozarządowych działających w Krakowie.

W okresie 15 września – 15 listopada 2022 r. m.in.:
➡ zaprosimy co najmniej 100 krakowskich organizacji pozarządowych do współtworzenia informatora;
➡ przygotujemy informator w wersji elektronicznej i zapewnimy jego dostępność cyfrową;
➡ przygotujemy informator w wersji tradycyjnej i wydrukujemy co najmniej 100 egzemplarzy;
➡ przeprowadzimy działania informacyjno-edukacyjne wśród NGO oraz mieszkańców i mieszkanek Krakowa.

Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów komunikacyjnych i już teraz zapraszamy do współtworzenia nowego Informatora NGO!

❗ Zaprezentuj się w informatorze NGO!

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia 👉 Informatora NGO 👈 prezentującego ofertę sektora pozarządowego dla mieszkańców i mieszkanek Krakowa. 

W tym celu prosimy o wypełnienie formularza w celu przekazania niezbędnych informacji nt. działalności Państwa organizacji, potrzebnych do stworzenia Informatora NGO. 

Informacje o Państwa organizacji zostaną dołączone do bazy danych, która będzie dostępna w formie Informatora dla mieszkańców i mieszkanek Krakowa oraz innych podmiotów trzeciego sektora. Informator będzie dostępny w formie drukowanej, jak również elektronicznej. 

Link do kwestionariusza ankiety  https://bit.ly/InformatorNGO 

Prosimy o wypełnienie do 14 października (włącznie). 

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia Informatora NGO! 

Miejska Platforma Internetowa “Magiczny Kraków”

Miejski Portal dla Organizacji Pozarządowych

Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Close Menu
Skip to content