Eksperci Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Zadaniem Ekspertów jest przekazanie Panelistkom i Panelistom przydatnej wiedzy w zakresie zagadnień związanych z tematem Panelu.

ZADANIA I OBOWIĄZKI EKSPERTÓW:

1. Przekazanie wiedzy Panelistom i Panelistkom w zakresie uzgodnionego zagadnienia związanego z tematem Panelu w formie wystąpienia podczas spotkania Panelu.
2. Odpowiadanie na pytania Panelistów i Panelistek.
3. Przygotowanie w formie pisemnej materiałów zawierających streszczenie wystąpienia, propozycje rekomendacji i odpowiedzi na pytania Panelistów i Panelistek.
4. Opiniowanie propozycji rekomendacji, szczególnie pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i finansowym.

Spotkanie nr 1 - inauguracyjne i edukacyjne (10.04.2021 r.)

Marcin Popkiewicz

Marcin Popkiewicz: fizyk jądrowy, popularyzator nauki i analityk megatrendów. Współautor portali „Ziemia na rozdrożu” oraz Nauka o klimacie; autor książek o klimacie i energetyce.

Tematyka wystąpienia: konieczność głębokich zmian systemowych, Europejski Zielony Ład, główne kierunki transformacji klimatycznej.

Lekarze dla Klimatu to inicjatywa ekspertów ochrony zdrowia – lekarzy, naukowców i ekspertów – przekonanych o konieczności podejmowania zdecydowanych działań w zakresie ochrony klimatu.

Tematyka wystąpienia: wpływ zmian klimatu na zdrowie człowieka.

Nabór na Ekspertów i Ekspertki Panelu

Rozpoczynamy nabór na Ekspertów i Ekspertki Krakowskiego Panelu Klimatycznego, których zadaniem będzie przekazanie Panelistom przydatnej wiedzy w zakresie zagadnień związanych z tematem Panelu.

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Instytut Polityk Publicznych. Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Close Menu
Skip to content