Instytut
Polityk
Publicznych

Instytut
Polityk
Publicznych

Misją Instytutu Polityk Publicznych jest doskonalenie Rzeczypospolitej, jej instytucji i organów, budowa wspólnoty aktywnych obywateli i wzmacnianie pozycji Polski w Europie i świecie.

Zmieniamy Polskę na lepsze poprzez m.in.:

  • prace eksperckie
  • działalność publikacyjną
  • projekty naukowe
  • akcje społeczne
  • działalność strażniczą
  • działalność edukacyjną i popularyzatorską
> 0
sympatyków
0
Członków zespołu
> 0
pobrań materiałów z naszej strony internetowej
> 0
zrealizowanych wydarzeń i spotkań
0
partnerów w projektach
0
projektów
0
m2 powierzchni biurowej
> 0
wypitych kaw 😉
Źródła demokracji deliberatywnej. Piotr W. Juchacz
Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Piotr W. Juchacz – polski filozof, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Dyrektor Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami – DIKASTAI. Wice-Prezydent  European Network of Associations of Lay Judges. Autor licznych publikacji z obszaru współczesnych teorii demokracji, a zwłaszcza teorii demokracji deliberatywnej, w tym […]
Eurosceptycyzm, populizm i integracja europejska. Justyna Miecznikowska
Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu jest dr hab. Justyna Miecznikowska – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz członek Towarzystwa Polsko-Austriackiego, w latach 2012 – 2022 była ekspertką sieci Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.  Autorka licznych publikacji dot. europeizacji partii i systemów […]
Eurowybory, postawy obywatelskie i demokracja deliberatywna. Lena Kolarska-Bobińska
Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu jest prof. zw. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska – profesor socjologii. Była dyrektor CBOS i Instytutu Spraw Publicznych. Europosłanka w latach 2009 – 2013. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2013 – 2015.  💬 Poruszane tematy:🔹 Jakie postawy obywatelskie wobec eurowyborów obecne są wśród Polaków? Jak postawy te wyglądają na tle postaw obywatelskich w innych państwach Unii Europejskiej?🔹 Jak […]
Demokracja deliberacyjna w polityce miejskiej i Euroregiony. Michał Sęk
Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Michał Sęk — badacz i koordynator projektów, ekspert od spraw miejskich. Były pracownik Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmował się wpływem rozwiązań systemowych na rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach wieloetnicznych. Członek redakcji Magazynu Miasta. Z wykształcenia geograf, specjalizujący się w rozwoju regionalnym. Hobbystycznie zajmujący się Indonezją oraz wspinaniem. 💬 Poruszane tematy:🔹 Jak demokracja deliberacyjna wpływa na politykę miejską w Unii […]
Polityka spójności i Unia Walutowa. Aleksandra Borowicz
Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu dr Aleksandra Borowicz – adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.  Specjalizuje się w tematyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz ekonomiki integracji europejskiej. Ma doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Członek zarządu oraz skarbnik w Polskim Stowarzyszeniu Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). Członek eksperckiej sieci Team Europe przy Komisji Europejskiej powołany na lata 2019-2024 oraz kierownik studium […]
Demokracja deliberacyjna i populizm w UE. Wojciech Białożyt
Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Wojciech Białożyt jest doradcą politycznym w Sojuszu Liberałów i Demokratów dla Europy (ALDE Party) w Brukseli. Jest również członkiem zarządu Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka. W przeszłości był menedżerem i analitykiem ds. europejskich w sektorze think-tanków i organizacji pozarządowych w Polsce. 💬 Poruszane tematy: 🔹 Program polityczny partii ALDE – Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. 🔹 ALDE to europejska […]
Demokracja deliberacyjna w V4. Filip Pazderski
Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Filip Pazderski – prawnik i socjolog po studiach na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył również European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation w Wenecji. Obecnie kończy pracę doktorską w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Analityk oraz kierownik projektów dotyczących edukacji obywatelskiej, społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji publicznej oraz jakości demokracji i funkcjonowania państwa prawa w Programie Społeczeństwa Obywatelskiego i Demokracji Instytutu […]
