#8 Demokracja deliberacyjna i partycypacyjna w Japonii. Michał Piegzik

#8 Demokracja deliberacyjna i partycypacyjna w Japonii. Michał Piegzik

🔵 Zapraszamy do posłuchania podcastu „W kierunku Europy”.
💬 Gościem podcastu jest Michał A. Piegzik – doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, samodzielny badacz na Tokijskim Uniwersytecie Metropolitarnym, dwukrotnie nagradzany stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji dla zagranicznych naukowców (JASSO w latach 2016-2017, MEXT w latach 2020-2022). Autor pięciu monografii i ponad 20 artykułów z zakresu wojny na Pacyfiku oraz dawnego i współczesnego japońskiego prawa cywilnego w języku polskim, angielskim i japońskim. W swoich badaniach koncentruje się na wykazaniu różnic ideologicznych i kulturowych pomiędzy europejskim i japońskim systemem prawa prywatnego, z naciskiem na prawo rodzinne.

Poruszane tematy:

🔹 Demokracja deliberatywna popularyzuje się i rozwija w wielu demokratycznych państwach świata. Wykorzystywana jest w wielu działaniach publicznych. Po katastrofie elektrowni atomowej w Fukushimie japoński rząd wykorzystał sondaż deliberatywny do szerokich konsultacji społecznych w kwestii przyszłości energetyki jądrowej w państwie. Proces spowodował poszerzenie wiedzy uczestniczących w nim obywateli w dziedzinie energetyki pochodzącej z atomu. Na podstawie zebranych opinii rząd Japonii zobowiązał się do wyeliminowania zależności od energii jądrowej do 2030 roku.

🔹 W jakich okolicznościach rządzący Japonią zdecydowali się przedsięwziąć podobne środki do prowadzenia konsultacji społecznych?

🔹 Jakie inne przykłady tej formy demokracji praktykowane są w Japonii? Czy społeczeństwo japońskie otwarte jest na uczestnictwo w zgromadzeniach, panelach i innych procesach deliberacyjnych?

🔹 Co łączy państwa Grupy Wyszehradzkiej i Japonię?


Rozmowę poprowadził Bartłomiej Małczyński, specjalista ds. Unii Europejskiej w EUROPE DIRECT Kraków, współpracownik merytoryczny Instytutu Polityk Publicznych.

____________________________
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Close Menu
English Skip to content