Nabór do Zespołu Monitorującego Krakowski Panel Klimatyczny

Skład Zespołu Monitorującego Krakowski Panel Klimatyczny

22 marca został wyłoniony skład Zespołu Monitorującego!

Członkowie kwalifikujących się organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, w drodze głosowania, wybrali spośród siebie 6 członków Zespołu Monitorującego. Nabór Radnych oraz Naukowców prowadził Urząd Miasta Krakowa.

Zespół Monitorujący działa na mocy ZARZĄDZENIA Nr 874/2021 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWAz dnia 31 marca 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze składem Zespołu Monitorującego.

Kluby Radnych: 4 miejsca

1. Klub Radnych Przyjazny Kraków: Jacek Bednarz 

2. Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska: Artur Buszek 

3. Klub Radnych Kraków dla Mieszkańców: Łukasz Maślona 

4. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość: Edward Porębski 

Krakowskie uczelnie wyższe: 6 miejsc

1. Uniwersytet Jagielloński: Marcin Molenda

2. Politechnika Krakowska: Marcin Trojan

3. Uniwersytet Pedagogiczny: Łukasz Binkowski

4. Akademia Górniczo-Hutnicza: Zbigniew Kąkol

5. Uniwersytet Rolniczy: Sławomir Kurpaska

6. Uniwersytet Rolniczy: Łukasz Mamica

Organizacje pozarządowe / grupy nieformalne: 6 miejsc

1. Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy: Ewa Lutomska

2. Kraków dla Mieszkańców: Joanna Kądziołka

3. Fundacja Frank Bold: Aleksandra Owca

4. Stowarzyszenie Ambasada Krakowian: Dominik Madej

5. Strajk dla Ziemi Kraków: Emilia Olszewska

6. Stowarzyszenie Funkcja Miasto: Piotr Cieśla

OGŁOSZENIE NT. NABORU DO ZESPOŁU MONITORUJĄCEGO KRAKOWSKI PANEL KLIMATYCZNY
(nabór zakończony)

Dziękujemy za zgłoszenia do Zespołu Monitorującego Krakowski Panel Klimatyczny!

________________

13 marca zakończyliśmy nabór do Zespołu Monitorującego.
Dziękujemy za 25 przesłanych zgłoszeń!
Zespół Monitorujący będzie czuwał nad przestrzeganiem Regulaminu Krakowskiego Panelu Klimatycznego i przyjętych standardów. 
Zespół Monitorujący czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu Krakowskiego Panelu Klimatycznego i przyjętych standardów. Zainteresowanych tworzeniem Zespołu Monitorującego Krakowski Panel Klimatyczny zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:
Termin przyjmowania zgłoszeń: 06.03.2021 r. – 13.03.2021 r.
________________
SKŁAD ZESPOŁU MONITORUJĄCEGO:
➢ przedstawiciele i przedstawicielki Klubów Radnych Rady Miasta Krakowa: po jednym miejscu dla każdego z Klubów, łącznie 4 miejsca;
➢ przedstawiciele i przedstawicielki krakowskich uczelni wyższych wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem w temacie Panelu lub w obszarze deliberacji społecznej, partycypacji obywatelskiej i demokracji deliberatywnej: łącznie 6 miejsc;
➢ przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych prowadzących działalność na terenie Krakowa, których działalność nie jest krótsza niż jeden rok oraz wiąże się bezpośrednio z: [1] tematyką Panelu i/lub [2] partycypacją obywatelską i/lub [3] działalnością strażniczą: łącznie 6 miejsc.
________________
ZADANIA ZESPOŁU MONITORUJĄCEGO:
➢ monitoring działań organizacyjnych oraz monitoring przebiegu Panelu;
➢ wyznaczanie swoich obserwatorów do udziału w spotkaniach Panelu;
➢ przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń w sprawie ewentualnych naruszeń Regulaminu i przyjętych standardów Panelu
➢ wzywanie Operatora i/lub UMK do przywrócenia zgodności przebiegu Panelu z Regulaminem i przyjętymi standardami
➢ rozpatrywanie odwołań od decyzji Operatora ws. odmowy udziału w Panelu w charakterze Strony;
➢ zgłaszanie Operatorowi i/lub UMK propozycji działań, które mogłyby udoskonalić sposób pracy Panelu, w tym propozycji zmian w Regulaminie Panelu.

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Instytut Polityk Publicznych. 
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Close Menu
English Skip to content