NABÓR NA INTERESARIUSZY Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”

NABÓR NA INTERESARIUSZY Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”

Rozpoczynamy nabór na interesariuszy Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście!”, których zadaniem będzie przekazanie Panelistom swojego stanowiska w wybranych obszarach merytorycznych.

TEMATYKA PANELU:

1. 7 marca 2020 r. (sobota): Jak kształtować zieleń w mieście?

1.1. Jakiego rodzaju zieleń i w jakiej ilości jest warunkiem do dobrego życia w centrum Łodzi?

1.2. Jaka powinna być struktura zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa?

1.3. Jak osiągnąć taką strukturę zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa mając na uwadze konieczność osiągnięcia kompromisów?

2.  23-24 maja 2020r . (sobota – niedziela): Jak kształtować zieleń w mieście? – ONLINE

      2.1.   Wprowadzenie do formuły zdalnej
      2.2.   Podsumowanie i kontynuacja tematyki pierwszego spotkania.
      2.3.   Dyskusje na temat rekomendacji dla miasta Łodzi. 

3.  6-7 czerwca 2020r. (sobota – niedziela): Jak Miasto powinno przeciwdziałać skutkom suszy? – ONLINE

3.1. Jakie formy edukacji i działania pilotażowe w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy powinny być realizowane w mieście?

3.2. W jaki sposób miasto powinno wspierać/promować/nagradzać działania mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zapobiegania skutkom suszy?

3.3. Jakie powinny być zasady kształtowania opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej przez miasto?

4.  20-21 czerwca 2020r. (sobota – niedziela)Jak Miasto i Mieszkańcy mogą wspólnie działać na rzecz po-prawy stanu zieleni w mieście? – ONLINE

4.1. Jak miasto powinno porozumiewać się z mieszkańcami w zakresie zieleni?

4.2. Jak sprawić by mieszkańcy czuli się odpowiedzialni za zieleń?

4.3. Jak tworzyć ogrody społeczne?

 
ZASADY NABORU:
Organizacje, grupy nieformalne i ich przedstawiciele, którzy chcą zostać interesariuszami Łódzkiego Panelu Obywatelskiego proszeni są o uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej:
Kryteriami merytorycznymi są: kwalifikacje (wiedza, doświadczenie) oraz proponowane wystąpienie (adekwatność, doświadczenie w wystąpieniach publicznych).
 
O zakwalifikowaniu się do grona interesariuszy Łódzkiego Panelu Obywatelskiego kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową i/lub telefoniczną.
 
ZADANIA I OBOWIĄZKI INTERESARIUSZY:
1. Uzgodnienia: Przygotowanie wystąpienia i jego uzgodnienie z Instytutem Polityk Publicznych.
2. Spotkanie panelowe: Udział w jednym spotkaniu Łódzkiego Panelu Obywatelskiego, przedstawienie swojego wystąpienia (do 8 minut) oraz możliwość odpowiadania na pytania Panelistów.
 
WARUNKI WSPÓŁPRACY:
Z przedstawicielem organizacji czy grupy zostanie podpisana umowa o współpracy/wolontaryjna. Nie przewiduje się wypłacania wynagrodzenia interesariuszom.
 
KONTAKT:
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:
 
Instytut Polityk Publicznych
ul. Kazimierza Wielkiego 18/5
30-074 Kraków
 
E-mail: ipp@ipp.expert
Telefon: +48 793 762 000
Close Menu
English Skip to content