Eksperci Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Zadaniem Ekspertów jest przekazanie Panelistkom i Panelistom przydatnej wiedzy w zakresie zagadnień związanych z tematem Panelu.

ZADANIA I OBOWIĄZKI EKSPERTÓW:

1. Przekazanie wiedzy Panelistom i Panelistkom w zakresie uzgodnionego zagadnienia związanego z tematem Panelu w formie wystąpienia podczas spotkania Panelu.
2. Odpowiadanie na pytania Panelistów i Panelistek.
3. Przygotowanie w formie pisemnej materiałów zawierających streszczenie wystąpienia, propozycje rekomendacji i odpowiedzi na pytania Panelistów i Panelistek.
4. Opiniowanie propozycji rekomendacji, szczególnie pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i finansowym.

Spotkanie nr 1 - inauguracyjne i edukacyjne (10.04.2021 r.)

Marcin Popkiewicz

Marcin Popkiewicz: fizyk jądrowy, popularyzator nauki i analityk megatrendów. Współautor portali „Ziemia na rozdrożu” oraz Nauka o klimacie; autor książek o klimacie i energetyce.

Tematyka wystąpienia: konieczność głębokich zmian systemowych, Europejski Zielony Ład, główne kierunki transformacji klimatycznej.

Weronika Michalak dyrektorka polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Health and Environment Alliance (HEAL)

Weronika Michalak – pełni funkcję dyrektorki polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Health and Environment Alliance (HEAL) analizującej wpływ czynników środowiskowych na zdrowie obywateli Unii Europejskiej.

Jest autorką i współautorką publikacji oraz artykułów dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza i skutków zmiany klimatu na zdrowie, m.in. „Subwencje dla energetyki węglowej a koszty zdrowotne” czy „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie”, „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie mieszkańców Warszawy”, członkinią grup roboczych ekspertów zdrowia publicznego, aktywną uczestniczką Szczytów Klimatycznych, koordynatorką kampanii HEAL, m.in. kampanii „Lekarze dla Klimatu”, a także organizatorką kilku konferencji poświęconych tematyce zdrowotnych skutków zanieczyszczeń powietrza oraz zmieniającego się klimatu.

Tematyka wystąpienia: wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka

Spotkanie nr 2 - edukacyjne (17.04.2021 r.)

Grzegorz Żebrowski, dyrektor Departamentu Handlu PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie

Grzegorz Żebrowski – od ćwierć wieku związany z energetyką, dyrektor Departamentu Handlu krakowskiej elektrociepłowni (PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie) oraz członek Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Krakowska elektrociepłownia PGE Energia Ciepła jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej dla miasta: wytwarza ponad 70% ciepła sieciowego dostarczanego mieszkańcom Krakowa. Oddział aktywnie podejmuje i realizuje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jest sygnatariuszem umowy z Miastem Kraków. W ramach umowy realizowane są wspólne projekty, które mają na celu wspieranie Miasta i Gminy Kraków w działaniach w zakresie: bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, promocji, edukacji, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz aktywizacji mieszkańców.

Tematyka wystąpienia: rola i znaczenie krakowskiej elektrociepłowni  w dążeniu do niskoemisyjności miasta

Daniel Wolny, Kierownik Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice

Daniel Wolny – Kierownik Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Katowice zajmującego się planowaniem energetycznym, wzrostem efektywności energetycznej i zarządzaniem energią oraz inicjowaniem i koordynowaniem działań związanych z realizacją zadań wynikających z „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”.

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalizacji Inżynieria Energetyczna i Chłodnicza a także studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki, matematyki i audytingu energetycznego. Wykładowca i uczestnik wielu szkoleń i kursów związanych z efektywnością energetyczną i ochroną powietrza. Nauczyciel akademicki.

Tematyka wystąpienia – Działania miasta Katowice w zakresie realizacji PGN

Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Port PC

Paweł Lachman – Ukończył inżynierię środowiska na Politechnice Krakowskiej. W latach 1992-1994 zatrudniony jako specjalista ds. techniki grzewczej w firmie Hydrosolar w Krakowie.
Od 1995 r. do 2021 r. był zatrudniony jako inżynier szkoleniowy w firmie Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie z prowadzenia szkoleń dla instalatorów i projektantów branży grzewczej oraz OZE.

Od 2011 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła czołowego stowarzyszenia branży pomp ciepła.
Od roku 2014 prowadzi kursy certyfikowanego Europejskiego Instalatora OZE w zakresie pomp ciepła w ramach europejskiego systemu szkoleń „Eucert”. Autor ponad 50 specjalistycznych artykułów o tematyce odnawialnych źródeł ciepła i techniki grzewczej.