Europejski horyzont polityki miejskiej. Ewa Heczko-Hyłowa
Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z Ewą Heczko-Hyłową, dr inż. architektem. Od dyplomu jest urbanistką akademicką, od 1989 r. gromadzi europejską wiedzę urbanistyczną. B. Sekretarz Naukowy Instytutu Rozwoju Miast (2006 – 2013), inicjatorka i koordynatorka projektów badawczych krajowych i UE na Politechnice Krakowskiej (1989 – 2004).      W sieci Team Europe zajmuje się: europejskimi standardami strategicznego planowania urbanistycznego [podstawa zarządzania długoterminowym, zrównoważonym rozwojem i odnową miasta]; […]
Źródła demokracji deliberatywnej. Piotr W. Juchacz
Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Piotr W. Juchacz – polski filozof, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Dyrektor Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami – DIKASTAI. Wice-Prezydent  European Network of Associations of Lay Judges. Autor licznych publikacji z obszaru współczesnych teorii demokracji, a zwłaszcza teorii demokracji deliberatywnej, w tym […]
Eurosceptycyzm, populizm i integracja europejska. Justyna Miecznikowska
Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu jest dr hab. Justyna Miecznikowska – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz członek Towarzystwa Polsko-Austriackiego, w latach 2012 – 2022 była ekspertką sieci Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.  Autorka licznych publikacji dot. europeizacji partii i systemów […]
Eurowybory, postawy obywatelskie i demokracja deliberatywna. Lena Kolarska-Bobińska
Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu jest prof. zw. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska – profesor socjologii. Była dyrektor CBOS i Instytutu Spraw Publicznych. Europosłanka w latach 2009 – 2013. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2013 – 2015.  💬 Poruszane tematy:🔹 Jakie postawy obywatelskie wobec eurowyborów obecne są wśród Polaków? Jak postawy te wyglądają na tle postaw obywatelskich w innych państwach Unii Europejskiej?🔹 Jak […]
Demokracja deliberacyjna w polityce miejskiej i Euroregiony. Michał Sęk
Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Michał Sęk — badacz i koordynator projektów, ekspert od spraw miejskich. Były pracownik Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmował się wpływem rozwiązań systemowych na rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach wieloetnicznych. Członek redakcji Magazynu Miasta. Z wykształcenia geograf, specjalizujący się w rozwoju regionalnym. Hobbystycznie zajmujący się Indonezją oraz wspinaniem. 💬 Poruszane tematy:🔹 Jak demokracja deliberacyjna wpływa na politykę miejską w Unii […]
Polityka spójności i Unia Walutowa. Aleksandra Borowicz
Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościnią podcastu dr Aleksandra Borowicz – adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.  Specjalizuje się w tematyce zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz ekonomiki integracji europejskiej. Ma doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Członek zarządu oraz skarbnik w Polskim Stowarzyszeniu Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA). Członek eksperckiej sieci Team Europe przy Komisji Europejskiej powołany na lata 2019-2024 oraz kierownik studium […]
Demokracja deliberacyjna i populizm w UE. Wojciech Białożyt
Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Wojciech Białożyt jest doradcą politycznym w Sojuszu Liberałów i Demokratów dla Europy (ALDE Party) w Brukseli. Jest również członkiem zarządu Fundacji Centrum im. Prof. Bronisława Geremka. W przeszłości był menedżerem i analitykiem ds. europejskich w sektorze think-tanków i organizacji pozarządowych w Polsce. 💬 Poruszane tematy: 🔹 Program polityczny partii ALDE – Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. 🔹 ALDE to europejska […]
Demokracja deliberacyjna w V4. Filip Pazderski
