Ranking Polityk Publicznych 2019

Pierwsze wydanie Rankingu Polityk Publicznych. Jest to publikacja, która w syntetyczny sposób przybliża najważniejsze działania decydentów w obszarze wybranych polityk publicznych, a jej celem jest promocja wiedzy o polityce publicznej w Polsce. Ranking polityk publicznych 2019, opublikowany pod redakcją dr Patrycji Cygan i Konrada Szpaka, obejmuje okres rządów Zjednoczonej Prawicy (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Polska Razem) podczas pierwszej kadencji rządów (2015-2019) i odnosi się do działań podejmowanych pod przewodnictwem Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego.

Przywileje władzy w Polsce - wybrane aspekty

Przywileje władzy nieodmiennie budzą zainteresowanie opinii publicznej, stając się z tego powodu przedmiotem różnorodnych analiz i badań. Na temat tego, czy rządzący powinni posiadać uprawnienia niedostępne dla pozostałych członków społeczeństwa, a jeśli tak, to jakie konkretnie powstało wiele prac naukowych oraz publicystycznych, jednak w żaden sposób nie wyczerpują one tego tematu. Artykuły, które umieszczone zostały w opracowaniu są w przeważającej mierze napisane przez badaczy reprezentujących różne instytucje naukowe. Dodatkowo, oprócz artykułów naukowych, część niniejszego opracowania stanowią analizy wybranych przywilejów władz wykonawczych, ustawodawczych i sądowniczych.

Pierwsze wydanie Rankingu Polityk Publicznych. Jest to publikacja, która 
w syntetyczny sposób przybliża najważniejsze działania decydentów 
w obszarze wybranych polityk publicznych, a jej celem jest promocja wiedzy 
o polityce publicznej w Polsce. Ranking polityk publicznych 2019, opublikowany 
pod redakcją dr Patrycji Cygan i Konrada Szpaka, obejmuje okres rządów 
Zjednoczonej Prawicy (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Polska Razem) 
podczas pierwszej kadencji rządów (2015-2019) i odnosi się do działań 
podejmowanych pod przewodnictwem Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego.

ipp-sygnet

Przywileje władzy nieodmiennie budzą zainteresowanie opinii publicznej, stając się z tego powodu przedmiotem różnorodnych analiz i badań. Na temat tego, czy rządzący powinni posiadać uprawnienia niedostępne dla pozostałych członków społeczeństwa, a jeśli tak, to jakie konkretnie powstało wiele prac naukowych oraz publicystycznych, jednak w żaden sposób nie wyczerpują one tego tematu. Artykuły, które umieszczone zostały w opracowaniu są w przeważającej mierze napisane przez badaczy reprezentujących różne instytucje naukowe. Dodatkowo, oprócz artykułów naukowych, część niniejszego opracowania stanowią analizy wybranych przywilejów władz wykonawczych, ustawodawczych i sądowniczych.

Close Menu
Skip to content