NABÓR NA EKSPERTÓW Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”

NABÓR NA EKSPERTÓW Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”

Rozpoczynamy nabór na 15 ekspertów Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście!”, których zadaniem będzie przekazanie Panelistom przydatnej wiedzy w wybranych obszarach merytorycznych.

TEMATYKA PANELU:

1. 7 marca 2020 r. (sobota): Jak kształtować zieleń w mieście?

1.1. Jakiego rodzaju zieleń i w jakiej ilości jest warunkiem do dobrego życia w centrum Łodzi?

1.2. Jaka powinna być struktura zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa?

1.3. Jak osiągnąć taką strukturę zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa mając na uwadze konieczność osiągnięcia kompromisów?

2. 21 marca 2020 r. (sobota): Jak Miasto powinno przeciwdziałać skutkom suszy?

2.1. Jakie formy edukacji i działania pilotażowe w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy powinny być realizowane w mieście?

2.2. W jaki sposób miasto powinno wspierać/promować/nagradzać działania mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zapobiegania skutkom suszy?

2.3. Jakie powinny być zasady kształtowania opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej przez miasto?

3. 4 kwietnia 2020 r. (sobota): Jak Miasto i Mieszkańcy mogą wspólnie działać na rzecz po-prawy stanu zieleni w mieście?

3.1. Jak miasto powinno porozumiewać się z mieszkańcami w zakresie zieleni?

3.2. Jak sprawić by mieszkańcy czuli się odpowiedzialni za zieleń?

3.3. Jak tworzyć ogrody społeczne?

Spotkania Panelu będą odbywać się w godzinach 9.00-16.00.
 
ZASADY NABORU:
Osoby, które chcą zostać ekspertami Łódzkiego Panelu Obywatelskiego proszone są o uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej w terminie do 1 marca 2020 r. (włącznie).
Kryteriami merytorycznymi są: kwalifikacje (wiedza, doświadczenie) oraz proponowane wystąpienie (adekwatność, doświadczenie w wystąpieniach publicznych).
 
O zakwalifikowaniu się do grona ekspertów Łódzkiego Panelu Obywatelskiego kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową i/lub telefoniczną.
 
ZADANIA I OBOWIĄZKI EKSPERTÓW:
1. Telekonferencja: Udział w jednej telekonferencji organizowanej przez Instytut Polityk Publicznych o uzgodnionej godzinie.
2. Szkic wystąpienia: Przygotowanie szkicu wystąpienia i jego uzgodnienie z Instytutem Polityk Publicznych.
3. Spotkanie panelowe: Udział w jednym spotkaniu Łódzkiego Panelu Obywatelskiego, przedstawienie swojego wystąpienia (do 12 minut) oraz opowiadanie na pytania Panelistów.
4. Podsumowanie: Przygotowanie pisemnego podsumowania wystąpienia w formie określonej przez Instytut Polityk Publicznych.
 
WARUNKI WSPÓŁPRACY:
Z każdym ekspertem zostanie podpisana umowa zlecenia. Wysokość wynagrodzenia: 1 000 zł brutto.
 
KONTAKT:
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:
 
Instytut Polityk Publicznych
ul. Kazimierza Wielkiego 18/5
30-074 Kraków

E-mail: ipp@ipp.expert
Telefon: +48 793 762 000
Close Menu
English Skip to content