Tematyka wystąpienia – Pompy ciepła

Spotkanie nr 3 - edukacyjne (24.04.2021 r.)

Dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ

Dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ – socjolożka, pomysłodawczyni i założycielka zespołu Dialogue for Policy.

Specjalizuje się w dyskursywnych analizach polityk publicznych, projektowaniu procesów partycypacyjnych i efektywnej moderacji dyskusji grupowych, także w sytuacjach konfliktowych. Profesor nadzwyczajna w Instytucie Socjologii UJ, stypendystka uniwersytetów w Rzymie i w Jenie, fundacji Marie Curie oraz DAAD.

Kierowała kilkoma projektami finansowanymi  przez Narodowe Centrum Nauki oraz Komisje Europejska(Horizon 2020).

Obecnie współtworzy zespół projektu Energy -SHIFTS H2020 i kieruje zespołem „Tempus Fugit- analiza wizji przyszłości w politykach energetycznych Polski” NCN.  Autorka i redaktorka kilkudziesięciu  publikacji naukowych i raportów dla organizacji publicznych i biznesowych. Czynna moderatorka i trenerka komunikacji. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń z zakresu projektowania strategii komunikacyjnych i procesów dialogu, komunikacji grupowej, tworzenia partnerstw i aktywizacji społecznej.

Członkini Zarządu Research Network „Environment and Society” w ramach European Sociological Association.Współorganizatorka międzynarodowej cyklicznej konfernecji „Energy and Society”.

Pracowała m.in. dla Codework, PGE, JCI, Wawel SA, Tomatoe PR, Polmos-Żyrardów, Wessling Polska, Grupy Żywiec, Wine Concept, a także Urzędu Miasta Krakowa, Centrum Doradztwa Rolniczego, Straży Miejskiej w Krakowie, Współpracowała z PISM, GAP, WSZiB, Kancelarią Prezydenta RP.

Tematyka wystąpienia – Rola mieszkańców w transformacji klimatycznej

Aneta Skubida, współtwórczyni kolektywu eksperckiego Green Dealers.

Aneta Skubida – ekspertka ds. tworzenia nowoczesnych miejskich strategii w duchu neutralności klimatycznej, sprawiedliwej transformacji i podejścia systemowego, współtwórczyni kolektywu eksperckiego Green Dealers.

Menedżerka pierwszych w Polsce wdrożeń innowacji systemowych w miastach z ramienia EIT Climate-KIC. Od 8 lat działa społecznie – w tym w organizacjach pozarządowych. Od 4 lat jest prezeską Stowarzyszenia Wola Mieszkańców – zrzeszającego aktywnych mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz tworzącego ekosystem dla lokalnych formalnych i nieformalnych inicjatyw. Od XII. 2014 r. jest miejską radną (Dzielnica Wola m.st. Warszawy), która jako pierwsza w historii dzielnicy została wybrana z bezpartyjnego komitetu mieszkańców. W swojej działalności skupia się na ochronie klimatu i środowiska (w tym ochroną powietrza oraz zanieczyszczeniami gruntów i wód gruntowych) zielenią w mieście, planowaniem przestrzennym oraz partycypacją obywatelską i współpracy interesariuszy. Posiada również 4,5-letnie doświadczenie pracy w biznesie (energetyka odnawialna). Absolwentka m.in. XXII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego i Szkoły Moderatorów.

Tematka wystąpienia – Podejście systemowe do zmian klimatycznych

Joanna Krawczyk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Joanna Krawczyk – ukończyła architekturę i urbanistykę na Politechnice Łódzkiej oraz podyplomowe studia menedżersko-ekonomiczne dla inżynierów na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze lata po studiach pracowała w biurze projektowym jako asystentka architekta projektując głównie wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Od 2015 r. związana ze Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, gdzie zajmuje się tematyką dot. transformacji energetycznej, a w szczególności energetyką obywatelską. Autorka publikacji “Wspólnoty energetyczne – dobre praktyki europejskie”.

Tematyka wystąpienia – Wspólnoty energetyczne

Nabór na Ekspertów i Ekspertki Panelu

Nabór na Ekspertów i Ekspertki Krakowskiego Panelu Klimatycznego, których zadaniem będzie przekazanie Panelistom przydatnej wiedzy w zakresie zagadnień związanych z tematem Panelu.

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Instytut Polityk Publicznych. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Close Menu
English Skip to content