Zapraszamy do wysłuchania podcastu „W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Filip Pazderski – prawnik i socjolog po studiach na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył również European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation w Wenecji. Obecnie kończy pracę doktorską w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Analityk oraz kierownik projektów dotyczących edukacji obywatelskiej, społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji publicznej oraz jakości demokracji i funkcjonowania państwa prawa w Programie Społeczeństwa Obywatelskiego i Demokracji Instytutu […]
Europejski horyzont polityki miejskiej. Ewa Heczko-Hyłowa
Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z Ewą Heczko-Hyłową, dr inż. architektem. Od dyplomu jest urbanistką akademicką, od 1989 r. gromadzi europejską wiedzę urbanistyczną. B. Sekretarz Naukowy Instytutu Rozwoju Miast (2006 – 2013), inicjatorka i koordynatorka projektów badawczych krajowych i UE na Politechnice Krakowskiej (1989 – 2004).      W sieci Team Europe zajmuje się: europejskimi standardami strategicznego planowania urbanistycznego [podstawa zarządzania długoterminowym, zrównoważonym rozwojem i odnową miasta]; […]
Integracja Europejska. Agnieszka Nitszke
Przy okazji dyskusji na temat priorytetu Komisji Europejskiej „Promowanie naszego europejskiego stylu życia” w kolejnym spotkaniu z cyklu „Komentarz ekspertów” porozmawialiśmy o integracji europejskiej, relacjach łączących UE i Szwajcarię, a także o tendencjach w podejściu do UE w Grupie Wyszehradzkiej.  👋 W „Komentarzu ekspertów” gościliśmy dr Agnieszkę Nitszke, politolożkę, adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe to integracja europejska, w tym polityki europejskie i instytucje UE, […]
Migracje i polityka strachu w UE. Karol Wilczyński
🟡 Przy okazji dyskusji o migracjach i polityce strachu w Unii Europejskiej rozmawiamy o tym, czym charakteryzuje się polska polityka migracyjna oraz jak Polska i polskie społeczeństwo reaguje na wydarzenia z granicy polsko-białoruskiej oraz polsko-ukraińskiej. 👋 Gościem „Komentarza ekspertów” jest dr Karol Wilczyński – organizator społeczności i strateg komunikacji, który prowadził liczne kampanie polityczne, społeczne i crowdfundingowe. Także współtworzył organizacje: m.in. Ekipę Szymona Hołowni, Grupę Granica czy Salam Lab. Obecnie […]
Demokracja deliberacyjna i partycypacyjna w Japonii. Michał Piegzik
🔵 Zapraszamy do posłuchania podcastu „W kierunku Europy”. 💬 Gościem podcastu jest Michał A. Piegzik – doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, samodzielny badacz na Tokijskim Uniwersytecie Metropolitarnym, dwukrotnie nagradzany stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji dla zagranicznych naukowców (JASSO w latach 2016-2017, MEXT w latach 2020-2022). Autor pięciu monografii i ponad 20 artykułów z zakresu wojny na Pacyfiku oraz dawnego i współczesnego japońskiego prawa cywilnego […]
Rok wojny w Ukrainie
Minął ROK od początku niesprowokowanej i brutalnej INWAZJI Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zapraszamy do posłuchania komentarza ekspertów na temat tego, co się zmieniło, jakie są postępy i jakich zmian oczekujemy w najbliższym czasie. 📅 Data 24 lutego 2022 r. przeszła do historii jako dzień, w którym Federacja Rosyjska rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Nieuzasadniony atak na niepodległe i suwerenne państwo, jakim jest Ukraina, wywołało znaczne zaniepokojenie nie tylko w samej Ukrainie, Europie, […]
Deliberative Democracy in the United States in the 21st Century. Christopher Strong
By: Christopher Strong — a political analyst. He holds a BA in Political Science from Auburn University and MA in Geopolitical Studies from Charles University. Deliberative democracy through citizens’ assemblies and similar events such as citizens’ polls, citizens’ juries, and more are gaining popularity worldwide. The growing popularity has some experts hoping that deliberative democracy can at least […]
Chiny i V4. Patryk Szczotka
Zapraszamy do wysłuchania podcastu “W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Patryk Szczotka – absolwent filologii dalekowschodniej ze specjalnością chińską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kierunku China and International Relations na Aalborg University i University of International Relations (国际关系学院) w Pekinie. Jego zainteresowania naukowe to relacje polityczne i gospodarcze pomiędzy Unią Europejską, Chinami oraz krajami Azji Południowo-Wschodniej. 💬 Poruszane tematy:🔹 IX dialog wysokiego szczebla UE-Chiny w dziedzinie gospodarki […]
