Informator NGO

Informator NGO

Aktualizacja i wydruk informatora „Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa”

Projekt Fundacji Instytut Polityk Publicznych dotyczy aktualizacji i wydruku informatora „Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa” oraz prowadzenia odpowiednich działań komunikacyjnych, w okresie od 15 września 2022 r. do 15 listopada 2022 r.

Nasze działania pozwolą na przeanalizowanie dotychczasowej oferty organizacji pozarządowych dla mieszkańców i mieszkanek Krakowa, jej aktualizację w formie nowego i dostępnego cyfrowo informatora, a także promocję katalogu organizacji pozarządowych działających w Krakowie.

W okresie 15 września – 15 listopada 2022 r. m.in.:
➡ zaprosimy co najmniej 100 krakowskich organizacji pozarządowych do współtworzenia informatora;
➡ przygotujemy informator w wersji elektronicznej i zapewnimy jego dostępność cyfrową;
➡ przygotujemy informator w wersji tradycyjnej i wydrukujemy co najmniej 100 egzemplarzy;
➡ przeprowadzimy działania informacyjno-edukacyjne wśród NGO oraz mieszkańców i mieszkanek Krakowa.

Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów komunikacyjnych i już teraz zapraszamy do współtworzenia nowego Informatora NGO!

❗ Zaprezentuj się w informatorze NGO!

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia 👉 Informatora NGO 👈 prezentującego ofertę sektora pozarządowego dla mieszkańców i mieszkanek Krakowa. 

W tym celu prosimy o wypełnienie formularza w celu przekazania niezbędnych informacji nt. działalności Państwa organizacji, potrzebnych do stworzenia Informatora NGO. 

Informacje o Państwa organizacji zostaną dołączone do bazy danych, która będzie dostępna w formie Informatora dla mieszkańców i mieszkanek Krakowa oraz innych podmiotów trzeciego sektora. Informator będzie dostępny w formie drukowanej, jak również elektronicznej. 

Link do kwestionariusza ankiety  https://bit.ly/InformatorNGO 

Prosimy o wypełnienie do 7 października (włącznie). 

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia Informatora NGO! 

Miejska Platforma Internetowa “Magiczny Kraków”

Miejski Portal dla Organizacji Pozarządowych

Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Close Menu
Skip to content