Strony Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Zadaniem Stron jest przekazanie Panelistom i Panelistkom swoich stanowisk i uwag w temacie Panelu. Strony to organizacje pozarządowe i grupy nieformalne oraz inne podmioty, których działalność związana jest z tematem Panelu, lub na które bezpośredni wpływ mają kwestie podczas niego poruszane.

Spotkanie nr 1 - inauguracyjne i edukacyjne (10.04.2021 r.)

Tematyka wystąpienia:  znaczenie zieleni w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych terenów zurbanizowanych.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny zainicjował powstanie pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie. Celem MSK jest wywołanie zmiany w polityce klimatycznej i opini publicznej, tak żeby zatrzymać ocieplenie klimatu poniżej 1.5*C i przeprowadzić potrzebną transformacje w sposób sprawiedliwy społecznie.

Tematyka wystąpienia: podkreślenie jak ogromna jest ranga decyzji podjętych podczas Panelu, poprzez uświadomienie jak wielka jest skala zagrożenia katastrofą klimatyczną. Nakreślenie wizji zeroemisyjnego Krakowa.

Extinction Rebellion jest międzynarodowym, oddolnym ruchem, który walczy z biernością polityków wobec zmian klimatu oraz szóstego masowego wymierania gatunków. Osiągnięcie neutralności klimatycznej jest jednym z podstawowych celów ER.

Tematyka wystąpienia: uświadomienie Panelistek i Panelistów jak wielkim zagrożeniem jest gwałtowna zmiana klimatu. Nakreślenie wizji społeczeństwa, które funkcjonuje w taki sposób, aby umożliwić pełną regenerację zarówno środowiska naturalnego jak i ludzi.

Celem Koła Naukowego Wyzwań Zielonego Ładu jest szerzenie wiedzy o Zielonym Ładzie i jego wyzwaniach, m.in.: zastosowanie odnawialnych źródeł energii, działanie w dziedzinie ochrony klimatu, propagowanie zrównoważonej: mobilności, rolnictwa, łańcucha żywieniowego oraz przemysłu.

Tematyka wystąpienia: urbanistyczna wizja Krakowa. Wykluczenie komunikacyjne. Jak powinien wyglądać mix energetyczny?

Spotkanie nr 2 - edukacyjne (17.04.2021 r.)

Akademia Górniczo Hutnicza, Prof. Piotr Kleczkowski

Tematyka wystąpienia: Jak możemy ratować klimat (siebie)?

Spółdzielnia "Krakowska Elektrownia Społeczna" (KES)

Tematyka wystąpienia: Zwykli Krakowianie współwłaścicielami transformacji energetycznej

Stowarzyszenie "Lepsze Miasto"

Tematyka wystąpienia: Miasto 15-minutowe i obywatelskie farmy solarne

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Tematyka wystąpienia: Energetyka obywatelska (prosumencka) w mieście

Spotkanie nr 3 - edukacyjne (24.04.2021 r.)​

Stowarzyszenie Polska 2050

Europejskie Centrum Czystego Powietrza

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Kozłówce"

Grupa nieformalna "Ziemia To My"

Business Centre Club Loża Małopolska

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Fundacja Otwarty Plan

Partia Lewica Razem

Nabór na Strony Panelu

Zadaniem Stron Krakowskiego Panelu Klimatycznego będzie przekazanie Panelistom i Panelistkom swoich stanowisk i uwag w temacie Panelu.

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Instytut Polityk Publicznych.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Close Menu
English Skip to content