Konferencja w sprawie Przyszłości Europy. Karolina Borońska-Hryniewiecka
🔵 Zapraszamy do posłuchania podcastu „W kierunku Europy!” na temat Konferencji ws. Przyszłości Europy. 💬 Rozmawiamy z dr hab. Karoliną Borońską-Hryniewiecką, która jest badaczką i wykładowczynią w Instytucie Politologii oraz Katedrze Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również badaczką wizytującą w Europejskim Centrum Socjologii i Nauk Politycznych Uniwersytetu Panthéon-Sorbonne. Jej zainteresowania badawcze sytuują się na styku studiów nad integracją europejską i funkcjonowaniem demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej […]
Prezydencja czeska w obliczu wyzwań stojących przed UE
🔵 Droga ku stabilizacji – Prezydencja czeska w obliczu wyzwań stojących przed UE Bieżące prezydencje Rady UE: francuska, czeska i szwedzka – stanęły w obliczu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i kolejnego, spowodowanego agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wspólnie dążą do znalezienia rozwiązań dla nowych i przyszłych wyzwań dla wspólnoty europejskiej. Utrzymanie stabilność gospodarczej, energetycznej, finansowej i społecznej w niestabilnych czasach to zadanie wyjątkowo trudne – pandemia, inflacja, migracja, wojna oddziałowują […]
Integracja Europejska. Agnieszka Nitszke
Przy okazji dyskusji na temat priorytetu Komisji Europejskiej „Promowanie naszego europejskiego stylu życia” w kolejnym spotkaniu z cyklu „Komentarz ekspertów” porozmawialiśmy o integracji europejskiej, relacjach łączących UE i Szwajcarię, a także o tendencjach w podejściu do UE w Grupie Wyszehradzkiej.  👋 W „Komentarzu ekspertów” gościliśmy dr Agnieszkę Nitszke, politolożkę, adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe to integracja europejska, w tym polityki europejskie i instytucje UE, […]
Migracje i polityka strachu w UE. Karol Wilczyński
🟡 Przy okazji dyskusji o migracjach i polityce strachu w Unii Europejskiej rozmawiamy o tym, czym charakteryzuje się polska polityka migracyjna oraz jak Polska i polskie społeczeństwo reaguje na wydarzenia z granicy polsko-białoruskiej oraz polsko-ukraińskiej. 👋 Gościem „Komentarza ekspertów” jest dr Karol Wilczyński – organizator społeczności i strateg komunikacji, który prowadził liczne kampanie polityczne, społeczne i crowdfundingowe. Także współtworzył organizacje: m.in. Ekipę Szymona Hołowni, Grupę Granica czy Salam Lab. Obecnie […]
Demokracja deliberacyjna i partycypacyjna w Japonii. Michał Piegzik
🔵 Zapraszamy do posłuchania podcastu „W kierunku Europy”. 💬 Gościem podcastu jest Michał A. Piegzik – doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, samodzielny badacz na Tokijskim Uniwersytecie Metropolitarnym, dwukrotnie nagradzany stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji dla zagranicznych naukowców (JASSO w latach 2016-2017, MEXT w latach 2020-2022). Autor pięciu monografii i ponad 20 artykułów z zakresu wojny na Pacyfiku oraz dawnego i współczesnego japońskiego prawa cywilnego […]
Rok wojny w Ukrainie
Minął ROK od początku niesprowokowanej i brutalnej INWAZJI Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zapraszamy do posłuchania komentarza ekspertów na temat tego, co się zmieniło, jakie są postępy i jakich zmian oczekujemy w najbliższym czasie. 📅 Data 24 lutego 2022 r. przeszła do historii jako dzień, w którym Federacja Rosyjska rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Nieuzasadniony atak na niepodległe i suwerenne państwo, jakim jest Ukraina, wywołało znaczne zaniepokojenie nie tylko w samej Ukrainie, Europie, […]
Deliberative Democracy in the United States in the 21st Century. Christopher Strong
By: Christopher Strong — a political analyst. He holds a BA in Political Science from Auburn University and MA in Geopolitical Studies from Charles University. Deliberative democracy through citizens’ assemblies and similar events such as citizens’ polls, citizens’ juries, and more are gaining popularity worldwide. The growing popularity has some experts hoping that deliberative democracy can at least […]
