Centrum Obywatelskie Centrum C 10 w Krakowie

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 w Krakowie

Centrum Obywatelskie Centrum C 10. Edycja 2024 - 2026

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 to zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa, realizowane od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2026 r. przez Fundację Instytut Polityk Publicznych.

Główne cele Centrum C 10 to wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkanek i mieszkańców Krakowa, a także zwiększenie skuteczności grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych w realizacji ich misji.
Centrum C 10 stanowi ogólnodostępną i przyjazną przestrzeń, która zapewnia kompleksową pomoc dla rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej w Krakowie. Centrum wspiera zaangażowanie samych mieszkańców, a także integruje krakowskie środowisko organizacji trzeciego sektora.
Mnogość wsparcia i działań Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 w zakresie infrastruktury, pomocy administracyjnej, szkoleń czy doradztwa pozwala w sposób kompleksowy odpowiedzieć na potrzeby wszystkich beneficjentów.
Dzięki wsparciu finansowemu Miasta Krakowa korzystanie z oferty Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 jest nieodpłatne.

Regulamin Centrum C 10 dostępny jest do pobrania poniżej:
Regulamin funkcjonowania „CENTRUM OBYWATELSKIEGO CENTRUM C 10”

Dzięki Centrum Obywatelskiemu Centrum C 10 mieszkanki i mieszkańcy Krakowa, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe mają możliwość skorzystania z wielu form wsparcia, m.in. takich jak:

 1. infrastruktura: bezpłatne udostępnianie dwóch sal, gwarantujących komfort pracy oraz przeprowadzenie szkoleń czy warsztatów, jak również spotkań w mniejszych grupach;
 2. wsparcie administracyjne: dostęp do telefonu i Internetu, możliwość przechowywania dokumentacji oraz korzystania z adresu korespondencyjnego;
 3. biblioteka: korzystanie z ogólnodostępnej bazy wiedzy i publikacji;
 4. warsztaty i szkolenia, których tematyka jest dopasowana do potrzeb i oczekiwań odbiorców. Przykładowe szkolenia: wprowadzenie do zarządzania projektami, wystąpienia publiczne, ochrona danych osobowych, tworzenie statutów organizacji pozarządowych;
 5. pozostałe warsztaty, w tym prowadzone przez wolontariuszy, np. artystyczne, komputerowe, plastyczne;
 6. inne wydarzenia: moderowane spotkania tematyczne i branżowe, akcje informacyjno-promocyjne, cykliczne spotkania aktywnych mieszkańców, międzypokoleniowe spotkania integracyjne, networking i wymiana doświadczeń, slajdowiska czy spotkania z ekspertami;
 7. doradztwo i mentoring w zakresie prowadzenia i rozwoju organizacji pozarządowej;
 8. doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych;
 9. doradztwo w zakresie realizacji i rozliczania projektów;
 10. coaching i mentoring;
 11. wsparcie prawne;
 12. ankietyzacja i badanie problemów i oczekiwań: organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, mieszkańców Krakowa, a także wypracowywanie rekomendacji w tym zakresie;
 13. szerokie działania komunikacyjne oraz edukacyjne budujące wzrost zaangażowania obywatelskiego, oraz zwiększające skuteczność działań grup i organizacji pozarządowych. Działania te mają charakter wspierający dla podmiotów już doświadczonych, a inkubujący dla tych, które poza pomysłem i chęciami nie mają narzędzi do realizacji swoich inicjatyw oraz animacyjny dla mieszkańców Krakowa.

Oprócz tego w  tej edycji Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 zostanie zaktualizowany Informator NGO. Oferta organizacji pozarządowych dla mieszkańców Krakowa.

Dane kontaktowe
Adres: os. Centrum C 10 (wejście od al. Przyjaźni), 31-931 Kraków.
Tel.: 578 562 000
E-mail: c10@ipp.expert
Facebook: https://www.facebook.com/centrumobywatelskiecentrumc10/
Instagram: https://www.instagram.com/centrum_obywatelskie_c10/
Strona internetowa: c10.krakow.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek: 12.00–19.00
wtorek: 08.00-15.00
środa: 12.00–19.00
czwartek: 12.00–19.00
piątek: 08.00-15.00

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Centrum Obywatelskie Centrum C 10. Edycja 2022 - 2023

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 to zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa, realizowane od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. przez Fundację Instytut Polityk Publicznych.

