Strefa Wiedzy Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”. 

Materiały, prezentacje i publikacje ekspertów 

73 panelistów, 5 miesięcy pracy i 64  przyjęte w głosowaniu rekomendacje, m.in.:

Zielony budżet partycypacyjny.
– Zielone ciągi komunikacyjne, czyli zielone połączenia centrum Łodzi i innych części miasta.
– Odbetonowanie przestrzeni miejskich i rozwiązania „rotterdamskie”.
– Ażurowe parkingi i powierzchnie wodoprzepuszczalne.
– Parki multifunkcyjne, parki kieszonkowe.
– Ogrody wertykalne i deszczowe oraz ogrody społeczne.
– Zielone przystanki, zazielenione ekrany dźwiękochłonne i żywopłoty.
– Łąki kwietne i ograniczenie koszenia.
– Mapa zielonych miejsc.

Zobacz pełną listę rekomendacji Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w Mieście”!

STREFA WIEDZY
INFORMACJE OGÓLNE/PODRĘCZNIKI
Materiały dotyczące pierwszego spotkania edukacyjnego : „Jak kształtować zieleń w mieście?", 07.03.2020 r.
Zagadnienia panelowe: podsumowanie konsultacji społecznych
Olga Zuchora, Urząd Miasta Łodzi, Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Zieleń w strukturze Łodzi
Anna Sokołowska, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
Zieleń nieformalna
dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Fundacja Sendzimira
Standardy i współczesne wyzwania dla kształtowania zieleni w Łodzi
dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
O tworzeniu terenów zieleni
Małgorzata Godlewska, Jakub Bednarski, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi
Drzewa – poradnik dla mieszkańców

dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska

Materiały dotyczące trzeciego spotkania edukacyjnego: „Jak Miasto i mieszkańcy mogą wspólnie działać na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście?", 20.06.2020 r.

Wprowadzenie do tematu spotkania

Agnieszka Pietrzak, Wydział Kształtowania Środowiska UMŁ
Olga Zuchora, Biuro ds. Partycypacji Społecznej UM

Kraków w zieleni – nowy wymiar zaangażowania mieszkańców w miejskie tereny zieleni

Katarzyna Przyjemska-Grzesik, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Ogrody Społeczne – miejsce działań wspólnotowych

Bożena Szewczyk-Taranek,  Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Close Menu
English Skip to content