Chiny i V4. Patryk Szczotka
Zapraszamy do wysłuchania podcastu “W kierunku Europy!”. Gościem podcastu jest Patryk Szczotka – absolwent filologii dalekowschodniej ze specjalnością chińską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz kierunku China and International Relations na Aalborg University i University of International Relations (国际关系学院) w Pekinie. Jego zainteresowania naukowe to relacje polityczne i gospodarcze pomiędzy Unią Europejską, Chinami oraz krajami Azji Południowo-Wschodniej. 💬 Poruszane tematy:🔹 IX dialog wysokiego szczebla UE-Chiny w dziedzinie gospodarki […]
Konferencja w sprawie Przyszłości Europy. Karolina Borońska-Hryniewiecka
🔵 Zapraszamy do posłuchania podcastu „W kierunku Europy!” na temat Konferencji ws. Przyszłości Europy. 💬 Rozmawiamy z dr hab. Karoliną Borońską-Hryniewiecką, która jest badaczką i wykładowczynią w Instytucie Politologii oraz Katedrze Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest również badaczką wizytującą w Europejskim Centrum Socjologii i Nauk Politycznych Uniwersytetu Panthéon-Sorbonne. Jej zainteresowania badawcze sytuują się na styku studiów nad integracją europejską i funkcjonowaniem demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej […]
Prezydencja czeska w obliczu wyzwań stojących przed UE
🔵 Droga ku stabilizacji – Prezydencja czeska w obliczu wyzwań stojących przed UE Bieżące prezydencje Rady UE: francuska, czeska i szwedzka – stanęły w obliczu kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 i kolejnego, spowodowanego agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wspólnie dążą do znalezienia rozwiązań dla nowych i przyszłych wyzwań dla wspólnoty europejskiej. Utrzymanie stabilność gospodarczej, energetycznej, finansowej i społecznej w niestabilnych czasach to zadanie wyjątkowo trudne – pandemia, inflacja, migracja, wojna oddziałowują […]
Strefa wiedzy Krakowskiego Panelu Klimatycznego
Strefa wiedzy Krakowskiego Panelu Klimatycznego W Strefie Wiedzy znajdą Państwo materiały edukacyjne i informacyjne związane z Krakowskim Panelem Klimatycznym. Zachęcamy do zapoznania się!  Materiały ze spotkań panelowych   Krakowski Panel Klimatyczny.  Spotkanie nr 1 – inauguracyjne i edukacyjne (10.04.2021 r.) Prezentacja: Konieczność głębokich zmian systemowych, Europejski Zielony Ład, główne kierunki transformacji klimatycznej. Marcin Popkiewicz Prezentacja: Na martwej planecie nie ma Krakowa! Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Prezentacja: […]
Łódzki Panel Obywatelski – Zieleń w mieście
Raport podsumowujący Łódzki Panel Obywatelski „Zieleń w mieście” Prezentowany raport jest efektem 7-miesięcznego procesu prac nad Łódzkim Panelem Obywatelskim „Zieleń w Mieście”, pierwszym panelem obywatelskim w Polsce przeprowadzonym w sposób zdalny. Głosowanie nad rekomendacjami poprzedzały spotkania edukacyjne w formie stacjonarnej oraz internetowej. Panelistki i Paneliści wzięli udział w wykładach, podczas których zdobywali niezbędną wiedzę i mieli możliwość zadawania pytań ekspertom. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zmieniła się forma spotkań panelowych, […]
NABÓR NA INTERESARIUSZY Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”
Rozpoczynamy nabór na interesariuszy Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście!”, których zadaniem będzie przekazanie Panelistom swojego stanowiska w wybranych obszarach merytorycznych. TEMATYKA PANELU: 1. 7 marca 2020 r. (sobota): Jak kształtować zieleń w mieście? 1.1. Jakiego rodzaju zieleń i w jakiej ilości jest warunkiem do dobrego życia w centrum Łodzi? 1.2. Jaka powinna być struktura zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa? 1.3. Jak osiągnąć taką strukturę zieleni […]
NABÓR NA EKSPERTÓW Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście”
Rozpoczynamy nabór na 15 ekspertów Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście!”, których zadaniem będzie przekazanie Panelistom przydatnej wiedzy w wybranych obszarach merytorycznych. TEMATYKA PANELU: 1. 7 marca 2020 r. (sobota): Jak kształtować zieleń w mieście? 1.1. Jakiego rodzaju zieleń i w jakiej ilości jest warunkiem do dobrego życia w centrum Łodzi? 1.2. Jaka powinna być struktura zieleni w skali podwórka/ulicy/sąsiedztwa? 1.3. Jak osiągnąć taką strukturę […]
Close Menu
Skip to content