Publikacje

Raport podsumowujący Łódzki Panel Obywatelski Zieleń w Mieście

Prezentowany raport jest efektem 7-miesięcznego procesu prac nad Łódzkim Panelem Obywatelskim „Zieleń w Mieście”, pierwszym panelem obywatelskim w Polsce przeprowadzonym w sposób zdalny. Głosowanie nad rekomendacjami poprzedzały spotkania edukacyjne w formie stacjonarnej oraz internetowej. Panelistki i Paneliści wzięli udział w wykładach, podczas których zdobywali niezbędną wiedzę i mieli możliwość zadawania pytań ekspertom.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zmieniła się forma spotkań panelowych, nie zmienił się jednak cel Panelu – wypracowanie rekomendacji zmieniających Łódź w miasto bardziej zielone i przyjazne mieszkańcom. 

ipp-sygnet

Pierwsze wydanie Rankingu Polityk Publicznych. Jest to publikacja, która w syntetyczny sposób przybliża najważniejsze działania decydentów w obszarze wybranych polityk publicznych, a jej celem jest promocja wiedzy o polityce publicznej w Polsce. Ranking polityk publicznych 2019, opublikowany pod redakcją dr Patrycji Cygan i Konrada Szpaka, obejmuje okres rządów Zjednoczonej Prawicy (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Polska Razem) podczas pierwszej kadencji rządów (2015-2019) i odnosi się do działań podejmowanych pod przewodnictwem Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego.

ipp-sygnet

Przywileje władzy nieodmiennie budzą zainteresowanie opinii publicznej, stając się z tego powodu przedmiotem różnorodnych analiz i badań. Na temat tego, czy rządzący powinni posiadać uprawnienia niedostępne dla pozostałych członków społeczeństwa, a jeśli tak, to jakie konkretnie powstało wiele prac naukowych oraz publicystycznych, jednak w żaden sposób nie wyczerpują one tego tematu.

Artykuły, które umieszczone zostały w opracowaniu są w przeważającej mierze napisane przez badaczy reprezentujących różne instytucje naukowe. Dodatkowo, oprócz artykułów naukowych, część niniejszego opracowania stanowią analizy wybranych przywilejów władz wykonawczych, ustawodawczych i sądowniczych.

ipp-sygnet
IMG_20210506_164054

Dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa Płomińskiego, ambasadora RP w Iraku (1990-1996) i Arabii Saudyjskiej (1999-2003) oraz dyrektora Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ (2004-2006) zapraszamy do lektury książki „Arabia Incognita – Raport Polskiego Ambasadora”, którą mogą Państwo pobrać za darmo w formacie PDF.

To fascynująca lektura dla każdego, kto interesuje się pracą dyplomaty i funkcjonowaniem służby zagranicznej naszego kraju, a w szczególności jego interesami na Bliskim Wschodzie.

Autor trwale związał się z tym regionem od czasu specjalistycznych studiów w moskiewskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych (MGIMO). W służbie zagranicznej przeszedł wszystkie urzędnicze szczeble – na placówkach w Libii, Jordanii, Iraku i Arabii Saudyjskiej oraz w MSZ – od referenta do ambasadora w Bagdadzie i Rijadzie oraz dyrektora Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu.

Raport prezentuje drogę Autora do dyplomacji, realia pracy na placówkach i w centrali Ministerstwa oraz osobiste doświadczenia i przeżycia, niekiedy dramatyczne.

ipp-sygnet

Przygotowaliśmy dla państwa bezpłatny, praktyczny przewodnik dotyczący projektów. Z niniejszego poradnika można się dowiedzieć m.in:
–  Jak przygotować szczegółowy kosztorys projektu?
–  Jak zarządzać projektem i jakie ryzyko jest z tym związane?
–  Jakie zasoby potrzebne są do realizacji projektu i wiele więcej!

Poradnik napisał Rafał Wąsik – starszy inspektor wojewódzki w administracji samorządowej, doradca dla organizacji pozarządowych w kilku województwach, wielokrotnie pełniący funkcje przewodniczącego komisji oceny projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ipp-sygnet
Close Menu
English Skip to content