Dzięki Centrum Obywatelskiemu Centrum C 10 mieszkanki i mieszkańcy Krakowa, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe mieli możliwość skorzystania z wielu form wsparcia, m.in. takich jak:

 1. infrastruktura: bezpłatne udostępnianie dwóch sal, gwarantujących komfort pracy oraz przeprowadzenie szkoleń czy warsztatów, jak również spotkań w mniejszych grupach;
 2. wsparcie administracyjne: dostęp do telefonu i Internetu, możliwość przechowywania dokumentacji oraz korzystania z adresu korespondencyjnego;
 3. biblioteka: korzystanie z ogólnodostępnej bazy wiedzy i publikacji;
 4. warsztaty i szkolenia, których tematyka jest dopasowana do potrzeb i oczekiwań odbiorców. Przykładowe szkolenia: wprowadzenie do zarządzania projektami, wystąpienia publiczne, ochrona danych osobowych, tworzenie statutów organizacji pozarządowych;
 5. pozostałe warsztaty, w tym prowadzone przez wolontariuszy, np. artystyczne, komputerowe, plastyczne;
 6. inne wydarzenia: moderowane spotkania tematyczne i branżowe, akcje informacyjno-promocyjne, cykliczne spotkania aktywnych mieszkańców, międzypokoleniowe spotkania integracyjne, networking i wymiana doświadczeń, slajdowiska czy spotkania z ekspertami;
 7. doradztwo i mentoring w zakresie prowadzenia i rozwoju organizacji pozarządowej;
 8. doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowych;
 9. doradztwo w zakresie realizacji i rozliczania projektów;
 10. coaching i mentoring;
 11. wsparcie prawne;
 12. ankietyzacja i badanie problemów i oczekiwań: organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, mieszkańców Krakowa, a także wypracowywanie rekomendacji w tym zakresie;
 13. szerokie działania komunikacyjne oraz edukacyjne budujące wzrost zaangażowania obywatelskiego, oraz zwiększające skuteczność działań grup i organizacji pozarządowych. Działania te mają charakter wspierający dla podmiotów już doświadczonych, a inkubujący dla tych, które poza pomysłem i chęciami nie mają narzędzi do realizacji swoich inicjatyw oraz animacyjny dla mieszkańców Krakowa.

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Centrum Obywatelskie Centrum C 10. Edycja 2020 - 2021

Centrum C 10 to przyjazna, bezpłatna przestrzeń dla mieszkańców Krakowa: miejsce do pracy i rozwoju. Główne cele realizacji zadania pn. „Centrum Obywatelskie Centrum C 10” w trakcie edycji 2020 – 2021 to wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkanek i mieszkańców Krakowa oraz zwiększenie skuteczności grup nieformalnych i NGO w realizacji ich misji. Centrum wspierało zaangażowanie społeczne i aktywności obywatelskie w Krakowie, a także integrowało krakowskie środowisko organizacji trzeciego sektora.

Mnogość wsparcia i działań Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 w zakresie infrastruktury, wsparcia administracyjnego i doradztwa pozwoliło w sposób kompleksowy odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców i organizacji pozarządowych.

Centrum C 10 oferowało:

 • warsztaty i szkolenia z zakresu: zarządzania projektami i zarządzania zespołem, promocji inicjatyw społecznych, PR, motywowania pozafinansowego, a także warsztaty liderskie oraz symulacje rozmowy ze sponsorem. Zgodnie z zasadą empowerment tematyka była uzgodniona i dopasowana do potrzeb i oczekiwań odbiorców. Mieszkanki i mieszkańcy byli aktywnie zachęcani do zgłaszania własnych propozycji w siedzibie C 10 lub przez formularz elektroniczny na stronie C 10,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia i rozwoju organizacji pozarządowej, wsparcie mentoringowe/rozwojowe w dziedzinach takich jak m.in. działalność nieodpłatna/odpłatna i gospodarcza, status OPP, budowanie strategii, pozyskiwanie środków finansowych: przygotowywanie wniosków projektowych; środki lokalne, regionalne i ogólnopolskie, środki krajowe i zagraniczne,
 • wsparcie projektowe: pomoc w przygotowaniu wniosków, wsparcie przy rozliczeniu,
 • wsparcie administracyjne: dostęp do telefonu i Internetu, możliwość przechowywania dokumentacji, możliwość korzystania z adresu korespondencyjnego,
 • wsparcie prawne: cykliczne informacje w newsletterze, mediach społecznościowych; cykliczne szkolenia z wybranych zagadnień; konsultacje prawne dla ngo/grup nieformalnych oraz konkretna pomoc — przygotowanie wniosku o dostęp do informacji publicznej, wniosku do KRS, wniosku o przyspieszenie sprawy, regulaminu konkursu, zgody marketingowej w newsletterze, zgody uczestników na wykonywanie zdjęć,
 • bibliotekę NGO: ogólnodostępna baza wiedzy i publikacji,
 • pozostałe warsztaty, w tym prowadzone przez wolontariuszy, np. fotograficzne, językowe, graficzne, komputerowe, gimnastyka,
 • inne wydarzenia: moderowane spotkania tematyczne i branżowe, akcje informacyjno-promocyjne, cykliczne spotkania aktywnych mieszkańców, międzypokoleniowe spotkania integracyjne, networking i wymiana doświadczeń wymiana dobrych praktyk, slajdowiska, spotkania z ekspertami.

Od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2021 roku finansowane ze środków Miasta Krakowa, zadanie publiczne „Centrum Obywatelskie Centrum C 10” realizowane było przez Fundację Instytut Polityk Publicznych.

Korzystanie z oferty Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 było nieodpłatne.

Instytut Polityk Publicznych — zmieniamy Kraków na lepsze!

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Miejska Platforma Internetowa “Magiczny Kraków”

Miejski Portal dla Organizacji Pozarządowych

Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Close Menu
English Skip to content