Krakowski Panel Klimatyczny: konsultacje społeczne

Krakowski Panel Klimatyczny: konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w pigułce

📍 Ponad 2️⃣0️⃣0️⃣ osób wzięło udział w spotkaniach informacyjno-warsztatowych.
📍 Otrzymaliśmy więcej niż 1️⃣2️⃣0️⃣ formularzy konsultacyjnych.
📍 Łącznie zebraliśmy ponad 3️⃣0️⃣0️⃣ uwag i sugestii!

📍 Dostaliśmy ponad 1️⃣6️⃣0️⃣ prac w ramach konkursu „Dzieci tworzą dla klimatu”.

Liczne sugestie i uwagi będziemy wykorzystywać w dalszych pracach nad Panelem.

Prezentacje ze wszystkich spotkań konsultacyjnych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Ponadto w Strefie Wiedzy znajdują się materiały edukacyjne i informacyjne związane z Krakowskim Panelem Klimatycznym.
Zachęcamy do zapoznania się: https://ipp.expert/artykuly/strefa-wiedzy-krakowskiego-panelu-klimatycznego/
Relacje ze spotkań znajdą Państwo na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/InstytutPolitykPublicznych

Ogłoszenie ws. konsultacji społecznych w ramach
Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Fundacja Instytut Polityk Publicznych, operator Krakowskiego Panelu klimatycznego, we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMK oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych które odbędą się w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Konsultacje trwają w okresie od 4 stycznia do 29 stycznia 2021 r.
 

Przedmiot konsultacji:
1. Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.
2. Kwestie organizacyjne dotyczące organizacji Krakowskiego Panelu Klimatycznego.

Oraz dodatkowo:

– zapewnienie transparentności prac nad Krakowskim Panelem Klimatycznym,
–  skonsultowanie regulaminu Krakowskiego Panelu Klimatycznego,
– zapewnienie informacji nt. przebiegu procesu panelu, takich jak m.in. zasady doboru ekspertów oraz zgłaszania i wyboru stron Panelu,
– skonsultowanie sposobu wyznaczania członków zespołu monitorującego  i zasad jego działania,
– zebranie pomysłów do wykorzystania w ramach prac panelowych.

Cel konsultacji: wysłuchanie głosu mieszkańców i mieszkanek Krakowa oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie wspólnych działań w obszarze wyzwań klimatycznych i działań Krakowa oraz zebranie uwag dotyczących samej organizacji panelu, zebranie pomysłów w zakresie ograniczenia zużycia energii i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej.

Konsultacje społeczne są prowadzone, zgodnie z uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w związku z Ogłoszeniem Prezydenta Miasta Krakowa otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Krakowski Panel Klimatyczny”.

 

Formy i plan konsultacji społeczny

Poniżej umieszczamy instrukcję, która pozwoli zainstalować program i uczestniczyć w spotkaniach na platformie ZOOM:

Proszę wybrać Join without camera jeśli nie chcemy być widoczni lub Join with camera.

Jeżeli jednak wybiorą Państwo opcję Join with camera wyrażacie Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych jakim jest wizerunek. Informacja na temat jak będą przetwarzane Państwa dane w postaci wizerunku przekazujemy w postaci dokumentu pdf do pobrania.

Prosimy o zapoznanie się.

4. Formularze konsultacyjne

Formularze do pobrania w formacie docx:

Wypełniony formularz można dostarczyć do 29 stycznia 2021 r.:
1. drogą elektroniczną: uzupełniony i przesłany formularz Microsoft Forms;
2. drogą elektroniczną: forma skanu/zdjęcia wypełnionego i podpisanego formularza przesłana na adres e-mail: ipp@ipp.expert. W tytule e-maila prosimy wpisać: „Krakowski Panel Klimatyczny – konsultacje społeczne”;
3. pocztą tradycyjną: na adres Fundacja Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, z dopiskiem: „Krakowski Panel Klimatyczny – konsultacje społeczne”; obowiązuje data wpływu;
4. osobiście: do siedziby Fundacji Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.
5. przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Krakowski Panel Klimatyczny”.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:
– mailowo: ipp@ipp.expert lub
– telefonicznie: 793 762 000.

W najbliższym czasie przekażemy więcej informacji nt. spotkań w ramach konsultacji społecznych. Zapraszamy do obserwowania naszych kanałów informacyjnych:

Facebook: https://www.facebook.com/InstytutPolitykPublicznych

5. Dyżury telefoniczne pod numerem telefonu: +48 793 762 000

Terminy dyżurów:

– 16 stycznia 2021 (sobota): 10:00-12:00

– 22 stycznia 2021 (piątek): 17:00-19:00

– 23 stycznia 2021 (sobota): 10:00-12:00

– 29 stycznia 2021 (piątek): 10:00-12:00

– 29 stycznia 2021 (piątek): 14:00-16:00

6. Raport wynikowy

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Instytut Polityk Publicznych.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Close Menu
English Skip to content